İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Namaz

Allahı seven, Allahtan korkan, Allaha itaat eden, Allahtan yardım isteyen beş vakit namaz kılsın. Çünkü O, kendisine iman eden kullarına namazı emr etmiştir.

İmandan sonra dinin ikinci temeli namazdır.

Namaz dinin direğidir, namaz yıkılırsa din de yıkılır.

Peygambere (Salat ve selam olsun ona) iman eden, onu seven beş vakit namaz kılsın. Çünkü o, ölünceye kadar namaz kılmış ve mü’minlere de kılmalarını kesin şekilde emr etmiştir.

Ashabı ve Ehl-i Beyti seven namaz kılsın. Çünkü onlar namazı dikkatle dosdoğru kılmışlardır.

EvliyaurRahmanı sevenler namaz kılsın.

Gavs-i Azam Abdülkdir Geylaniyi sevenler namaz kılsın.

Ahmed er-Rufaiyi sevenler namaz kılsın.

Pîran efendilerimizi sevenler namaz kılsın.

İslam tasavvufuna ve Tarikatlara bağlı olanlar namaz kılsın.

Mevlana Celalüddin Rumiyi sevenler namaz kılsın. O, hem vakit namazlarını kılardı, hem de geceleri ağlaya ağlaya teheccüd kılardı.

Tağuta, Şeytana ve Deccala karşı olanlar namaz kılsın.

Allahın fazlı, Keremi, İnayeti ile ebedî saadete nail olup Cennete girmek isteyenler namaz kılsın.

Allahtan yardım isteyenler, sabr ederek ve namaz kılarak istesinler.

Akl-ı selim sahibi olanlar namaz kılsın.

Namaz dinin direğidir buyuruyor Hz. peygamber. Dinini ayakta tutmak isteyenler namaz kılsın. Namazı terk ederlerse dinlerini yıkmış olurlar.

Dünya imtihanını kazanmak isteyenler namaz kılsın.

Şerlerin uzaklaşmasını, hayırların celbini isteyenler namaz kılsın.

Namaz dosdoğru kılınsın.

Farz namazlarını mukim ve hür Müslüman erkekler cemaatle kılsınlar.

Şer’î özrü olmayanlar, şeytanî özürleri bahane edip cemaatten ayrılmasın.

Sahih akaide sahip olmayan, yeterli fıkıh ve kıraat bilgisi bulunmayan kimseler imam olmasın.

Vakit ezanı okununca şehirde bir kaynaşma olsun ve Müslümanlar akın akın camilere seğirtip namaz kılsın.

Ön saflar alim, fakih, arif, ziyalı, mürşid kimselerle dolsun.

Camiler mektep ve üniversite gençleriyle dolsun.

Cemaatin içinde sessizce ağlayanlar olsun.

Saflar o kadar sıkı olsun ki, insanların elbiseleri omuz kenarlarından eskisin yıpransın.

Huşu ve hudu içinde secde eden mü’mirlere rahmet melekleri dua etsin.

Musallilerin üzerlerine sekinet insin.

Secde edenlerin yüzleri parlasın, alınlarında nişaneler oluşsun.

Bin kişi içinde bir kişinin duası makbul ve müstecab olsa, o da Ya Rabbi hepimizi afveyle diye dua etse, inşaallah hepsi bağışlansın.

Sabah namazlarında camiler, cuma cemaati kadar olsun.

Cumalarda cemaat sokaklara, meydanlara taşsın.

Camilerde vaaz etmeye ilmi irfanı yeterli olanlar, icazeti olanlar cemaate etkili nasihatler etsinler, onları uyarıp aydınlatsınlar.

Tesirli cuma hutbeleri okunurken kubbeler hıçkırıklarla inlesin.

Namaz kılınırken tüyler ürpersin, vicdanlar titresin.

Bazen yüz bin kişilik, hattâ daha fazla cemaatler olsun.

Bunları gören gayr-i Müslimlerin bir kısmı hidayet bulsun iman etsin.

İslam düşmanlarının kalbine korku düşsün.

Ümmeti iman ve namaz kardeşliği birleştirsin.

Resulullahın “Gözümün nuru” dediği namaz.

Mü’minin mi’racı olan namaz.

İlahî yardım vesilesi namaz.

Allahın belli vakitlerde kılınmasını farz ettiği namaz.

Bütün Peygamberlerin kıldığı namaz.

Namaz…

***

İYİ ve GERÇEK MÜSLÜMAN

İyi ve gerçek Müslümanın bazı özelliklerini sayıyorum:

Büyüklere hürmet eder.

Küçüklere merhamet eder.

Yalan söylemez.

Aldatmaz.

Gıybet ve iftira etmez.

Emanetlere hıyanet etmez.

Haram yemez.

Şüphelilerden de uzak durur.

Gururlu ve kibirli değildir, mütevazı ve alçakgönüllüdür.

Gevezelik ve zevzeklik etmez.

Nâdir istisnalar dışında ihtiyacından fazla yemez.

Para, mal, zenginlik, statü hastası değildir.

Fetişist değildir.

Kin tutmaz, intikam almaz.

Hiçbir şekilde fitne fesat çıkartmaz.

İsraf etmez.

Lüks ve gösterişten uzak durur.

Kendisiyle ülfet ve ünsiyet edilir.

İsraf etmemek şartıyla cömerttir.

Beş vakit namaz kılar.

Cemaat ehlidir.

İtikadı sahihtir.

Nefsini aklamaz.

Hayatını İslam’a, Kur’ana, Sünnete, Şeriata, İslam ahlakına, İslam hikmetine göre tanzim eder.

Müslüman kardeşlerine taqiyye ve kitman yapmaz.

Göz zinası yapmaz.

Ribaya bulaşmaz.

Kanaat ehlidir.

İlmihalini bilir.

Şecaat ehlidir. Korkak ve alçak değildir.

Ya hayır söyler ve yazar, ya susar.

Kafirlere, İslam düşmanlarına benzemez.

Şarlatanlık, soytarılık, hokkabazlık etmez, vakurdur.

Başta komşuları olmak üzere insanların kurdu değil meleğidir.

Marufla emr eder, münkeri engellemeye çalışır.

Hiçbir konuda holiganlık yapmaz.

Yüzeysel Müslüman değildir, derinliğine Müslümandır.

Onun erdemlerini düşmanları bile kabul ve tasdik eder.

En az kullandığı kelime ben’dir.

Firaset sahibidir.

Dünya vazifelerini yapar olduğu halde, ahirete dönüktür.

Allah ile ezelde kalu bela bezminde yaptığı ahd ü misaka sadıktır.

Resulullah Efendimize (Salat ve selam olsun) biat etmiştir.

Farzları, kesin emirleri yerine getiren itaatli bir kuldur.

Kötülüğü iyilikle savar.

Ehliyeti ve liyakati olmadığı başkanlıklara, memuriyetlere, işlere, vazifelere, misyonlara, vekilliklere talip olmaz; matlub (istenen) olursa, ehliyeti olmadığı takdirde kabul etmez.

Düşüyorsa, zenginse, zekatını Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun şekilde hakkeden kişilere temlik suretiyle verir, zekat eşkıyasına kaptırmaz.

Nafile bir ibadet olan umreye gidebilir ama lüks, ihtişamlı, gösterişli, tantanalı, reklamlı, beş yıldızlı, israflı, Kabeye yukarıdan bakmalı, açık büfeden bir sürü yemek alıp, bir kısmını yemeyip çöpe atılmasına sebep olan umre yapmaz.

Nafile ibadetlerini gizler, göstermez.

Sadaka verirken, sağ elinin verdiğini sol eli bilmez.

Üzülmeyi gerektiren bütün kötülüklere, zulümlere üzülür. Onda üzülme kültürü vardır.

Hayvanlara zulm etmez.

Doğayı tahrip etmez.

Dünyanın öbür tarafında bir Müslümanın ayağına diken batsa, acısını kalbinde hisseder.

İslam ahlakına sahiptir.

Amel-i salih işler ama amellerine güvenmez, kurtuluşu Allah’tan bilir.

Dini dünya menfaatlerine alet etmez, din sömürüsü yapmaz.

Onu görenler, bravo işte insan böyle olmalı der, tahsin eder.

Eliyle ve diliyle kimseye kötülük etmez, zarar vermez.

İyi Müslüman eşittir iyi insan.

12.07.2018

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir