İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Mart 2017

Cici Bey Savaş İstemiyor

Üçüncü dünya savaşı çıkacak ve bizim Cici beyimiz keyfine bakacak… Savaş çıkabilir ama ona dokunmamalıdır. Cici beyin çok önemli işleri vardır, onlar aksamamalıdır. Cici beyin bu önemli işleri nelerdir? Rant yemekte, büyük miktarda voli vurmakta, muazzam servetine servet katmaktadır. Dünya yıkılabilir, yanabilir ama onun rantlarına halel ve kesat gelmemelidir. Cici bey hedonisttir, savaş keyiflere zevklere sekte vurabilir. Ondan uzak olsun. Cici bey için savaşın bir faydası vardır, o da savaş…

Bilge ve Vasıflı Hukukçular

Hukuk fakültelerimiz geniş ve engin kültürlü, hukuk mimarı, yüksek ahlâk ve karaktere sahip bilge hukukçular yetiştirmelidir. Aksi takdirde hukuk işlerimiz ve yargı sistemimiz kesinlikle düzelmez. Hukuk işlerimizin düzelmesi yeni bir anayasaya bağlı değildir. İngiltere’nin yazılı bir anayasası yok ve orada hukuk yüksek ve güçlü. Hukukun üstünlüğü lafla, edebiyatla sağlanmaz. Hukukun üstünlüğü şu üç şeyle sağlanır: Birincisi: Doğru ve âdil kanunlar olacak. İkincisi: Doğru ve hak bir hukuk sistemi olacak. Üçüncüsü:…

Müslümanların yenilgisi

Müslümanlar Kur’ânın emirlerini yerine getirir, yasaklarından uzak durur, Peygambere (Salat ve selam olsun ona) biat ve itaat edip yolundan gider, râşid İmama biat ve itaat ederlerse; onları kimse yenemez, esir ve zelil hale getiremez. İslâmın belli başlı kesin emirleri şunlardır: 1. Allah ile olan bütün işlerde, ibadetlerde, kullukta ihlaslı olmak. 2. İnsanlarla ve diğer yaratıklarla olan işlerde âdil olmak. 3. Sahih bir itikada sahip olmak. 4. Beş vakit namazı DOSDOĞRU…

İmamlığın şartları ve kimler imam olamaz

Beş vakit namaz İslâm’ın, beş temel şartından ikincisidir. Aqil ve baliğ olan kadın erkek her Müslümanın namazı dosdoğru kılması gerekir. Farz namazların cemaatle kılınması dört hak fıkıh mezhebinde mecburîdir, gereklidir. Şer’î bir özrü olmaksızın cemaati terk etmek caiz değildir. Hanefî fıkhında, cemaati terk konusunda yirmi küsur özür zikr edilir. Diğer özürler şer’î değil, şeytanî bahanelerdir. İmam, maaş ve ücret karşılığında namaz kıldırma memuru değildir. İslâm devletinde Halife, bulunduğu şehirde imamlık…

Üçüncü Dünya Savaşı Önlenebilir mi?

Birinci dünya savaşı önlenebilirdi. Önlenmedi… İkinci dünya savaşı önlenebilirdi. Önlenmedi. Üçüncü dünya savaşı önlenebilir ama acaba önlenebilecek mi? *** Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümüne hazırlananlara: Önümüzdeki yıllarda öyle acayip, öyle beklenmedik, öyle akıl almaz hadiseler, değişimler olacak ki, aklınız duracak. *** Mutlu bir salağa: Sen mutluluğuna devam et. Tedavisi hemen hemen imkânsız bir hastalıkla malülsün. *** Yemek beğenmeyen bir gurmeye: Kuru ekmek bile bulamayacağın o günlerde çok acılar çekeceksin. *** Tevekkülün gemisi…

Mevlâ cümlemizi ıslah buyura

Bendeniz edebiyatçı değilim, edebiyat uzmanlığım yoktur… Doğru düzgün, ipe sapa gelir, anlaşılır Türkçe nesir yazmaya çalışıyorum. Başarılı olabiliyor muyum acaba? Bendeniz tarihçi değilim, biraz tarih kültürüm vardır. Yeterli midir acaba? Bu fakir din hocası değilim. İslâmın iki kere iki eder dört gerçeklerini yazmaya çalışıyorum. Acaba küçük de olsa bir hizmet edebiliyor muyum? Bendeniz aydın değilim, okur-yazar bir kimseyim. Doğru dürüst okuyup yazabiliyor muyum? Kökenim taşralıdır. Yeterli miktarda İstanbul kültürü, ahlâkı,…

