İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dördüncü Telgraf: Az ve Öz Konuşmak Hakkındadır

 

Söz gümüşse sükût altındır… Çok konuşan çok yanılır… Değerli olan, az ve öz sözlerdir… Bazen susmak konuşmaktan evlâdır (yeğdir)… Bir konuşmalı, pîr konuşmalı…

Kişinin bütün sözleri ve yazıları hikmetli olmalı…

Sözde, yazıda önemli olan kemiyet değil, keyfiyettir.

* * *

O MEDYA

O Medya neler yapıyor?

1. Hiçbir erdemi bulunmayan, ahlâk bakımından kötü örnek olan, kötü haller sergileyen, birtakım faziletsiz ve meziyetsiz erkekleri ve kadınları topluma örnek ve model olarak göstermek suretiyle yığınların ahlâkını bozuyor.

2. Bütün ciddî konuları ve meseleleri cıvıtıyor, ayağa düşürüyor, magazinleştiriyor.

3. Halkı robot, zombi haline getiriyor, milyonları sersemletiyor, bir tür sarhoş ediyor.

4. Aşrı müstehcen yayın yaparak kütleleri seks manyağı yapıyor.

5. Lüksü, israfı, aşırı tüketimi teşvik ediyor.

6. Kadınları ve kızları seks konusu ve kölesi haline getiriyor.

7. İslam’ın iffet ve namus anlayışına sanki savaş ilan etmiştir.

8. İç barışı, toplumsal mutabakatı berhava ediyor.

9. Darwinizm teorisini gerçekmiş gibi göstererek, dinî inançları yıkmaya çalışıyor.

10. Vesayet, egemen azınlık tek parti faşist düzen ve sistemini savunuyor.

11. Kara çağı, altın çağ olarak gösteriyor.

12. Hiçbir ciddî, hayatî, önemli konuda ciddî ve doğru analizler yayınlamıyor. Halkı aydınlatmıyor, bilgilendirmiyor, cahil bırakıyor.

13. Futbol dedikodularına ve konularına büyük önem ve yer veriyor. Futbolu halkın afyonu haline getiriyor.

14. Ülkemizde en fazla demokrasi, din, fikir ve inanç hürriyeti bugün olduğu halde; demokrasi elden gidiyor, diktatörlük rejimi kuruluyor feryat ve yaygaraları kopartıyor.

15. Millî kimliğe ve kültüre zıt müflis (iflas etmiş) resmî ideolojiyi din gibi benimsiyor.

16. Laikliği dinsizlik olarak anlıyor.

17. İngiltere’de laiklik olmadığını, orada din ve devlet işbirliği olduğunu yazmıyor.

18. Kur’ân ve Sünnet hükümlerinin tamamı olan Şeriata saldırıyor.

19. İngiltere’de şu anda 85 Şeriat mahkemesinin faaliyette bulunduğunu görmezlikten geliyor.

20. Britanya liselerinde 1944’ten beri, derslere başlanmadan önce her sabah okulun şapelinde dinî ayin ve ibadet yapıldığından hiç bahsetmiyor.

21. Birtakım iki kimlikli Dönmeler, 1923’te bir İslam cumhuriyeti olarak kurulan rejimi bir Dönmeler cumhuriyeti haline getirmeye çalışıyor.

22. Başta eğitim olmak üzere ciddî ve önemli meseleler üzerinde devamlı olarak durmuyor.

23. Türkçenin, bilhassa edebî dilin bozulmasına karşı tepki vermiyorlar.

24. Ülkenin mimarlık ve şehircilik bakımından çirkinleşmesine göz yumuyorlar.

25. Gemiyi batıracak, uçağı düşürecek yıkıcı muhalefet yapıyorlar.

26. Sayısı çok azalan gerçek aydınlara, gerçek âkil kişilere sütunlarında yer vermiyorlar.

27. Tarihimizi tahkir ve tahrif ediyorlar.

28. Yayınlarında bilgelik, mantık ve sağduyu yoktur.

29. Yıldız falı hurafeleriyle kütleleri oyalıyorlar.

30. Sağlık konusunda saçma sapan, ilimden uzak, gayr-i ciddî yayınlar yapıyorlar.

31. Uluslararası Şeffaflık ve Temizlik anketinde Türkiyenin (2016 yılı) notunun 100 üzerinden 41 olduğu rezaleti ve fecaati üzerinde hiç durmuyorlar.

32. Türkiyenin Norveç, İsveç, Kore, Tayvan, Singapur gibi ülkelerden ders alması için yayın yapmıyorlar.

33. Dünyanın her ülkesinde içki konusunda birtakım kısıtlamalar bulunmasına rağmen, bizdeki kısıtlamaları hürriyet kısıtlaması olarak gösteriyor, çarpıtıyorlar.

34. Yakın zamanlarda dünyanın sayılı tahıl ambarlarından biri olan ülkemizin şu anda ekmeklik buğdayının önemli kısmını ithal etmek zorunda kalması konusunu işlemiyorlar, idarecileri ve halkı uyarmıyorlar.

35. Türkiyenin de, Güney Kore gibi yüzde yüz yerli ve millî bir otomobil ve elektronik sanayiine sahip olup, ürünlerini dünyanın her yerine ihraç etmesi gerektiği üzerinde durmuyorlar. Montaj otomobil sanayiini bir başarı olarak göstererek halkı aldatıyorlar.

36. Zaman zaman, kötülükleri pek cılız sesle tenkit ediyorlar ama kötülüklerle gereken şekilde, devamlı olarak, peşini bırakmadan amansızca mücadele etmiyorlar.

37. Cumhuriyetin ilk yıllarında şapka yüzünden masum vatandaşların idam edilmesi, zindanlara atılması, Erzurumda Şalcı Bacı’nın ipte sallandırılması vahşiliğini ve canavarlığını uygarlık yolundaki hamleler olarak gösteriyorlar.

38. Japonya, o çok zor, çok çetrefil millî yazısıyla yükseldi ve güçlendi de, biz kolay Latin yazısını alarak niçin Ortadoğu’nun Japonya’sı olamadık sorusunu hiç sormuyorlar? 31.08.201

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir