İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Mart 2018

Suriye Faciası Sekizinci Yılına Girdi

Facialarla, yıkımlarla, kıyımlarla dolu Suriye iç savaşı sekizinci yılına girmiş. Biteceği de yok. Bitmek bir tarafa, üçüncü dünya savaşına yol açacak bir gelişme gösteriyor. Büyük devletler isteselerdi, bu savaş çoktan biterdi. Savaşın birinci yılında ABD, Rusya, Çin, AB, Türkiye, İran ve ötekiler toplanıp; âdil ve kalıcı bir çözüm üzerinde anlaşabilirlerdi. Bunu yapmadılar, yapamadılar. ABD, Vietnam’dan ders almamış ki, Suriye eşek arısı yuvasına girdi. Kolay kolay çıkamaz. Afganistan’dan çıkabiliyor mu? Çıkmak…

Müslümanlara

Başınıza gelen bütün felaketleri dinsizlerin, Siyonistlerin, emperyalistlerin, sömürgecilerin, münafıkların, ….listlerin üzerine yıkıyorsunuz; kendinizi ak sütten çıkmış kaşık gibi temize çıkartıyorsunuz. Sizin hiç kabahatiniz yok mu sanıyorsunuz? Düşmanlarınız sanki sizden daha akıllı mıdır? Uğradığınız haksızlıklara, zulümlere, kötülüklere; sizin ihmallerinizin, gafletlerinizin, günahlarınızın, isyanlarınızın, hıyanetlerinizin yol açmış olabileceğini niçin düşünmüyorsunuz? Mütemadiyen (devamlı olarak) tokat yiyorsunuz, darbeleniyorsunuz. Bunca acı neticenin ve realitenin sebeplerini niçin derin derin düşünmüyorsunuz? Zaaflarınızı görüp niçin derlenip toparlamıyorsunuz? Ümmet birliğini…

Allah’ın Dediği Olacaktır

TÜRKİYE ve Ortadoğu üzerinde ABD’nin, Rusya’nın, İsrail’in, Çin’in, AB’nin, hassaten İngiltere’nin, Almanya’nın, Fransa’nın emelleri var. Birinin istediği ötekine uymuyor. Şu anda Rusya ile ABD arasında gizli bir savaş yapılıyor. Büyük Orta Doğu Projesi (BOP)… İsrail’in, ABD’nin, AB’nin, ikinci bir İsrail olacak Kürdistan projesi… Irak’ı bölme parçalama projesi… Suriye’yi bölme parçalama projesi… Suudî Arabistan’ı bölme projesi… Türkiye’yi bölme projesi… Bütün bu projelerdeki ana amaç şu: Aman Müslümanlar birleşmesin… Aman bir İslâm…

Şükürler Olsun

Müslümanım, mü’minim elhamdülillah… İman bana Allah’ın lütf ve ihsan etmiş olduğu en büyük nimettir. Ömrüm ölümüme, (Allah’ın lütf kerem inayet ve rahmetiyle) imanla bitişirse (günah ve isyanlarım yüzünden bir miktar ceza çeksem de) kurtulacağım inşaallah. Kur’an, Sünnet, Cemaat, Sevad-ı Âzam, Cadde-i Kübrâ Müslümanıyım. Allah’ı kemal sıfatlarıyla sıfatlı bilirim, noksan sıfatlardan tenzih ederim. Rab olarak O’dan razıyım. Yalnız O’na ibadet ederim, yalnız O’dan yardım dilerim. Beni O yarattı, dönüşüm O’nadır. Allah’ın…

Arabistan’da Hadîs Ayıklama

Suudî Arabistan’da, muteber hadis kitaplarında ayıklama yapmak üzere bir komisyon kurulmuş. Buharî ve Müslim’de mevzu hadis bulunmadığına dair Ehl-i Sünnetin icmaı vardır. Hiçbir hadis terörü teşvik etmez. Cihad fi sebilillah başkadır, terör başkadır. İslâm’da Allah yolunda cihad vardır, terör yoktur. Böyle bir hadis ayıklama işi birkaç sene önce bizim Diyanet tarafından da yapılmıştı. Yüz kadar ilahiyatçı, ücret mukabilinde sahih hadisleri taramışlar, AB standartlarına ve kriterlerine uymayanları ayırmışlardı. Bu işin başında…