Yıldız parkında ikindi çayı

Pazartesi günü ikindi çayını Yıldız Parkında içmeye, biraz hava almaya, (kaldıysa) kuş sesi dinlemeye niyetlenmiştim. Yola çıktım, parkın ana kapısına geldim ki, otomobil girişlerine kapalı. Niçin kapalı?.. Kapatmışlar… Peki parka nasıl gireceğiz? Şuradan git, buradan sap… Ortaköye gittik, dolandık, velhasıl kapıyı bulup giremedik. Parkta çay içip kuş sesi dinlemek hayallerim buhar olmuştu. Geri döndük. Ortaköyden Beşiktaşa giderken, yolda budanmış bir ağaç gördüm. Dal mal bırakmamışlar, telgraf direği gibi ortasından kesmişler.…

Gerçek ve sâlih mü’minler gerçek sûfiler

Bütün evliyaullah Kur’ân, Sünnet, Şeriat ve Cemaat dairesi içindedir. Ehl-i bid’at ve dalâletten veli olmaz. Bir ayağı Ehl-i Sünnet dairesi içinde, öteki ayağı onun dışında… Böylesi veli olmaz. Kurtulmak isteyenler Kur’ân, Sünnet, Şeriat, Sevad-ı Âzam ve Cemaat dairesi içinde bulunsunlar. Kur’ânı kabul edip de Sünneti kabul etmemek Kur’âna aykırıdır, binaenaleyh sapıklıktır. Kur’ânı ve Sünneti kabul edip de Şeriatı ve fıkhı kabul etmemek akılsızlıktır. Bütün hak ve doğru tasavvuf tarikatları Şeriat…

Azıcık Coğrafya Kültürümle

Bendeniz coğrafya uzmanı değilim, eskiden liselerde edinilen biraz coğrafya kültürüm vardır. Bu coğrafya kültürüm fakire uzaklardan Norveç’i, İsveç’i, Finlandiyayı, Danimarkayı, Avusturyayı seyr ettirir. Daha uzaklara götürür, ayak basmadığım Japonyaya, Güney Koreye, Tayvana, Singapura baktırır. Biraz daha uzaklara, Yeni Zelandaya götürür. Velhasıl daha nice ülkelere ve iklimlere ulaştırır. O ülkelerin bazısında, onların yapabildiği, becerip başarabildiği harika işler görürüm. Zihnimde soru şimşekleri çakar: Bizim bazen onlardan fazla imkânımız olduğu halde, niçin onlar…

En Zengin 100 Kişi

Medyada bir başlık: Türkiye’nin paraca ve malca 100 büyük süper zengini. Herkes onlara hayran, herkes onlara meftun. Başka zenginler, başka zenginlikler de var. Onlarla pek ilgilenen yok. Türkiyenin başta gelen 100 ilim irfan zengini… 100 hayır hasenat iyilik zengini… 100 özel kütüphanesi olan kitap zengini… 100 kültür ve sanat zengini… 100 doğruluk dürüstlük zengini… Türkiyenin en adaletli 100 kişisi… 100 hayvansever şefkatli insan… Haksızlıklarla, zulümlerle mücadele eden 100 kişi… Türkiyenin…

Dehşetli Fâciâlar Rezâletler

Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, Afganistan’da, diğer İslâm ülkelerinde yaşanan korkunç faciaları görmelerine rağmen, Türkiye Müslümanlarının tek bir Ümmet olmak, birleşmek konusunda hiçbir teşebbüse girişmemeleri; birbirinden kopuk bin fırkaya, cemaate ayrılmış bulunmaları ve bu yüzden güçsüz kalmaları, zelil olmaları. Dehşet verici terör olaylarına, vicdanları sızlatan şehid haberlerine rağmen Dönme Pagan medyanın alabildiğine, sınırları aşan seksîiğrenç azdırıcı müstehcen yayınlar yapması. Dinin direği olan, o yitirilip yıkılınca dininde yıkılacağı beş vakit namazın büyük ölçüde…

Restorasyonlar

Son yıllarda yoğun bir restorasyon faaliyeti görülüyor. Tarihî eserlerin tamir ve tecdit edilmesi elbette çok sevindiricidir. Nâdir istisnalar dışında restorasyonların başarılı, kaliteli ve usulüne uygun olduğu iddia edilemez. Bu durum üzücüdür. Restorasyon yerine rekonstrüksiyon yapılması yanlıştır. Bu tamamen yıkılmış, izi kalmamış binalar için olabilir ama halen ayakta duran binalar için olamaz. Kemalist vesayet rejimi zamanında yıkılmış camilerin, mescitlerin, tekkelerin (müceddeden) yeniden inşa edilmesi çok doğrudur. Tarihî eserlerin restorasyonunun restorasyon konusunda…