İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Nisan 2018

Nasıl Adam Olunur?

Adam olmak isteyen gençte, “Adam olma niyeti” bulunmalıdır. Bu niyet olmazsa nasıl adam olabilir? Adam olmak isteyen kişide adam olma iradesi bulunmalıdır. İslam açısından adam demek iyi Müslüman demektir. İyi Müslüman iyi insan demektir. İyi Müslüman olacak ama iyi insan olmayacak, böyle bir şey düşünülemez. Plansız programsız adam olunmaz. Adam olabilmek için çok ciddî uygun münasip bir adam olma plan ve programı lazımdır. Nâkıs (eksik yetersiz) plan ve programla mükemmel…

Peygamber’e Tâbi Olmayan Helâk Olur

İslam’ın, biz Müslümanlara, bu arada bütün insanlara en temel emir ve öğütlerinden biri şudur: Allah size Peygamber (Salat ve selam olsun ona) göndermiştir. Allah’ın rızasını kazanıp kurtulmak ve ebedî mutluluğa kavuşmak istiyorsanız; ona iman ediniz, onun getirdiği Kitabı Dini, Şeriatı benimseyiniz; ona itaat ediniz, ona tabi olunuz, onun yap dediklerini yapınız, yapma dediklerini yapmayınız, onun peşinden gidiniz, ona sadık olunuz, onu örnek kabul ediniz. Peygambere iman etmez, ona tâbi olmazsanız…

Gerçek Ulema Gerçek Şeyhler

BU fakirin gerçek ulema ve fukahaya, gerçek şeyhlere ne kadar hürmetkar olduğunu herkes bilir. Onlar biz Müslümanların hidayet rehberleridir. Onlara ne kadar hürmet ediyorsam, ehl-i dünya ulema-i su’dan, sahte şeyhlerden, din baronlarından o nispette uzak durmaya çalışıyorum. Onlar, merhum ve mağfur Ahmed Davudoğlu hocaefendinin dediği gibi din tahripçileridir. Bendeniz, Osmanlı devletinden geriye kalan eski ulemanın, fukahanın, şeyhlerin bir kısmına yetiştim, bazılarını gördüm, sohbetlerinde bulundum. Onlar ihlâslıydılar, Din-i Mübine Allah rızası…

Osmanlı Devleti Niçin Battı?

Soru: Osmanlı İslam devleti ve hilafeti niçin geriledi ve battı?.. Bu sorunun tam cevabı şimdiye kadar verilememiştir. Batışın dinî, siyasî, kültürel sebepleri vardır. Devleti, Hilafeti, mülkü ayakta tutacak; Sokullu ve Barbaros ve emsali gibi vasıflı elemanlar yetiştirilemedi. Sonraki Sultanlar Fatih, Yavuz, Kanunî ayarında olamadı. Emanetler ehliyetli ve liyakatli kimselere verilemedi. Yeniçeriler ve ordu bozuldu. Ordu siyasete bulaştı ve karıştı. Tanzimat’tan sonra Avrupa’nın ve Batı medeniyetinin zararlı ve yıkıcı tarafları da…

Gazete İsimleri

Bazı gazete isimleri: REZALET… Müstehcen Gazete… Utanmaz… Kepazelik… Ciyak Ciyak Times… Yalan Dolan Tribune… ENTRİKA… HIYANET… SEX HERALD… Yaygara… YUH BE!.. Amma da Kral… Genelew News… Kutsal Şapka… DALAVERE… Deunmeh Chronicle… Çılgın Muhalefet… HÂİN… Hayâsız… İftira… Gıybet… Kaos…  Anarşi… ÇİRKEF… *** İçinde yolculuk ettikleri uçağın pilotuna kızdıkları için uçağın güvenliğini tehlikeye düşürecek yıkıcı muhalefet yapan dengesizler… *** Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler diyen hafif akıllıya: Pastayı nasıl ve nerede bulacaklar?.. Pasta…

Aman kaçırmayın!

