İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Temmuz 1998

Böyle müslümanlık olur mu?

  Şu adamlara bakınız. Muhammed aleyhissalatü vesselamın Allah katından getirdiği şu yüce İslâm dinini, uygulamada futbol kulübü taraftarlığına çevirmişler. Birtakım cemaatleri, hazretleri dinin üzerine çıkartmışlar; hizip ve grup fanatizmi bataklığına saplanmışlar, saçma sapan işlerle uğraşıyorlar. Geçmiş asırlarda büyük medeniyetler kurmuş, yüksek kültür seviyelerine çıkmış, hârikulâde mimarlık anıtları bina etmiş, müslim gayr-ı müslim bütün ülke halkına adalet, güvenlik, huzur veren hukuk sistemleri geliştirmiş, güzel sanatların her dalında nefis eserler vermiş, İspanya’dan…