Aklı Başında Tevrat Yahudileri

İslâm’la Müslümanlarla Barışmalıdır.. AKLI başında, Tevrat’a ve Musevîliğe gerçekten bağlı Yahudilerin İslâm’la ve Müslümanlarla barışması ve sıkı işbirliği yapması gerekir. Onlara Müslüman olun demiyorum. Müslümanlarla barışın ve işbirliği yapın diyorum. Kendi kitabınızın doğru yorumuna kulak verin diyorum. Siyonizm bir ideolojidir ve Tevrat’a, gerçek Musevîliğe kesinlikle uygun değildir. Tevrat Yahudiliğine göre küfürdür. İsrail devleti Tevrat’a aykırıdır. Neturei Karta hahamları ve diğer anti-siyonist Yahudiler, Siyonizm’i ve İsrail’i küfür olarak görmektedir. Birinci Haçlı…

Suç Patlaması

Son yıllarda ülkemizde korkunç ve dehşet verici bir suç patlaması görülüyor. Bu, acı bir realitedir, inkar edilemez. Mesela kadınlara, kızlara, çocuklara yapılan tacizler ve tecavüzler toplumu derinden sarsacak şekilde çoğalmıştır. Hırsızlıkta patlama var… Dolandırıcılıkta… Sahtekarlıkta… Soygunculukta… Her türlü yüz kızartıcı suçta… Kadın satışında… Uyuşturucu üretiminde ve dağıtımında… Ticaret ahlâkı tepetaklak… Müslüman halka evcil domuz, yaban domuzu, eşek eti, lâşe olmuş tavuk yediriliyor. Gıdalarda, içeceklerde genel bir bozukluk ve tağşiş görülüyor.…

Sağlık Tedavi Yemek İçmek

Çiçek koklamakla, (doğal) güzel kokuyla tedavi olur mu? Olur. İnternetten arayınız. * Sevgiyle tedavi olur mu? Olur. * Mesela kediyle tedavi olur mu? Olur. Ev kedileri sevgi dolu hayvanlardır. İnternette /cattherapy/ kelimeleriyle arayıp bilgi edininiz. * Ormanlara, yeşilliklere, denize, göle bakmak sağlığa iyi gelir mi? Gelir. * Çirkin binalar, kötü peyzaj insanları hasta eder mi? Eder. * Hüsn-i hat (İslâm kaligrafisi) insana huzur kazandırır mı? Kazandırır. Lakin anlayana… * Yiyeceklerin, içeceklerin yanında edilen…

Güncel Realiteler

Günümüzde, zamanımızda, çağımızda, şu yaşadığımız devirde; Kur’ân’a, Sünnete, Şeriata, İslâmîkriterlere (ölçütlere), evrensel bilgeliğe aykırı, taban tabana zıt hadsiz hesapsız inanç, fikir, görüş, ideoloji, uygulama var. Bunlar birer güncel realitedir (gerçeklik) ama gerçeğe uygun değiller. İslâm, elbette bunlara uydurulamaz. *** Çağımızda pozitif ilimler, teknikler, refah seviyesi çok ilerledi ama ahlâk dehşetli şekilde geriledi. Birçok medenî ülke, eski SodomGomore’den daha ahlâksız hale geldi. Ahlâk konusunda, sadece ve sadece İslâm’ın ilkeleri, hükümleri, kriterleri…

İslâm hanımları ve kızları

Büyük anneler, anneler, eşler, kız çocukları, kız kardeşler, teyzeler, halalar… Bütün kadınlar… Allah’ın, İslâm’ın, Peygamberin (Salât ve selam olsun ona) kadına verdiği değer kadarını başka hiçbir din ve ideoloji vermemiştir. Erkekler, velisi oldukları kadın ve kızların bütün meşru (dine ve ahlâka uygun) arzularını, imkânları derecesinde yerine getirmeli, onları hoş tutmalıdır. Dine aykırı olan gayr-i meşru isteklerini yerine getirmemelidir. Size bir vak’a anlatacağım: Muhterem bir beyefendi hanımına bu akşam için yemek…

