İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Ağustos 2018

İsrail Yıkılacak mı?

İnternet arşivimde “Pourquoi Israelrisque de disparaître” başlıklı bir yazı var. İsrail’in niçin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu anlatıyor. İngilizce Fransızca gibi büyük dillerle bir arama yaparsanız bu konuda çok ciddî, tutarlı, ciddî yazılar, iddialar, araştırmalara ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki yıllarda İsrail yok olabilir ve kendisi ile birlikte yeryüzüne ve insanlığa büyük yok oluşlar getirebilir. İsrail yok olduktan sonra dünyada yeni bir taş devri başlayabilir. *** Eğitimde ve okullarda Türkiye’nin dünya birincisi…

Tek Hak Din

Hak din olmakta İslam’ın ortağı yoktur. Allah katında tek hak din İslam’dır. Tevhid inancı ile teslis inancı bağdaşmaz. Hz. Muhammed’in Resulullah (Salât ve selam olsun ona) olduğunu, Kur’an’ın Allah’ın Kitabı olduğunu, İslam’ı red, inkâr ve tekzib edenler ehl-i necat olamaz. *** Diyanet, üç ibrahimî hak vardır, üçünün mensupları da Cennetliktir ve ehl-i necattır inancını reddedip halkı uyarmış olsaydı 15 Temmuz darbesi büyük ölçüde frenlenmiş olurdu. *** Kadınlarının erkekleştiği, erkeklerinin kadınlaştığı…

Vicdansız Müslümanlar

İslam âlemi perişanlık içinde… Nice yerde savaşlar var… 2000’li yıllarda milyonlarca (evet milyonlarca) Müslüman öldürüldü… Her yerde facia, kan, ateş, zulüm… Yemen’de çocuklar açlıktan kırılıyor… Bu manzara karşısında tuzu kuru birtakım Müslümanlar gel keyfim gel, oh kekah lüks ve sefih bir hayat sürüyor. Bunlarda vicdan yok mudur? *** Petrol savaşlarından sonra Ortadoğu’da ve Mısır ile Habeşistan arasında su savaşları da çıkabilir. İnternetten, İngilizce ve başka yabancı dillerde ciddî kaynaklar bulup…

Hasretle Beklediğim Yazılar

Şöyle yazıları, makaleleri, analizleri, halkın anlayacağı ipe sapa gelir raporları, ilmî uyarıları, aydınlatan bilgilendiren yayınları hasretle arıyorum, bekliyorum: Büyük bir tarım profesörünün, üstadının “Türkiye tarımda Hollanda ve İsrail seviyesine nasıl yükselebilir?” başlıklı ciddî, doyurucu makalesini. Dünya çapında bir eğitim üstadımızın “Türkiye eğitimde nasıl, Singapur’un önüne geçerek dünya birincisi olabilir?” başlıklı yazısını. Şöhreti dünyayı tutmuş bir türkoloğumuzun, “1920’lerin zengin engin edebî Türkçesine nasıl dönebiliriz?” konulu yazısı. Filozof, büyük düşünür bir hukukçumuzun…

Cezasız kalmaz

İngiltere Hindistan’da ve diğer sömürgelerinde, Fransa Cezayir’de ve diğer sömürgelerinde, İspanya Amerika’da ve Afrika’da, Portekiz çeşitli sömürgelerinde, Hollanda Endonezya’da yaptıkları zulümlerin, kıyımların, vicdansızlıkların cezasını çekeceklerdir. Dünyanın en büyük ve vahşi soykırımı Kuzey ve Güney Amerika yerlilerine karşı yapılmıştır. Katolik kilisesi çok insanı diri diri yaktırmıştır. 1945’te Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombaları bir anda yüz elli bin, belki daha fazla insanı feci şekilde yok etmiştir. Yine Şubat 1945’te ABD ve…