Tercan Mercanı delice sevmekte, onun için cayır cayır yanıp tutuşmaktadır… Mercan ise onu sevmemekte Olgay ile ateşli aşk yaşamaktadır. Anne, yakışıklı şoförle kırıştırmaktadır… Baba Zapotistanlı metresine servet harcamaktadır. Bu sırada, cami yıkılsa da mihrabı sağlam sosyetik kaynana bahçıvana âşık olur. Evin oğlu gece kulüplerinde, büyük kızı Filane barlarda… On üç yaşındaki küçük kız, hamile kalır… Baba belli değildir… Kürtajla çocuk öldürülür… Ortanca kız r. evinde basılır… Evli bir erkekle birlikte…

Biraz Terbiye Biraz Edep

BAZI muhalif yazarlar Cumhurbaşkanı hakkında tek kelimeyle TAYYİP diyorlar. Bunu terbiyeye, kibarlığa, görgüye, nezakete uygun bulmuyorum. Bir yazar elbette muhalif olabilir ama üslub-i beyanda terbiye ve nezaket sınırlarını aşmamalıdır. Şunu belirteyim ki, terbiye ve nezaket içinde de çok sert muhalefet yapılabilir, tenkit edilebilir, kınanabilir. “İşte ben koskoca Cumhurbaşkanına Tayyip diye hitap ediyorum” havaları, sahibini küçük düşüren, çok not kaybettiren şecaatlerdir. Beğenseler de, beğenmeseler de, muhalif olsalar da o zat devletin…

Şapka İçin Adam Asmak

Yıl 1923,  Türkiye’de Cumhuriyet ilan edilmiş ama İslamiyet’e karşı henüz savaş ilan edilmemiş. M. Kemal Paşa’nın hanımı Latife sımsıkı tesettürlü. İstanbul’da birkaç Batıcı züppe Müslüman Türk şapka giymeye kalkışınca Polis onları yakalar, bir Türk olarak siz utanmadan nasıl şapka giyebiliyorsunuz der. Açıkta oruç yiyenler de yakalanır, karakola götürülür… Kısa bir müddet sonra rüzgâr tam tersine döner, şapka devrimi yapılır, ülkenin çeşitli yerlerinde halk protesto eder; bu muhalefeti bastırmak için İstiklal…

Bilgelik Tâlimatnâmesi

Devletin, ülkenin, halkın iyi ve âdil şekilde idare edilmesinin birinci, ana, olmazsa olmaz temel şartı nedir?.. Bilgeliktir, bilgeliktir, bilgelik… Demokrasi mi?.. Bilgelik olmazsa fazla bir işe yaramaz, ters bile tepebilir. Hürriyet mi?.. Bilgelik yoksa, hürriyetin zararı, faydasından çok olur. Zenginlik ve refah mı?.. Bilgelik olmazsa, zenginliğin sakıncaları fakirlikten fazla olur. Adalet mi?.. Güldürmeyin beni, bilgelik olmazsa zaten adalet olmaz. Evet idarenin temel prensibi, ana değeri bilgeliktir. İyi idare bilgeliğin ışığında…

Kur’ân Kursları

EHLİYETLİ ve liyakatli bir heyet toplanmalı ve Kur’ân kursları için çok ciddî bir eğitim programı ve talimatnamesi hazırlatılmalıdır. Kur’ân-ı Kerîm’i sadece ezberlemekle hamele-i Kur’ân olunmaz. Hamele-i Kur’ân olmak için Kur’ân’ı iyi ve doğru bilmek, içindeki emirleri yapmak, yasaklarından kaçınmak, öğütlerine kulak verip tutmak, kıssalarından ibret almak, Kur’ân ahlâkı ile ahlâklı olmak, Kur’ân yolunda yürümek  gerekir. Kur’ân’ı en iyi bilen, ona en fazla uyan kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir.  Hamele-i…

Libya’da Neler Oluyor?

KARDEŞ Libya’da neler oluyor?.. Ülke nasıl bölündü?.. Libya ülke, devlet, halk olarak nereye gidiyor? Bu konuda büyük devletler ne gibi entrikalar çeviriyor?.. Evet Libya hakkında sağlam ve doğru bilgiler elde etmek istiyorum. Bunları ancak uzmanların kaleme alacağı çok ciddî, çok seviyeli analizlerden, raporlardan öğrenebilirim. Bendeniz Libya uzmanı değilim. Okumak istediğim analizler, makaleler çok açık seçik olmalı, Libya’nın durumuna projektör tutmalı. Kardeş ülke hakkında laf salatası istemiyorum. Dezenformasyon istemiyorum… Başta İsrail…

Âhiret İnancı

Müslüman, âhirete inanır. Âhirete inanan, âhiret için hazırlık yapar. Âhireti düşünmeyen, âhirete hazırlanmayan kimse lafta Müslüman’dır. *** Dünya fanîdir, âhiret ebedîdir. *** Ölüm yok oluş, bitiş değil; bu fâni dünyadan, ebedî hayata geçiştir. *** Öteki dünya kabir/berzah ile başlar. Kıyamet kopunca insanlar yeniden diriltilir, Mahşer’de toplanırlar, Mahkeme-i Kübra kurulur, dünya hayatının hesabını verirler. Mü’minlerin salihleri ve afvedilenler Cennete konur; müşrikler, kâfirler, münafıklar Cehenneme atılır;  afvedilmeyen günahkâr mü’minler, ilahî adalet gereği…

Nükleer Santraller

* AVRUPA’DA nice ülke nükleer santrallerini kapattı veya kapatıyor… Biz ise… (Lütfen cümleyi siz tamamlayınız.) * Bulgaristan’daki ve Ermenistan’daki demode nükleer santraller, sadece o iki ülke için değil, Türkiye için de büyük tehdit oluşturuyor. * Son yıllarda, aylarda, günlerde ülkemizde korkunç, dehşetli, felaket, akıl almaz bir suç patlaması görülüyor. * Dönme, laik, ateist, çağdaş medyanın müstehcen yayınları toplum ahlâkını dinamitliyor. Siyasal İslâmcılar buna karşı hiçbir tedbir almıyor. * Kedilere, köpeklere,…

Sabataycı Bir Hukukçu

Egemen azınlık vesayet rejimi taraftarı Sabataycı bir hukukçu, “Gazeteciler ne yaparsa yapsınlar tutuklanamazlar” mealinde bir laf etmiş. Çok yanlış düşünüyor. Gazeteci herhangi bir suç işlerse, âdilâne olmak şartıyla tutuklanabilir. Yine âdilane muhakeme edilmek şartıyla ona hapis cezası verilebilir. Yakın tarihimizde nice Müslüman gazeteci, yazar, din adamı, düşünür; sırf fikirlerinden, inançlarından dolayı tutuklanır ve hapis cezasına çarptırılıp zindanlarda inletilirken bizim hürriyetçi Dönmelerimizden bir inilti bile çıkmamıştı. ** Televizyonlarda haber okuyan kadın…

Zavallı Liseli Kız

* Antalya’da liseli bir kız, tek başına bir dairede yaşıyormuş. Annesi babası ayrılmışlar. Kızın fotoğrafını gördüm, aşırı makyajlıydı, yaşından olgun görünüyordu. Bu kıza iki erkek arkadaşı telefon etmişler, dışarıda bir yerde buluşalım demişler. Kız siz eve gelin demiş. Arkadaşları eve gelmiş. İçeride ne olmuş bilmiyorum, kız aşırı miktarda uyuşturucu almaktan dolayı ölmüş. Cesedi morga kaldırılmış… Bu facia karşısında bütün Türkiye’nin ayağa kalkıp feryat etmesi gerekirdi ama herhangi bir tepki ve…