İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hasan el-Banna ve Şazelî Tarikatı

Müslüman Kardeşler cemaatinin kurucusu merhum Hasan el-Banna gençliğinde Şazelî tarikatına girmişti. İhvanülmüslimîn’i kuracağını şeyhine söylemiş, şeyhi izin vermemişti.

Onun yüksek ahlak ve karakterinde, nefs terbiyesinde tasavvufun, Şazeliliğin büyük tesiri vardır.

Zamanla İhvan’ın içine tasavvuf düşmanları, Vehhabîler, Selefîler sızdılar, büyük yıkımlara ve felaketlere yol açtılar.

1969-74 yılları arasında beş yıl Almanya’da kaldım. İhvan bağlısı Araplardan nice dostum oldu. Kerküklü Dr. Zeynel Âbidin’den gördüğüm iyilikleri unutamam. Onu ve zevcesi Sevim hanımı rahmet ve minnetle anıyorum.

Tam tarihini hatırlamıyorum, İhvancıların 1970’li yılların başında orman içindeki bir gençlik yurdunda yaptıkları toplantıya katılmıştım. Salonun önündeki bir masada Vehhabiliğin kurucusu Muhammed ibnAbdilvehhab’ın, içinde Ehl-i Sünnet’e aykırı fikirler bulunan bir kitabını da islamî kitaplar meyanında satıyorlardı. İstanbul’da tıp tahsili yapmış Dr. Fadıl beye bu kitabın satılmaması gerektiğini söylemişsem de laf anlatamamıştım.

Merhum Benna orada olsaydı, fakire hak verirdi.

Müslüman Kardeşler teşkilatının başarısızlıklarının, Ehl-i Sünnet ve tasavvuf açısından çok ciddî, çok objektif şekilde incelenmesi gerekir.

İçlerine sızmış bazı aşırıların tasavvuf karşıtlığını, selefiliklerinitasvib etmemekle beraber, birçok hususta onlardan yanayım. Mısır’ın gerçek ve meşru başkanı Mursî’nin kurtulmasına dua ediyorum.

***

Defalarca yazdım, yine tekrarlayayım: Müslümanların kurtuluşunun temel şartları şunlardır.  (1) Bütün mü’minler tek bir Ümmet teşkilatı içinde birleşecekler. (2) Bu Ümmetin başında, mü’minlerin kendisine biat ve itaat ettiği râşid ve muktedir bir İmam-ı Kebir bulunacak. (3) Bu imamın çok seçkin ve âqil vezirleri, danışmanları olacak, işleri onlara danışarak görecek.  (4) On dokuzuncu yüzyılda Kafkasya’da olduğu gibi bütün faaliyetler ve hizmetler tarikat tasavvuf ve fütüvvet terbiyesine uygun olarak yapılacak. (5) Çok güçlü, çok vasıflı, çok âlim ve fâdıl, çok ihlâslı, çok firasetli ve fatin elemanlar yetiştirilecek ve bunlardan oluşan kadrolar kurulacak. (6) Kesinlikle, her türlü bid’atten, sapıklıktan, aşırılıktan, radikallikten, aktivizmden uzak durulacak. (7) Fırka-i NâciyeEhl-i Sünnet ve Cemaat dairesi içinde bulunulacak.

***

Cihad fi sebilillah yapılarak elde edilen, Şeriata ve fıkha göre paylaştırılan meşru ve tayyip  ganimet malı ve parası dışında; Din İman Kur’an Sünnet Ümmet hizmetleri yoluyla zengin olunmaz. Saf ve cahil Müslümanları kandırarak, dolandırarak, tokatlama suretiyle zengin olanlar faziletli değil, faziletsiz alçak kişilerdir.

***

İslam’ı tebliğ etmek, insanları hidayete çağırmak, halka ve bilhassa gençliğe İslam’ı öğretmek, irşad faaliyetleri; ticarete, zenginleşmeye âlet edilemez. Bu hizmetler muhlisenlillah (ihlâsla), rızaenlillah (Allah’ın rızasını kazanmak) için,  Kur’an’a ve Sünnete uygun olarak yapılmalıdır. Yeterli ilmi, irfanı, hikmeti, ahlakı, akl-ı selimi birikimi olmayanlar hizmet eder görünür ama gerçekten hizmet edemezler.

***

İslam’ın birinci şartı, sahih ve geçerli bir imandır. İkinci temel şartı beş vakit namazı dosdoğru kılmaktır. Şer’î özrü olmayan mukim erkeklerin farz namazları cemaatle kılmaları gerekir… Kur’an ve Peygamber ahlakıyla ahlaklı olmayanlar hizmet edemez.

***

Bir gün gelecek, tasavvuf tarikatları resmen yeniden açılacaktır. Tarikatları, tekke ve zaviyeleri, dergâhları denetlemek için ehil üyelerden oluşan bir MECLİS-İ MEŞAYİH kurulacaktır. Bu Meclis (1) Sahih ve geçerli icazeti olmayanların şeyhlik yapmasına izin vermeyecektir. (2) Tarikat ve tasavvuf perdesi ardında para toplanmasına, birilerinin zengin olmasına imkân ve fırsat vermeyecektir. (3) Tasavvufun ve tarikatın politikaya, sivil darbelere, cemaatçiliğe alet edilmesini önleyecektir.

***

Birtakım zayıf akıllılar ekmek düşmanlığı yapıyor. Ekmek AllahüTealanın, biz kullarına en büyük dünya nimetidir. Ekmek azizdir. Ekmek ne zaman zararlı olur? (1) Sağlığa zararlı hibrid buğdaydan yapılırsa. (2) En kıymetli tarafı olan kepeği elenir, bembeyaz hale getirilirse. (3) Haddinden fazla yenirse… Devamlı olarak bembeyaz ekmek yemek uzun vadeli intihardır. Halkımıza, sağlığa uygun olmayan bembeyaz ekmekler yedirildiği için nüfusumuzun yarıdan fazlası hasta olmuştur. Sevgili okuyucularıma: Ekmek düşmanlarının propagandalarına inanmayınız. Doğal buğdaydan yapılmış kepekli ekmek tüketiniz. Mesela İstanbul’da Halk Ekmeğin kepeklisini. Size yetecek kadarından fazla ekmek ve yemek yemeyiniz. Şekerli tatlıyı ya hiç yemeyiniz, yahut çok az yiyiniz. Ekmek düşmanlığı beyinsizliktir, küfran-ı nimettir.

***

Zayıflamak isteyenler ekmek diyeti yapsınlar. Ekmeksiz diyet olmaz.

***

Sayın Şikemperver bey zayıflamak istiyormuş. Bu münasebetle hiç ekmek yemiyor, buna mukabil  ikişer porsiyon ana yemek yiyormuş. Bu perhiz onu zayıflatacağına şişmanlatıyormuş… Perhiz yapabilmek için temel şart akıllı ve bilge olmaktır.

***

Faydalı bir kitabın işe yaraması için şu dört şart lazımdır: (1) O kitaba sahip olunacak… (2) O kitap okunacak… (3) İçindeki bilgiler öğrenilecek ve algılanacak… (4) Bunlar hayata geçirilecek. Faydalı kitapların sadece turşusunu kuranlar, onlardan yararlanamaz.

Yetersiz birine: Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabî hazretlerine hüsn-i zan ediniz, onu büyük biliniz ama ehliyetiniz olmadığı için kendi başınıza Füsus okumaya yeltenmeyiniz. Fütuhat’ın sadece vesaya cildini okuyabilirsiniz. Diğer ciltleri için okuma icazeti gerekir.

***

Faziletfüruş adam o kadar gururlu ve kibirli idi ki, ezilmemek için yanından hızla kaçtım.  Freni patlamış dev bir kamyon gibi yokuş aşağı iniyordu.

***

Çiftlik Bank’a el kondu da saflar dolandırılmaktan kurtuldu mu?.. Ne gezer… Geride İnek Bank, Tosun Paşa Bank, Salak Bank, Yeşil Vadi Bank, Dangalaklar Sandığı ve daha nice banklar var.

31.07.2018

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir