İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hırslıların Rahatı Yoktur

Dünya hırsları çok rahatsız ve tedirgin eder. Muhterisler (hırslılar) rahat yüzü görmezler.  Rahat uyuyamazlar. Rahat yiyemezler. Rahat gezemezler.

***

Önemli olan yemeklerin leziz ve nefis olması değil, onları yiyenin damak zevki sahibi olmasıdır. Zevksiz kaba saba adamlar, en leziz yemekleri paldır küldür yerler ve hiç lezzet almazlar.

***

Üzerine ucuz inciler ve yarı değerli taşlar yerleştirilmiş lüks cep telefonunu elinden düşürmüyor, onu teşhirden ahmakça ve eblehçe bir zevk alıyordu.

***

O ilimsiz, irfansız, hikmetsiz, sağduyusuz, vicdansız, faziletsiz, ahlaksız, meziyetsiz adam lüks ve şaşaalı otomobiliyle çocuk gibi neş’eleniyordu.

***

Akıllı bir gence: Türkiye’yi anlamak için nüfusları en az bir milyon olan Kripto Yahudileri ve yine bir milyon Kripto Hıristiyanları bilmen gerekir. Bunları bilmek de yetmez. Üç kimlikli Pakradunileri de tanımalısın. Bu üçüncüler konusunda çok dikkat et, dilini tut. Bir kazaya kurban gidebilirsin.

***

Birine: Sana İstanbul’un en iyi yoğurtçusunu, en iyi ekmeği çıkartan fırınını, en iyi köftecisini, en iyi börekçisini söyleyip adres verebilirim ama mürşid-i kamil ismi ve adresi veremem.

***

Allah-ü Tealanın Kur’an’da verdiği öğütleri dinlemeyen ve tutmayan o azgınlar, o gafiller, o fasıklar ve facirler senin nasihatlerine mi kulak verecekler?

***

En kârlı ticaret Allah ile yapılan ticarettir. Birinci temel şartı ihlâstır.

***

Müslümanların birleşip tek bir Ümmet olmaları ve bu Ümmetin başında bulunan İmama biat ve itaat etmeleri, izzetin ve zaferin olmazsa olmaz temel şartıdır.

***

Müslüman gençlerin ileride hayata atılıp iyi yaşamaları beni hiç ilgilendirmiyor. Önemli olan onların dine, devlete, memlekete, halka, bütün insanlığa hizmet etmeleridir.

***

Vasıflı, haysiyetli, şerefli Müslüman, köpekler gibi yağlı kemik peşinde koşmaz.

***

Başkalarının karılarına kötü gözle bakıyor, kendi karısına laf atılınca cinayet işleyip katil oluyor.

***

Bir Osmanlıca yazılı eski kabir taşlarına bakınız, bir de latin yazılı taşlara. Birincilerde hüzünlü bir sanat var, ikinciler felaket.

***

Fitneden fesattan nifaktan şikaktan isyandan tuğyandan azgınlıktan dünya batacak hale gelmiş, bizimki rahat mı rahat. Böylelerini görmek bile istemiyorum. Bunca münkerat karşısında insan biraz olsun üzülmeli, kederlenmeli, tedirgin olmalı.

***

Kur’an’ın emirlerini yerine getirmeyen, yasaklarından uzak durmayan, öğütlerine kulak verip tutmayan, kıssalarından ibret almayan Müslüman bir toplum çok kötü durumdadır.

***

İslamî tebliğ, davet, irşad, ikraz, tenvir, propaganda faaliyetleri büyük psikologların nezaretinde yapılmalıdır.

***

İhlâslı âlimler ve arifler hizmet eder. İhlâssız münafıklar hezimete sebep olur.

***

Gerçek şeyhler hadimü’l-fukaradır. Çok büyük şeyhler hâdimü’l-Ümmet ve Millettir.

***

Tarikat ve tasavvuf haktır. Tarikat gibi görünen her tarikat gerçek tarikat değildir.

***

Dünyadaki bir buçuk milyar Müslüman’ın, derece itibarıyla en sonuncusu olmak ne büyük rütbe ve ne muazzam bir şereftir.

***

Altmış küsur yıldır yazıp çiziyorum. Bir tek kimsenin itikadını tashih etmesine, namaza başlamasına, farz namazları cemaatle kılmasına, Şeriata ve Sünnete sarılmasına vesile olabildimse ne mutlu bana. Bir tek kişi…

***

Şeriat Kur’an ve Sünnetten çıkartılmış hükümlerin tamamına verilen isimdir. Namaz oruç zekat hac hep Şeriattır. Şeriat din demektir. Şeriatı tahkir eden, ben Müslüman’ım ama Şeriata karşıyım diyenler dinden çıkar.

***

Azılı İslam düşmanı ve İslam aleyhinde film çevirtmiş iken hidayete erip Müslüman olan Hollandalı Van Doorn’u halkımıza tanıtmamız lazımdır. Bizdeki azılı ve agresif İslam düşmanları Van Doorn’dan ibret alsınlar.

***

O adamı hiç mi hiç sevmem. Saldırgan bir İslam düşmanı idi. Sağlığında vasiyet etmiş, öldüğümde cenazemi islamî usule göre kaldırmayın, namaz mamaz kılmayın, bir çukur kazın gömün demişti ve öyle de yapılmıştı.

***

Siyonizm ideolojisi ve İsrail devleti, Tevrat’a ve gerçek Museviliğe zıt ve aykırıdır. Siyonizm ve İsrail ile Tevrat Yahudiliğini özdeşleştirmek büyük bir hatâ ve cehalettir. İnternette /Jewsagainst İsrail/ kelimeleriyle arayıp bilgi sahibi olunuz.

***

İslam’ın Avrupa’daki zaferi bir demografik zafer olacaktır.

***

Öyle bir zaman gelecektir ki, bütün elektrikli ve elektronik cihazlar çalışmaz olacaktır. Cep telefonu bağımlıları dehşetli krizler geçirecek, ağızlarından köpükler saçarak yerlerde debelenecektir. Deliriumtremensli alkolikler gibi. Bütün bilgisayarlar atıl vaziyete düşecektir.  Başkaları ne yapar bilmiyorum, bendeniz sağ olursam o zaman geceleri gaz lambası ışığında kitap okurum. O günlerde uçaklar çalışmayacaktır. Bankalar, hastahaneler, öteki müesseseler çökecektir… Doğalgaz şebekesi de çalışmayacaktır. Gökdelenin on beşinci katında oturanlar ne yapacaklar? Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş.

***

Müslümanları düşünüyorum, hallerine üzülüyorum. İnsanlığı düşünüyorum. Memleketimi ve dünyayı düşünüyorum. Âhir zaman… Yeryüzü azgınlık ile doldu. Kendimi düşünüyorum. Üçüncü dünya savaşı çıkarsa?.. Büyük deprem olursa… Nereye gidiyoruz?

***

Müslüman endişeli olmalı. Dünya darü’r-rahat değil.

***

Farmasondan din imamı olmaz.

***

Önünden geçerken baktım: Kumkapı’da çorbanın 1,5 liraya satıldığı büyük temiz lokantanın önünde kuyruk vardı.

***

Az iş (mümkünse hiç iş), çok maaş, sigorta, emeklilik, getiren götüren servis, öğle yemeği, ikindi çayı… Bu zihniyet bir toplumu, bir ülkeyi, bir devleti batırır.

***

Verginin iyisi az ve âdil olanıdır.

***

Allah rüşvetçilerin belasını versin. Alanın da, zaruret olmadığı halde verenin de…

26.09.2018

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir