İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Şubat 2017

İdam Cezası Hakkında Yirmi Bir Uyarı

İdam cezası konusunda naçizâne uyarılarımdır: 1. Kur’anda “Kısasta sizin için hayat vardır” mealinde âyet bulunmaktadır. 2. Hakkedenlere idam cezası verilmesi adalettir. 3. İdam cezasını hakkedenleri idam etmemek zulmün ta kendisidir. 4. Adam altı yaşındaki çocuğa tecavüz ediyor, sonra başını taşla ezerek vahşice öldürüyor. Bu katili idam etmeyip de ne yapacaksınız? 5. Vicdansız herif, tek başına yaşayan 85 yaşındaki adamcağızın evine hırsızlık için giriyor, ihtiyar karşı koymaya çalışıyor, hırsız katil oluyor……

(başlık)

Günahlar * Emanetleri (memuriyetleri, müdürlükleri, hizmetleri, vazifeleri, işleri, yapılacak şeyleri) ehliyetli ve liyakatli olmayanlara, ehliyetsizlere vermek. * Özel işlerde kullanılması yasak olan devlet veya belediye otomobilini özel şahsî işlerinde kullanmak. * Allahın aziz nimeti ekmeği çöpe atmak. * Trafik kurallarını çiğnemek. * Hiç lüzumu ve gereği olmadığı halde uçağın business lüks kısmında seyahat etmek. * Her türlü rüşvet. * Haram rant yemek. * Devlet ve belediye bütçelerini hortumlamak. * Büyük…

Câhillikler ve Sapıklıklar

Müslüman halk ve gençlik aşağıda sayacağım konularda cahil kalırsa, cahil bırakılırsa ve cahilliğini bilmeyen mürekkep cahiller durumuna düşürülürse neler olur?.. Önce cahillikleri sayayım: 1. İlmihalini bilmemek kara cahilliği. Ehl-i Sünnetin sahih itikadını bilmemek… Kendisine yetecek kadar fıkıh bilmemek… Elli dört farzı özet olarak bilmemek… Belli başlı haramları bilmemek. 2. İlmihalin bir bölümü olan İslam Ahlakının hükümlerini ve değerlerini bilmemek. 3. Ahkam-ı Sultaniye deniler İslamın devlet idaresi, Hilafet, siyaset kültürüne sahip…

Veli ve Mürşid Kimdir?

1. Ehl-i Sünnet ve Cemaat mensubudur. 2. İtikadı sahihtir. 3. Beş vakit namazı dosdoğru kılar. 4. Şer’î bir özrü yoksa farz namazları cemaatle kılar. 5. Şeriattan kıl kadar ayrılmaz. 6. Yalan söylemez. 7. Gıybet etmez. 8. İftira etmez. 9. Tecessüs etmez. 10. Emanetlere hıyanet etmez, riayet eder. 11. Gücü yetiyorsa fiilen ve lisanenemr-i mâruf ve nehy-i münker yapar. 12. Fiilen ve lisanen yapmaya gücü yetmiyorsa kalben mutlaka yapar. 13. İslamı…

(başlık)

Cuma mesajları Cumanız mübarek olsun, Cenab-ı Hak size ve hepimize sıhhat afiyet selamet, selim akıl, doğru fikir versin. Cuma namazına gidiyor musunuz? Gidiyorsanız Allah ibadetinizi kabul etsin. Gitmiyorsanız, inşaallah önümüzdeki haftadan itibaren gitmeye başlayın. Sadece cuma namazı kılmak ile kulluk vazifenizi yapmış olmazsınız. İslâmın beş şartından ikincisi günde beş vakit namaz kılmaktır. Bu konuyu çok ciddî şekilde düşünmenizi ve günlük namazları kılmaya başlamanızı tavsiye ederim. Dosdoğru kılınan namazın kişiyi ahlâksızlıktan, azgınlıktan…

Çanlar Bizim İçin Çalıyor

Her yer, her şey karışık… Karmakarışık… Kafalar karışık, siyaset karışık, yurt karışık, dünya karışık… İslâm dünyası çok karışık… Bu karışıklıklar hayra alamet değil. İnsanlık büyük ve genel bir savaşa, patlamaya, tufana doğru ilerliyor. Karışıklıktan huzur, barış, sulh, sükun, güvenlik, adalet çıkmaz. Karışıklık fitne ve fesat demektir. Fitne ve fesat, tevbe ve rücu edilmezse azap getirir. Eski savaşlar, bugünküler kadar yakıcı ve yıkıcı değildi. Bundan beş yüz sene önce, uzaklardaki savaşlar…

Kurtuluşun ve Hizmetin Şartları

BİR uçağın güvenli şekilde uçması için, olmazsa olmaz bir sürü şart vardır. Dünyanın en iyi ve bakımlı uçağı, yakıtı biterse düşer. En ufak bir parça, hattâ iyi sıkıştırılmamış bir vida bile uçağın felaketine yol açabilir. Kırılan bir cam, motora giren bir kuş, beyinsiz bir yolcunun uçuş esnasında elektronik cihazını kullanmaya kalkması düşme sebebi olabilir. Bir Müslümanın hizmet edebilmesi, kendini kurtarabilmesi için de olmazsa olmaz zarurî şartlar vardır. Birincisi öğrenilmesi, bilinmesi…