İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Temmuz 2018

Hasan el-Banna ve Şazelî Tarikatı

Müslüman Kardeşler cemaatinin kurucusu merhum Hasan el-Banna gençliğinde Şazelî tarikatına girmişti. İhvanülmüslimîn’i kuracağını şeyhine söylemiş, şeyhi izin vermemişti. Onun yüksek ahlak ve karakterinde, nefs terbiyesinde tasavvufun, Şazeliliğin büyük tesiri vardır. Zamanla İhvan’ın içine tasavvuf düşmanları, Vehhabîler, Selefîler sızdılar, büyük yıkımlara ve felaketlere yol açtılar. 1969-74 yılları arasında beş yıl Almanya’da kaldım. İhvan bağlısı Araplardan nice dostum oldu. Kerküklü Dr. Zeynel Âbidin’den gördüğüm iyilikleri unutamam. Onu ve zevcesi Sevim hanımı rahmet…

Hangi taraf haklı?

İki Müslüman cemaat veya grup kavga eder, dövüşürlerse, ilk apılacak iş “Hangisi haklı?” sorusunu sorup araştırmak değildir. Önemli ve vahim olan Müslümanların dövüşmeleri, savaşmaları, çatışmalarıdır. Öncelikle hemen bu önlenmelidir. Böyle bir şey fitnedir , çok kötü bir şeydir, felâkettir. Kur’an, Sünnet, İslâm ahlakı, İslâm hikmeti, firaset; mü’minlerin çarpışmalarına, dövüşmelerine izin ve ruhsat vermez. Müslümanların, meşreb farklılıkları yüzünden birbirlerine düşmanlık etmeleri hamlıktır, câhilliktir, bedevîliktir, büyük günahtır. Bu konuda hangi yetkili ve ehliyetli şahıslar ve…

Ne Cevap Vereceksin?

İslam’a ve Osmanlı’ya karşı olan birine: O beğenmediğin Osmanlı’nın iki nehri, kuzeyde Tuna, güneyde Nil idi. Osmanlı bir “Milletler Birliği” idi. Enkazından irili ufaklı kırk devlet çıkmıştır. Alamamıştır ama Viyana’yı iki defa kuşatmıştır. Avrupa Katolik taassubundan ve zulmünden kaçan Yahudiler Osmanlı ülkesinde barınabilmiştir. On altıncı asırda Akdeniz bir Osmanlı gölü idi. Osmanlı İslam’a ve Ümmete çok büyük hizmetler etmiştir. Osmanlı yıkıldı ama tarih, kültür ve bilhassa mimarlık saltanatı devam ediyor.…

Fitne ve Fesat Yangınları

 Âhir zaman fitne ve fesat yangınları… Fitne fesat kasırgaları, tayfunları… Fitne ve fesat zelzeleleri… Fitne ve fesat hengâmeleri… Fitne ve fesat volkanları… Fitne ve fesat sağanakları, selleri, doluları… Lağımlar taştı, her yer fitne ve fesat pislikleri ile doldu… Riba fitneleri… Zina fitneleri… Bina fitneleri… Fitne ve fesat belaları yağmur gibi yağıyor… Fitne ve fesat selleri… Genel fitne ve fesat… Müstehcen yayınlar fitne ve fesadı… Tâciz ve tecâvüz fitneleri… Müstehcen yayınlar…

Çare ve Çözüm Kültürü

Çocuklarımıza, gençlerimize, halkımıza çare ve çözüm kültürü kazandırmalıyız. Anahtar kelimeler: İşe yarar çare ve çözüm bulmak… Becerikli olmak… İş bilmek… İş bitirmek… Tuttuğunu kopartmak… Girişimci olmak. İstanbul’da oturuyor ve randevusuna geç geliyor… Bahanelerinin haddi hesabı yok. Trafik mırafik… Bu adam iş yapamaz. Şuraya telefon et, şunu söyle, şu işi yap… “Efendim üç kere aradım, cevap vermiyor…” Böylesi de bir halta yaramaz. Ne yapıp yapacak, o işi halletmeli. “Telefona cevap vermeyince…

Cuma Macerası

Cuma günü, saat 13… Evimin önüne indim, sahildeki Küçükayasofya camiine namaza gideceğim. Sonra Kumkapı’daki Mihman Özbek lokantasında öğle yemeği yiyeceğim. Eyvah!.. Yolun sokağın ortasına üç otomobil park etmiş, yol kapalı. Otomobillere telefon numarası bırakmamışlar… On dakika kadar çırpındık, otomobillerin sahiplerini bulamadık, yakınlardaki bir polise söyledik. Yolu açmak için bir şey yapmadı. Bin zahmetle diğer taraftaki bariyerleri indirttik, zar zor aradaki bir mescide yetiştik. Namazdan sonra Mihman lokantasına gittik. Nişanca camiinin…

Singapur Eğitim Sistemi

(Bu yazımı sayın Millî Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Beyefendiye ithaf ediyorum.) Dünyanın en üstün, en etkili eğitim sistemi ve okulları Singapur’daymış. Bu başarıyı bütün dünya görüyor ve tasdik ediyor. BBC Türkçede, “Eğitimde dünya birincisi Singapur’un sırrı ne?” başlıklı yazıda okudum: Uluslararası eğitim toplantılarında Singapur Eğitim Bakanı konuşmaya başlayınca herkes susuyor, dikkat kesilip dinliyormuş. Türkiye eğitim ve okullar konusunda dünya birincisi olmalıdır. Olur mu, olabilir mi? Singapur gibi küçük bir devlet…

İman kardeşliği

1. AllahüTealaKur’anda “Bütün mü’minler kardeştir” buyurmuştur. Mü’minlerin kardeş olduğunu inkar eden küfre düşer. 2. Resulullah Efendimiz (Salat ve selam olsun ona) Ashabına “Siz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız” buyurmuşlardır. 3. Mü’minlerin birbirlerini sevmeleri, desteklemeleri, birbirlerine acımaları, yardımlaşmaları, müttehid olmaları, aralarında tesanüd bulunması vâcibtir. 4. Resulullah Efendimiz “Mazlum (zulme uğramış) olsun, zalim olsun kardeşine yardım et” buyurunca sorulmuş, “Mazluma yardımı anladık da zalime yardım ne demektir?” Fahr-i Kâinat efendimiz “Elini onun…

Dinde Reform İstemiyorum

İslam dini Allah’ın dinidir. Allah yanlış yapmaz. İslam’ın doğru yorumunda yanlış ve eksik yoktur. Kullar, İslam’ı kendi re’y ve hevalarıyla değiştiremezler, yenilik ve reform yapamazlar. Böyle şeyler dini oyuncak etmektir. Küfre götürür. Reforma muhtaç olan İslam değildir, reformculardır, dinde yenilik ve değişim isteyenlerdir. Doğru, aslına uygun İslam hangi İslam’dır?.. Fırka-i Nâciye olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat İslamlığıdır. Bozuk, dall ve mudil olan fırkaların hiçbiri gerçek İslam değildir. Okur-yazar bir Müslüman…

Noksanını Bilmek

Noksanını, eksiğini, kusurunu bilmek olgunluk alametidir. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz buyrulmuştur. Kusurlarını görmeyen, gösterilse kabul etmeyen insanlar hamdır, onlarda hayır yoktur. *** İslam burjuvazisi sadece parayla, malla, zenginlikle olmaz. Paradan önce kültür ve görgü gerekir. Kültürü, görgüsü olmayan burjuva takımı süprüntüdür, türedidir, sonradan görmüştür. *** Ruh asaletine sahip kültürlü insanlar, yabancı bir şehre gittiklerinde, lokantadan önce müzeye koşarlar. *** Yemeden içmeden, giyimden kuşamdan kıstı, faydalı kitaplar alıp okudu,…

