İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İslâm, Medreseler, Mektepler

(Aşağıdaki yazıyı başta İlim Yayma Cemiyeti olmak üzere bütün islamî sivil toplum kuruluşlarına ithaf ediyorum.)

S. Müslüman’ın ana temel vazifesi ve amacı nedir?

C. Kur’an’a ve Resulullahın Sünnetine uygun bir hayat sürmektir.

S. Kur’an nedir?

C. Allah’ın kadim Kelamıdır. Müslümanın anayasasıdır. Hayat sınavını başarıyla vermek, kurtulmak, dünyada iyilik âhirette iyilik, dünya işlerinin düzgün ve âdil olması, ebedî saadeti kazanmak, aziz olmak, faziletli olmak için gerekli bütün bilgiler Kur’an’da mevcuttur.

S. Kur’an’a uymak ne demektir?

C. Allah’ın Kitabının emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçmak, öğütlerine kulak verip tutmak, kıssalarından ibret almaktır.

S. Kur’an’ın aksiyonla, yapmakla ilgili en birinci, en önemli, en temel emri (kesin farzı) hangisidir?

C. Beş vakit namazı dosdoğru kılmaktır.

S. Namazı terk eden, yitiren yahut büsbütün terk etmese bile ona önem vermeyen, hafife alan bir Müslüman’ın kurtulması mümkün müdür?

C. Namazı yitiren bir Müslüman’ın kurtulması çok çok çok zordur. Fertler için olduğu gibi, toplumlar için de böyledir. Namazı yitiren ve şehvetlerine uyan bir toplumun çok kötü bir durumda olduğu Kur’an’da beyan buyrulmaktadır.

S. Namazın dosdoğru kılınmasından sonra ikinci önemli ve temel şart hangisidir?

C. Resulullaha biat ve itaat etmek, onu en büyük örnek ve model bilmek, onun Sünnetine sarılmak, onu İmam (lider başkan) kabul etmek, onun yolundan gitmek, onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçmak, öğütlerini tutmaktır.

S. Namaz nasıl kılınmalıdır?

C. Bütün hür ve mukim Müslüman erkekler farzları ehliyetli ve liyakatli imamların ardında cemaatle kılmalıdır.

S. Farz namazlar cemaatle kılınmazsa ne olur?

C. Şeytan Müslümanları istila eder.

S. İslam’ın temel ana önemli şartlarından biri hangisidir?

C. Faydalı ilimdir. Bu ilmi kendine yetecek kadar öğrenmek bilmek kadın erkek her Müslüman’a farzdır.

S: Müslüman’a genel kültür lazım mıdır?

C. Lise ve üniversite okumuş Müslümanlara, genel kültür lazımdır.

S. Dinde aklın yeri nedir?

C. Fırka-i Nâciye olan Ehl-i Sünnete göre akıl dinin kaynaklarından değildir ama mutlaka geliştirilmesi, eğitilmesi, güçlendirilmesi gerekir. Aklı olmayanın dini de yoktur. Akıl güdük kalırsa, din hakkıyla anlaşılamaz.

S. Müslümanlar İslam’ı anlamak, dünyada ve ahirette aziz olmak için öncelikle ne yapmalıdır?

C. Çok güçlü mükemmel İslam mektep ve medreseleri açarak ziyalı Müslüman ve üstün ulema ve fukaha yetiştirmelidir.

S. İslam medreseleri ve mektepleri mükemmel ve üstün olmazsa?..

C. Müslümanlar zelil olur.

S. Bugünkü İmam-Hatip okulları ve İlahiyat Fakülteleri İslam mektebi ve medresesi midir?

C. Değildir.

S. Bugün 2018 miladî yılında Türkiye’de gerçek İslam medresesi ve gerçek İslam mektebi açmak mümkün müdür?

C. On beş yirmi sene önce mümkün değildi ama bugün yüzde elli mümkündür ve mutlaka teşebbüse geçilmelidir.

S. İslam medrese ve mekteplerinin iki temel özelliği ne olmalıdır?

C. Ehl-i Sünnet akaidi okutulacak ve bütün öğrencileri (bir eksiksiz) farz namazları cemaatle kılacaktır.

S. Bu medreselerin ve mekteplerin seviyesi nasıl olmalıdır?

C. İki kriter veriyorum. Birincisi: Endülüs mekteplerinin bugünün kontekstine göre benzerleri olacak. İkincisi: İngiltere’deki Eton kolejinden üstün olacak.

S. Böyle okullar Türkiye’de açılamazsa, nerede açılmalıdır?

C. Aceh Darü’s-selamda, İngiltere’de birer tane açılabilir.

S. Türkiye’de böyle okullar ve medreseler açabilecek, işletebilecek, başarıyla eğitim verecek kadrolar var mıdır?

C. Bence yoktur. Varsa ortaya çıksınlar ve teşebbüs etsinler.

S. Bütün öğrencilerin tamamının beş vakit namazı cemaatle kılmaları şartı ağır değil mi?

C. Hiç de değil. 1868’den 1912’ye kadar Galatasaray Sultanisinde (lisesinde) bütün Müslüman öğrencilerin vakit namazlarını cemaatle kılmaları mecburî idi. O zaman olmuş da şimdi niçin olmasın?

S. İslam medrese ve mekteplerinde hangi Türkçe kullanılacaktır?

C. Hem Latin Türkçesi, hem de Osmanlıca Türkçesi ile eğitim yapılacaktır.

S. Kaç lisan öğretilecektir?

C. Arapça ve İngilizce mükemmel derecede okutulacaktır.

S. Bilgi ve kültürün yanında ne verilecektir?

C. Ahlak ve karakter terbiyesi verilecek ve üçüncü olarak bütün öğrencilere sanat estetik güzellik boyutu kazandırılacaktır.

S. İslam medreselerinin ve mekteplerinin vasıflı, güçlü, üstün olduğu nasıl anlaşılacaktır?

C. Öğrencilerinin, uluslararası PISA eğitim yarışmalarında birinci olmasıyla. Düşmanların ve karşıtların şehadetiyle.

S. Bu eğitim hizmetlerini yarı mühtediler, güdük ve kısır kültürlüler, çapsızlar, şifahî kültürlüler yapabilir mi?

C. Yapamaz.

S. Böyle medreseler ve mektepler açmak için dışarıdan eleman getirmek gerekir mi?

C. Gerekir. Kontrol Müslümanların elinde olmalı, getirilecek elemanlar son derece güvenli olmalıdır.

S. Çok iddialı değil misin?

C. Bu fakirin hiçbir şahsî iddiası ve emeli yoktur. Çare çözüm proje sunuyorum.

S. Müslüman kesimde bu anlattıklarını yapacak para ve imkân var mı?

C. Bol bol var ama kültür yetersiz, güçlü eleman ve teşebbüs yok.

S. Açılacak İslam medreselerinin başında nasıl bir hoca olmalı?

C. Şeyhülislam Mustafa Sabri ve Düzceli Zahid el-Kevserî ayarında bir baş hoca olmalı. Onların dünya çapında üstün altı yedi kişilik bir idare ve danışma heyeti olmalı.

S. Bu konudaki yazıları niçin yazıyorsun?

C. Meseleyi gündeme getirmek için.

27.09.2018

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir