İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: “Gün: 16 Temmuz 2018

Görgülü ve Terbiyeli

Samimî olmadığı, yaşça ve makamca kendisinden büyük bir zatın evine gitti. İçeriye alındı, gösterilen yere oturdu. Bir saat boyunca onunla görüşecek. Bu müddet esnasında “Efendim tuvalete gidebilir miyim” demesi büyük görgüsüzlük ve terbiyesizliktir. Görüşme, ziyaret esnasında cep telefonu çalıyor, cihazı çıkartıyor ve konuşmaya başlıyor. Bu da affedilmez bir görgüsüzlük ve terbiyesizliktir. Böyle ziyaretlere giderken, kapının önünde telefonu kapatmalı, içeriye öyle girmelidir. (Sessize almak yeterli değildir.) Hava çok sıcak ve hane…

Din ve Tasavvuf Elden Gidince

* Devletin en önemli vazifesi, çocukları ve gençleri vasıflı insanlar, vasıflı Türkiyeliler, (Müslüman olanlarını) vasıflı Müslümanlar olarak yetiştirmektir. Bu dediğim yapılamazsa devletin, halkın, ülkenin geleceği karanlıktır. * Tarih boyunca dünyada hiçbir devlet, halkının millî kimliğini, kültürünü, karakterini kökten değiştirememiştir. * Bütün değiştirme denemeleri facia, yabancılaşma, dejenerasyon ile sonuçlanmıştır. * Son bir asırlık tarihimizde birtakım zorlama, tepeden inme, radikal değiştirme, devrim baskıları ile doludur ve bunların hepsi büyük tahribat yaparak iflas…