İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Şubat 2018

Lozan’ın Gizli Protokolleri

LOZAN, zafer mi, hezimet mi? Dönmeler, Kemalistler, İslam düşmanları, egemen azınlıklar, ateistler için zafer, Müslüman çoğunluk için hezimettir. Lozan Türk delegasyonu başkanı İsmet Paşa’nın değil, BaşhahamHayimNahum’un işidir. Param olsa, Lozan’ın gizli protokollerini bulup ortaya koyacak bir tarihçiye veya araştırıcıya bir milyon dolar ödül veririm. Eski Van milletvekili merhum İbrahim Arvas bey anlatmıştı: Lozanın gizli protokollerinde şu maddeler varmış: 1. Hilafet kaldırılacak. 2. Şeriat kaldırılacak. 3. Türkiye İslam’dan ve İslam dünyasından…

Karma Eğitim Dine Aykırıdır

Allah katında tek hak din İslâm’dır. İslâm kriterlerine göre buluğ çağından sonra erkek öğrenciler ile kız öğrenciler birlikte karma eğitim sistemi ile okutulamaz. İmam-Hatip okullarında ve İlahiyat Fakültelerinde karma eğitim yapılması Kur’âna, Sünnete, Şeriata aykırıdır. Diğer okullarda da… Erkekler ayrı, kızlar ayrı okul ve fakültelerde okutulmalıdır. İslâm dininin temel değerlerinden biri iffettir. Karma eğitim iffete zarar verir. Karma eğitim hikmete ve sağduyuya da aykırıdır. Bütün dindar, uyanık, ziyalı, firasetli, şuurlu,…