İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Ocak 2018

Paralı ve Ene’li Hizmet Olmaz

İslâm’a imana Kur’ana Şeriata hizmet, sırf Allah rızası için ihlasla yapılmalıdır. Hiçbir hizmetkarın, hizmeti bahane ederek Müslümanlardan kendisi için para toplamaya hakkı yoktur. Hizmeti bahane ederek Müslümanlardan, kendisi için para toplayan ve bu yolla zengin olan kimse gerçek hizmetkar olamaz. Hizmetler benliğe, riyasete, baş olma hırsına da âlet edilmemelidir. Benlik ve hubb-i riyaset paradan daha tehlikelidir. Sahih-i Müslim’de, halk kendisi için, bu ne büyük hoca desinler diye ilmî hizmetler yapan…

Küfür

Küfür gerçeği, doğruyu örtmek, gizlemek, inkar etmek demektir. Kur’anın kesin emirlerini, farzları red ve inkar etmek küfürdür. Resulullah Efendimizin (Salat ve selam olsun ona) Sünnetini, mütevâtir ve sahih hadislerini inkar etmek küfre köprüdür. İslamdan başka hak ibrahimî dinler olduğunu, bunların da ehl-i necat ve cennetlik olduklarını iddia etmek küfürdür. Haram olduğu kesinlikle bilenen bir şeyin helal olduğunu söylemek küfürdür. Kur’an-ı Kerimdeki üç yüz küsur kesin hüküm için, onlar tarihseldir, eskiden…