Dönme Medyadan

Dönme ve ateist medyadan: Flaş flaşflaş… Ünlü ünlü ünlü… Penis… Vulva… Otobüste öpüşen çiftler rahatsız edilmemeli… Cinsel gücü arttırıyor… Cinsel münasebet… Yatakta sevişenler, ayakta sevişenler… Kadına hürriyet… Orgazm orgazm… Güzel manken transparan kıyafetiyle herkese büyüledi… Sevgilisini öptü öptü doyamadı… Yakışıklı… Seviştiler… Ayrıldılar… Sevgilisini sokak ortasında eşek sudan gelinceye kadar dövdü… Kaç kere yapmalı? Müjde, barıştılar!.. Kaçamak yaptılar… Seks seks… Şehvet şehvet… Kilo aldı… Çok zayıfladı, iğne ipliğe döndü… Makyajsız hali…

İnekler ve Koyunlar Hep Aynı Yerde Otlamaz

Sabahleyin saat sekizde inekleri ahırdan, koyunları ağıldan çıkartıp otlağa götürdük… Otlak oldukça geniş, her yeri yemyeşil… İnekler, koyunlar ne yapar? Hemen sevinçle, neş’e içinde otları yemeğe başlar. Nasıl yer, dolaşa dolaşa, yayıla yayıla yer. Hep aynı yerde otlamazlar. Evet tekrar ediyorum, hiçbir hayvan hep aynı yerde otlamaz. Bunun tek istisnası, bazı beyni donmuş ve durmuş insanlardır. Onları sabah bir yere götürsen, akşama aynı yerde, geçen zaman içinde hiç yer değiştirmeksizin,…

Bir Şey Olmaz Beee

Türkiye ‘nin yaygın temel felsefelerinden biri, “Bir şey olmaz, bir şey olmaz beeee!…” laubaliliğidir. Gerçekten bin defanın 999’unda bir şey olmaz, binincide bir olur, pir olur. Trafik kurallarının ihlali böyledir. Bir şey olmaz abi beee zihniyeti yolları mezbahaya çevirmiştir. Yeraltı maden ocaklarındaki büyük facialara sebep olan ihmaller bir şey olmaz bee’nin neticesidir. “Ben kuralları devamlı olarak çiğniyorum, bir şey olmuyor bee…” Evet bir şey olmuyor ama günün birinde piyango vuruyor…

Merkez Bankası Faizleri

Âhir zamanda şu iki şey çoğalacak, ortalığı istila edecekmiş. Birincisi zina… İkincisi yüksek acayip fıtrata aykırı şeytanî binalar… Bunların yanında bir üçüncü müzmin belâ daha var: Riba… Bendeniz bir Müslüman olarak üçünden de nefret ediyorum. Nefret etmek, karşı olmak, kötülemek zorundayım. Son zamanlarda ortalık Merkez Bankası faizleri dedikodularından polemiklerinden yıkılıyor. Yok yüksekmiş, yok alçakmış… Faizin yükseği de alçağı da hep daima alçaktır. Bütün cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye faizle ve enflasyonla…

İsrail Düşmanı Yahudi Milletvekili

İngiltere Avam Kamarası (Millet Meclisi) üyesi (Labor), 1970’den beri milletvekilliği yapan Sir Gerald Kaufman 86 yaşında vefat etti. Yahudi idi ama İsrail’e muhalifti, onu terörist bir devlet olarak görüyor, ağır şekilde tenkit ediyordu. *** İslâm, rehberlikle öğrenilen bir dindir. Bu rehberler icazetli ve ihlaslı ulema, icazetli ve ihlaslı fukaha, icazetli mürşidler ve şeyhlerdir. Onlar, Resulullahın (Salat ve selam olsun ona) vekilleri, varisleri, halifeleridir. Ehl-i Sünnet ve Cemaate aykırı inançlar, bilgiler,…