Tutuklamışlar

Fransa’da Napolyon’a veya De Gaulle’e hakaret eden tutuklanmıyor. İngiltere’de Cromwell’e hakaret edeni tutuklamıyorlar. ABD’de Washington’a hakaret eden tutuklanmıyor. Rusya’da Marks’a, Lenin’e, Stalin’e hakaret eden tutuklanmıyor. İtalya’da Mussolini’ye hakaret eden, tutuklanmak bir yana, aferin alıyor. Almanya’da, Hitler’e hakaret etmek revaçta. Orada Bismarck’a hakaret edene bir şey yapmazlar. İspanya’da General Franco’ya hakaret edeni tutuklamıyorlar. Portekiz’de Salazar’a hakaret etmek suç değil, eden tutuklanmıyor. Mısır’da Abdünnasır’a hakaret edene bir şey yapmıyorlar. İran’da Şah’a hakaret…

Nasihat, Nasihat, Nasihat

* Peygamberimiz (Salat ve selam olsun ona) üç defa tekraren “Din nasihattir” buyurmuşlardır. Türkiye’nin Müslüman çoğunluğu büyük ölçüde nasihatsiz kalmıştır. * Nasihatin birinci kaynağı, gerçek İslam medreseleri, icazetli râsih ulema ve fukahadır. Medreseler kapatılınca nasihat edecek kimseler yetişmemiştir veya az miktarda yetişmiş, tesirleri yeterli olmamıştır. * Tasavvuf tekkeleri kapatılınca halka nasihat edecek gerçek şeyhler, kamil mürşidler yetişememiş, istisnai olarak yetişenler meydan bulamamıştır. * İslam eğitimi, İslam mektepleri olmayınca nasihatli nesiller…

Kutu Açıldı Kötülükler Saçıldı

Pandor’un kutusu açılmış ve içindeki bütün kötülükler etrafa saçılmıştır.Elveda huzurlu, sâkin, rahat günler… *** FİTNE fesat hareketi yüzde yüz bastırılamamıştır. B… C… hareketleri ve kalkışmaları başlayabilir. *** EKONOMİ ve para çökertilmek istenebilir. *** Türkiyenin kurtuluşu Kur’ana, Sünnete, ahlaka, hikmete uymakla mümkün olur. Bunların dışındaki çareler, çözümler kalıcı olmaz. *** İslamî kriterlere göre azgınlık olan kötülüklere, günahlara, isyanlara, münkerlere son verilmedikçe kurtuluş gelmez. *** Kur’an bize “Sabır ve namazla Allahtan yardım…

İstişare etmeyen pişman olur

İslam’da istişarenin (danışmanın) büyük yeri vardır. Hadis-i Şerif’te “İstihare eden mahrum kalmaz; istişare eden pişman olmaz.” (Taberanî) buyrulmaktadır. Müslüman yanılmamak, pişman olmamak, zarar görmemek istiyorsa; işlerini, yapacaklarını, geleceğe ait emel ve planlarını ehline danışarak yapmalıdır. Herkesle istişare edilmez. Danışılacak kimselerde şu sıfatların bulunması lazımdır: (1) Ehliyetli olacak… (2) Birikimli ve tecrübeli olacak… (3) Güvenilir olacak. İslam hem bir dindir, hem bir dünya nizamıdır; islamî sistemde işler ehli ile istişare edilerek…

Girişim Meslek Okulları

Şahsi teşebbüs meslek liseleri açılacak ve bu mekteplerde okuyup hayata atılacak kimseler ileride kesinlikle devlet memuru olamayacak, girişimci olacaklar. Yollarını kendi kazmalarıyla açacaklar. Bu okullardan mezun olanlar dünyanın her yerinde gerçek Türk lokantaları açacaklar. Avrupa’nın her şehrinde nasıl Çin lokantaları varsa onlardan daha fazla ve daha başarılı Türk lokantaları olacak. Bu Türk lokantaları şımarık zihniyetle başarılı olmaz. Fütüvvet ahlakı olacak. Biraz para kazanacak sonra kudurup azacak. Eski üç bin liralık…