Balkondaki Aylandoz

Balkonumdaki saksılardan birinde bir aylandoz ağacı bitmiş, boyu kırk santim oldu. Onu da diğer balkon bitkilerim gibi elimden geldiği gücüm yettiği kadar suluyorum. Bu ağaç pek sevilmez, dalı yaprağı kopartılırsa kötü bir koku çıkar. Bendeniz aylandozu çok severim. Türkiye’yi yeşillendirmek için ondan istifade edilmesi gerekir. Hiç zahmetsiz, pek kolayca her yerde yetişir. Bir yeri sardığı zaman kökünü kurutmak zordur. Havayı tadil eder. Otoyolların ortaları bu ağaçla yeşillendirilse birkaç sene içinde…

Hizmet Edebiliyor muyum?

Bendeniz yazılarımla hizmet edebiliyor muyum?.. Kendim ediyorum dersem boş konuşmuş olurum. Hizmet edip etmediğimi, çok yüksek üç veya beş kişilik bir bilirkişi heyeti iyice incelemeli, hizmet ediyor raporu verirse, belki… Hizmet çok göreceli bir kavram ve sözdür. Müslüman Müslümanlığa, Yahudi Yahudiliğe, Hıristiyan Hıristiyanlığa, dinsiz dinsizliğe, Fransız Fransa’ya, Paşacı Paşaya hizmet eder. Bu fakir bir Müslüman olarak hangi değerlere hizmet etmeliyim?.. Bir: İmana… İki: İslam’a… Üç: Kur’an’a… Dört: Sünnete… Beş: Şeriata……

Hüzünlü Bir Bayram

Bayram Tebriği: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Cenab-ı Hak’tan sıhhat, afiyet, selamet, afiyet, hidayet, emniyet dilerim. Allah-ü Teala depremlerden, yangınlardan, her türlü afet ve felaketlerden, savaşlardan, kıtlık ve pahalılıktan, salgın hastalıklardan, düşman istilasından, yağmacılardan; nefslerimizin, insî ve cinnî şeytanların, acımasız düşmanlarımızın şerlerinden muhafaza buyursun. Âhir zamanda yaşıyoruz. Âhir zaman fitne ve fesatlarından Hak Teala’ya sığınırız. Sadece akıl yetmiyor, Rabbimizden akl-ı selim (sağduyu) isteyelim. Aklı olmayanların dini gider. Bayram bayramdır ama bizim…

Türkiye Bilgelikler Cumhuriyeti

Türkiye’nin bir Bilgelikler Cumhuriyeti olmasını istiyorum. Hangi konularda bilgelik? (1) Siyasette ve idarede bilgelik… (2) Kültürde bilgelik… (3) Adalette bilgelik… (3) Eğitimde bilgelik… (4) İktisatta, ticarette, finansta bilgelik… (5) İç barışı ve sosyal uzlaşıyı korumak konusunda bilgelik… (6) Lisan ve edebiyatta bilgelik… (7) Mimarlıkta, şehircilikte bilgelik… (8) Din işlerinde bilgelik. Zaten, İslam, doğru anlaşıldığı ve uygulandığı takdirde bilgeliğin ana kaynağıdır. Bu dediklerim mümkün müdür? Teorik bakımdan elbette mümkündür. Realitede şu…

Salon alkıştan ıslıktan çığlıktan tepinmeden yıkılmıştı

Türkçe olimpiyatlarının kaçıncısıydı, rakamı unuttum. Sinan Erdem isimli kapalı spor salonunda yapılmıştı. Bendenize ön sırada bir yer ayırmışlardı. Önümdeki sahnede orkestra ve solistler yer alıyordu. Sahnenin üstünde kocaman bir Atatürk posteri ve ne yazdığını unuttuğum bir vecizesi… Salon hıncahınç doluydu. Geleneksel Sünnî İslam’a aykırı olarak kadın erkek karmakarışıktı. Sazlar çılgınca çalıyor, Peygamber sevgisiyle ilgili şarkılar, ilahiler okunuyordu. Manzara bir okul müsameresine benziyordu. Bir ara sunucu sahnenin önüne ortasına geldi ve…

Azılı İslam Düşmanı Evangelistler

Son kriz bir siyaset ve iktisat krizi değil, bir din krizidir. Bir Evangelizm krizidir. Evangelizm ABD’de zuhur eden ve dünyaya yayılan oldukça yeni bir din veya sbekttir. Brezilya’da, bazı ülkelerde ve kıt’alarda büyük fütuhat yapmıştır. Evangelistler İslam’a ve Müslümanlara azılı düşmanlık yaparlar, onları yeryüzünden kaldırmaya, kazımaya ahd etmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu’nun ve İslam Hilafetinin yıkılmasında, başta Robert Kolej olmak üzere Amerikan misyoner okullarının büyük rolü olmuştur. ABD’ye hâkim olan Evangelistler, Yahudi…

İstediğim Bazı Şeyler

*İç barış ve sosyal uzlaşı istiyorum. *Türklerin, Kürtlerin, diğer etnik kökenlilerin barış ve kardeşlik içinde yaşamasını istiyorum. *Sünnîlerle Alevîlerin kardeş olmasını istiyorum. *Resmî ideolojinin kaldırılmasını, onun yerine millî kimliğin ve kültürün, evrensel değerlerin, bilgelik kurallarının hâkim olmasını istiyorum. *İngiltere’de olduğu gibi din ve devletin barışık olmasını ve işbirliği yapmasını istiyorum. *İngiltere’de olduğu gibi ve kadar din ve inanç hürriyeti, dinine uygun hayat sürebilme, din eğitimi yapma serbestliği istiyorum. *Âdil hukuk,…

Niçin Yabancı Dil Öğrenemiyoruz?

SORU: Biz Türkiyeliler, nadir (hatta ender) istisnalar dışında niçin doğru dürüst, mükemmelen yabancı dil öğrenemiyoruz? CEVAP: Kendi anadilimizin edebiyatını öğrenemediğimiz, bilmediğimiz için. SORU: Hepimiz Türkçe konuşuyoruz ya… CEVAP: Benim kasd ettiğim Türkçe üç yüz kelimelik sokak çarşı pazar iletişim Türkçesi değildir. En az otuz bin kelimelik ve terimlik ebedî kültürel Türkçedir. Buna sahip olmayanlar doğru dürüst yabancı dil öğrenemez. -Edebî Türkçe nasıl öğrenilir? Ya lisede öğrenilir, yahut öğrenilmez. -Türkiye’nin millî…

Önce Kanser Ettiler Sonra Tedavi Ettiler

Önce vatandaşa alabildiğine kimyevî aroma, tad, koruyucu, boya yedirirsin. Vatandaş bir müddet sonra kanser olur. Sonra onun bu hastalığını tedavi edersin, acayip ilaçlar yutturursun. Bunun adı da sağlık hizmetleri olur. *** Hürriyet gazetesi yazmış. Kimsenin bilmediği huzur dolu gizli yeşil cennet. Hem de dev şehre çok yakın. Aman hemen gidin, keşf edin, eğlenin, zevklenin. Bu haberi okuyan on binlerce vatandaş otomobillerine çoluk çocuk biner, oralara gider, piknik yapar. Her yer…

Gerçek Vatanseverlik

Vatanını mandırası, halkını sütlü inekleri gibi gören, seven ve koruyan kişi gerçek vatansever değildir. Gerçek vatansever, vatanını ve halkını menfaatsiz sever. Biz hiç hatâ yapmayız, bizim hiç kusurumuz yoktur, hatâ ve kusur hep ve daima ötekilerdedir zihniyeti vatanseverlikle bağdaşmaz. Olumsuz, yıkıcı, tahrip edici, vatana ve halka zarar verici muhalefet vatanseverlik değil, vatan hainliğidir. Menfaatlenmek, sebeplenmek için yağcılık, yalakalık, dalkavukluk, meddahlık yapmak vatanseverlikle uyuşmaz. Vatansever doğru olmalıdır. Sözleri, yazıları, beyanları, hâl…