İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Eylül 2018

Allah (……) versin!

Rüşvet alanların. Zaruret olmadığı halde rüşvet verenlerin. Halkı aldatanların. Halka yalan söyleyenlerin. Ehliyet ve liyakatleri olmadığı halde riyasetlere, emanetlere, vazifelere hizmetlere talip olanların. Din sömürüsü yapanların. Dinin içini boşaltanların. Tasavvufun içini boşaltanların. Ellerinde hürriyet, imkân, fırsat olduğu, durum müsait bulunduğu, vazifeleri olduğu halde İttihad-ı İslam için çalışmayan, aksine Ümmeti bölücü fitneler çıkartan sahte dindarların. Bütün Müslümanların tek bir Ümmet olması için çalışmayan İslamcıların.    Bütün mü’minlerinrâşid bir İmam’a biat ve itaat…

Deprem Kıyameti

Korkutucu, dehşet verici deprem haberleri… Kesin tarih, gün, saat vermiyorlar ama zamanı doldu, yaklaştı diyorlar. Bir uzman, Marmara’daki iki fay hattı birden kırılırsa Kıyamet kopar dedi. Halk hem birazcık tedirgin oluyor, hem de fazla umursamıyor. Deprem konusunda yapılacak en akıllıca şey, imkân varsa tası tarağı toplayıp İstanbul’u terk etmektir. Bunu halkın binde biri bile yapamaz. Sayın idarecilerimizin ne gibi hazırlıkları var, hangi tedbirlerdi aldılar? Deprem beraberinde on binlerce yangın getirecek.…

Gerçek bir şeyh

O muhterem zat icazetli gerçek bir şeyhtir. İlim, irfan, kültür, akl-ı selim, firaset, kiyaset sahibidir. Âbid, zahid, muhlis, müteverri, muttaqidir. Şeriattan kıl kadar ayrılmaz.  Mükemmel ve mükemmil bir insandır. Çok yüksek bir ahlaka ve karaktere sahiptir. Resulullah efendimize (Salât ve selam olsun ona) biatlidir, ona itaat eder, onun Sünnetini hayata uygular. Bu zamanda onun vekili, varisi, halifesi olan nadir zatlardandır. Gerçekten davet, tebliğ ve irşad etmektedir. Din ve tasavvuf hizmetlerini…

İslâm, Medreseler, Mektepler

(Aşağıdaki yazıyı başta İlim Yayma Cemiyeti olmak üzere bütün islamî sivil toplum kuruluşlarına ithaf ediyorum.) S. Müslüman’ın ana temel vazifesi ve amacı nedir? C. Kur’an’a ve Resulullahın Sünnetine uygun bir hayat sürmektir. S. Kur’an nedir? C. Allah’ın kadim Kelamıdır. Müslümanın anayasasıdır. Hayat sınavını başarıyla vermek, kurtulmak, dünyada iyilik âhirette iyilik, dünya işlerinin düzgün ve âdil olması, ebedî saadeti kazanmak, aziz olmak, faziletli olmak için gerekli bütün bilgiler Kur’an’da mevcuttur. S.…

Hırslıların Rahatı Yoktur

Dünya hırsları çok rahatsız ve tedirgin eder. Muhterisler (hırslılar) rahat yüzü görmezler.  Rahat uyuyamazlar. Rahat yiyemezler. Rahat gezemezler. *** Önemli olan yemeklerin leziz ve nefis olması değil, onları yiyenin damak zevki sahibi olmasıdır. Zevksiz kaba saba adamlar, en leziz yemekleri paldır küldür yerler ve hiç lezzet almazlar. *** Üzerine ucuz inciler ve yarı değerli taşlar yerleştirilmiş lüks cep telefonunu elinden düşürmüyor, onu teşhirden ahmakça ve eblehçe bir zevk alıyordu. ***…

Tarımımız ve Hayvancılığımız

Türkiye’nin ekilebilir arazisi, kendine yetecek ekmeklik buğday yetiştirmeye müsait midir? Müsaittir. Kendimize yetecek buğdayı ürettikten sonra, fazlasını dışarıya satacak üretim yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bir ara böyleydi. Yüzölçümü bizden az olan Fransa buğday ihraç ediyor da biz niçin onun gibi olmayalım? Dışarıya başka ürünler satar, buğdayımızın bir kısmını da ithal ederiz… Bu çok yanlış bir şeydir. Buğday sıradan bir madde değildir, stratejik maddedir. Domatese, çileğe, portakala benzemez. Onlarsız yaşayabilirsiniz ama buğdaysız…

Lütfen

Lütfen ezberleyiniz: Hizmet konusunda temel ana değerler altıdır: İMANA İSLAM’A KUR’AN’A SÜNNETE ŞERİATA ÜMMETE hizmet. Bu altı değer, mü’minlerin ortak değerleridir. Tarikata, cemaate, hocaefendiye, şeyhe hizmet edilmez mi? Edilir ama onlar ana temel değer değildir, asıl has hizmet değildir. Bir din büyüğüne hizmet etmek için, o zatın yukarıda sayılan altı ana ve ortak değere gerçekten hizmet ediyor olması gerekir. Sahte şeyhe hizmet edilmez. Din sömürüsü yapana hizmet etmek, dini yıkmak…

Bin baş

Türkiye’mizde şu anda çok büyük, büyük, orta, küçük, çok küçük olmak üzere; bin kadar Müslüman lider, hoca, hocaefendi, Muhterem, Hazret, şeyh, ağabey, baş var. Bendeniz bunların listesinin en sonunda yer alan minik bir şahsiyet bile değilim. Liste dışındayım. Sadece okur yazar bir Müslüman’ım, o sıfatla günlük yazılar kaleme almaktayım. Başka bir iddiam yoktur ve olamaz. ** 2019 yılı sıkıntılı bir yıl olacakmış. Eve yarım çuval patates, birkaç kilo pirinç, bulgur,…

Suriye Türkiye Birliği

Esad rejimi ebediyen iktidarda kalacak mıdır?.. Er veya geç günü gelince tarihten silinecektir.  Ondan sonra inşaallah Suriye ile Türkiye iki ayrı bağımsız devlet olarak birleşecektir. İki tarafın vatandaşları pasaportsuz, sadece kimlik kartı ile seyahat edebilecektir. Avrupa’da böyle oluyor da Ortadoğu’da niçin olmasın? *** Son iktisadî, mâlî (finansla ilgili) büyük krizin sebepleri dışta değil, içtedir. Türkiye’nin, ilmin hikmetin akl-ı selimin ışığında, A’dan Z’ye büyük, köklü bir ıslaha reforma, aslına dönüşe ihtiyacı…

Ümmetsiz, imamsız, ittihatsız adamlar

Caminin WC’si, klimaları, kaloriferleri, halıları, minaredeki hoparlörler için koşuşturup çırpınırlar, para bulurlar. Müslüman öğrenci yurdunun mutfağı, yatakhanesi, yatak salonu, banyoları için de parçalanırlar, gereken parayı bulurlar. Cemaat, dernek, vakıf, hizip, fırka… Bunlar da çok önemlidir, hayatîdir. Çok muhteremler… Hazretü’l-hazeratlar… Futbol kulübü tutar gibi holiganca tutmalar… Bunca hayhuy içinde bir kere bile tek bir Ümmetten, İttihad-ı İslam’dan, bütün mü’minlerin biat ve itaat ettiği tek bir İmam-ı Kebirden, ortak hizmetler ve faaliyetlerden,…

Eğitim analizleri sentezleri

Meseleleri, krizleri, dertleri önce parçalara ayırıp analiz yaparak incelemek, çözmek; bu iş bittikten sonra sentez yaparak çareleri, çözümleri ortaya koymak gerekir. Doğru analizler vardır, yanlış analizler… Doğru sentezler vardır, yanlış olanları vardır. Doğrularla yanlışlar birbirine karışmış olanları vardır. Türkiye’mizin çok büyük bir krizi, derdi, buhranı var: Millî eğitim meselesi… Bunun parçaları nelerdir: Eğitim sistemidir. Eğitimciler, öğretmenlerdir. Ders kitaplarıdır. Öğrencilerin kalitesidir. Çok kısa tahlil edelim: Eğitim sistemimiz ideolojiktir. Egemen azınlık vesayet…

Hukuk etiği

Avukat, zanlının gerçekten hırsız veya katil olduğunu biliyor. Zaten özel konuşmalarında zanlı bunu itiraf etmiştir. Avukat zanlıyı, yüklü bir ücret-i vekâlet alarak allem ediyor kallem ediyor kurtarıyor. Malı veya parası çalınanın, canını kaybedenin, onların yakınları mağdur oluyor. Bu anlattığım şey modern, laik hukuk etiğine göre caizdir ama İslam ahlakı ve adaleti buna izin vermez. ** İslam’da bir hırsızın elinin kesilmemesi, afv edilmesi için şefaatte bulunmak bile yasaktır. ** İslam ceza…

Mâturîdilik Hanefîlik

Osmanlı İslam devleti altı asır boyunca itikatta (inançta) Maturidîliği, fıkıhta Hanefîliği esas kabul etmiştir. Eş’arîliği ve diğer üç mezhebi de hak görmüştür, dışlamamıştır, onları da kabul etmiş, benimsemiştir. Osmanlı, bir Ehl-i Sünnet ve Cemaat devleti idi. Osmanlı zamanında cahillerin, avam tabakasının, mukallitlerin dinî konuları tartışmalarına, mıncıklamalarına, ayağa düşürmelerine izin verilmez, buna iyi gözle bakılmazdı. Sultan Abdülhamid’in devrilmesinden sonra iktidar Masonların, bir kısmı dinsiz Jön Türklerin, İslam karşıtı derin güçlerin, Gizli…

Laiklikle Yapamadılar

İslam’ı laiklikle yıkamadılar. Şimdi strateji değiştirdiler, Müslümanları dünyevileştirmekle dini yıkmak istiyorlar. Dünyevileşmek, din ile hayatın birbirinden kopmasıdır. Din, dünya işlerinin tanzimi için gönderilmiştir. Dünyadan koparsa din olmaktan çıkar bir folklor haline gelir. Gerçek Müslüman âlim ve fakihlerinin, gerçek şeyhlerin, ziyalı Müslümanların, uyanık, salih, sadık ve şuurlu dindarların dünyevileştirme cereyanına yasal sınırlar içinde karşı çıkmaları gerekir. Bunu yapmazlarsa sekülerleştiriciler dinin ve tasavvufun içini boşaltır, din elden gider. Din elden gidince ferdî…

Turist dediğin böyle olmalı

Süleymaniye Camii karşısındaki Beydağı lokantasına iki zengin Katarlı hanım gelmiş, yemek yemişler. Sapanca’da bir yer almışlar, üzerine ev yaptırıyorlarmış, inşaat bitinceye kadar da oradaki iyi bir otelde kalıyorlarmış. Özel şoförleri, tercümanları varmış. Hanımlar tesettürlü çarşaflı imiş. Beydağı’nda mönü 15 lira. Hesabı ödedikten sonra, şu anda burada kaç öğrenci yemek yiyor demişler. Lokanta sahibi Hüseyin bey saymış, yirmi beş kişi demiş. Onların hesapları bizden demişler, 375 lira bırakıp gitmişler. Turist dediğin…