İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Kasım 2015

Câmilere ve İmamlara Dâir

SORU: Cami binası mı önemli ve kıymetlidir; o camide mihraba geçip namaz kıldıracak, minbere çıkıp hutbe okuyacak, kürsiye çıkıp halka va’z u nasihat edecek imam, hatip ve vâiz mi önemli ve kıymetlidir? CEVAP: Hiç şüphe yok ki, din hizmetkarları binadan, kubbeden, minareden önemli ve kıymetlidir. SORU: Bir milyon dolara mal olan bir cami binasında İslama ve Ümmete hizmet edecek vasıflı ve etkili imam, hatip ve vaiz için ne kadar para…

Tenkit Edebilirsin, Lâkin Âdil ve İnsaflı Olmalısın

Bendenizi elbette tenkit edebilirsiniz. Lakin tenkit perdesi altında lütfen gıybet, iftira ve hakaret etmeyiniz. Tenkitleriniz gerekçeli ve olumlu olmalı. Yaşlı olduğum için bunak veya dinozor derseniz ayıp etmiş olursunuz. Tenkidin türleri vardır: Kibarcası ve kabacası. Haklı olanı, olmayanı. Size kabaca ve haksız yere tenkit etmek yakışmaz. Düşüncelerimi, görüşlerimi, teklif ve temennilerimi çürütebileceğinizi sanmıyorum. Demagoji, safsata, çarpıtma yaparsanız, o başka. Kaç sene oldu, çok galiz, çok yakışıksız, çok haksız, çok seviyesiz…

Paris’teki Büroda Arı Kovanı

Vaktiyle Nobel (1911) ödülü kazanmış Belçikalı şair ve edip Maurice Maeterlinck’in (1862-1949) Paris’teki bürosunun bir köşesinde bir arı kovanı varmış, arılar girip çıkarak bal yaparmış baharda yazda. Maeterlinck’in arılara dair kitabı yüzlerce baskı yapmış, onlarca lisana tercüme edilmiştir. Paris gibi bir şehirde, dünyaca meşhur bir edibin yazıhanesinde arı kovanı… Akıl almaz bir ufuk genişliği… Hayalleri aşan realite… Bendenizde Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın yayınladığı bir kitap var. Balkon, pencere kenarı, teras ziraatine…