İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Ekim 2018

Büyük Ahlaksızlıklar

Ahlaklı ve faziletli bir kimse olmadığı halde kendini ahlaklı ve faziletli göstermek, erdem satıcılığı yapmak. Kendini ahlaklı ve faziletli, herkesi ahlaksız ve faziletsiz görmek. Kendi ayıp ve günahlarını görmeyip, başkalarının, kendisindekilerden daha küçük gizli ayıp ve günahlarını araştırmak, tecessüs etmek. Affetmemek, kin tutmak, intikam almak. Kendini beğenmek. Ehliyeti, liyakati, kapasitesi olmadığı halde başkanlıklara, makam ve mevkilere hizmetlere talip olmak. Bir Müslüman için en büyük ahlaksızlık din sömürücülüğü yapmaktır. Din sömürücüsü,…

Laikliği din haline getirdiler

Laikliği bâtıl bir din haline getirdiler. Çoğunluğu oluşturan Müslümanların din, inanç, fikir hürriyetini, demokrasiyi, laikliği bahane ederek çiğnediler. Onların çarpık laiklik anlayışı ve diretmesi evrensel insan haklarına ve hürriyetlerine aykırıdır. * Laikliği, egemen azınlık vesayet rejimini ayakta tutmak için kullandılar. * Onlarınki laiklik değil, laikçiliktir, laikçilik holiganlığıdır. * Laiklik evrensel bir değer değildir. *Dünyanın en demokrat ülkesi olan, evrensel insan haklarına saygılı ve bağlı bulunan İngiltere’de laiklik yoktur, din ve…

Müslümanlara yapılan büyük kötülükler

Onlara Kur’anın, Sünnetin, Şeriatın, hikmetin ışığında nasihat etmesi gerekenlerin; bu nasihati yapmalarına müsait şartlar, imkânlar, hürriyet bulunmasına rağmen nasihat etmemeleri, onları nasihatsizlik karanlıklarında bırakmalarıdır. Müslüman halka ilmihal öğretilmemesi de büyük zulümdür. Öğretmesi gerekenlerin elde imkân olduğu halde öğretmemeleri günahtır, suçtur. Müslüman halkın, birleşip tek bir Ümmet haline gelmesi için çalışmamak, onları uyandırmamak da bir zulümdür. Bilenlerin, halkı, râşid bir İmam’a biat ve itaat etmeye davet etmemeleri de zulümdür. Mü‘minlerin kardeş…

Tekin Alp Türkçülüğü

Buram buram Oğuz Türkü kokan Tekin Alp takma adıyla Türk milliyetçiliği ve Türkçülük yapan, kitaplarından birine Kahr Olsun Şeriat başlıklı bir bölüm koyan Moiz Kohen’in Türkçülüğü, Müslüman Türklere büyük zarar ve yıkım getirmiştir. *** Arap milliyetçiliği, Müslüman Araplara büyük felaket getirmiştir. *** Siyonistlerin ürettiği Kürt milliyetçiliği Kürtlere felaket getirmektedir, daha da getirecektir. *** Arap dünyası, Osmanlı Hilafeti bünyesinde kalmış olsaydı, Filistin ve Kudüs elden gitmezdi, Irak ve Suriye faciaları yaşanmazdı.…

Eğitim İşlerimizi Düzeltemezsek

Ayakta Duramayız (Sayın Millî Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk beyefendinin dikkatlerine) Yük beygirine bol miktarda arpa, fındık, fıstık yedirseniz yine de yarış atı olamaz. * Kalitesiz, vasıfsız bir elemanın maaşını iki, üç misline çıkartsanız, ondan iki üç misli hizmet ve randıman alamazsınız. * Kavak ağacından mobilya, ev, kapı pencere yapılmaz. * İnsanlar insan olmak bakımından adalet önünde eşittir ama ağaçları, kumaşları eşit değildir. * Tahtası kıymetli olan gençler lisede ve üniversitede…

Kemalizm

1935’te yayınlanan “GREY WOLF, MUSTAFA KEMAL, An intimate Study of a Dictator” adlı kitabının en sonunda, İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi H. C. Armstrong şöyle der: “He is dictator in orderthat it may be impossible ever againthatthereshould be in Turkey a Dictator.” Mustafa Kemal 1938’de fani dünyadan ayrıldı ama hâkimiyeti, otoritesi devam ediyor. Onun ölümünden sonra fabrike edilen Kemalizm bir ideoloji midir? Bence ona ideoloji denilemez. Birtakım vecizeler, devrimler… Kemalizmi ilmin, irfanın,…

Üzülmüyorsan

Büyük günahların açıkça küstahça işlenmesine… Mübarek Ramazan günlerinde açıkta yenilip içilmesine… Namazın büyük ölçüde terk edilmesine… Ribanın yaygın hale gelmesine… Birtakım kadınların aşırı açık saçıklığına… Bazı büyük gazetelerin ve televizyonların iğrenç müstehcen resimler basmasına… Uyuşturucunun yaygın hale gelmesine… Suç patlamasına… Hapishanelerin lebalep dolmasına, sekiz kişilik küçük koğuşta yirmi kişinin yatmasına… Devlet vesikalarıyla yasal seks köleliğine… Bu kölelikten KDV alınmasına ve bütçeye konulmasına… Günde (evet günde) dört beş milyon aziz ekmeğin…

Raporları kitapları yazılmalıdır

Aşağıdaki  konuların dosyaları hazırlanmalı, halkın anlayabileceği kitapçıklar, makaleler şeklinde yayınlanmalıdır: Türkiye’nin uçak sanayii sahibi olması nasıl önlenmiştir? O devrin standartlarına göre yolcu uçağı üretmiş olan Nuri Demirağ’ın uçak fabrikası ve uçak okulu nasıl batırılmıştır? Türk tarımı nasıl çökertilmiştir? Vaktiyle dünyanın sayılı tahıl ambarlarından biri olan, ürününün fazlasını ihraç eden ülkemiz, buğday ithal etmek durumuna nasıl getirilmiştir? Hayvancılığımız nasıl çökertilmiştir? Yüzde yüz millî ve yerli bir otomobil sanayiimiz olmaması için ne…

Yağmalanan Vakıflarımız

1920’li, 30’lu yıllarda ülkemizde dehşet verici, yüz kızartıcı bir vakıf yağması yaşanmıştır. Yağma edilen vakıf malları arşivlerde, tapu sicillerinde, bir kısmı ansiklopedilerde yazılıdır.  Bendeniz bu konuda CAMİ KIYIMI isimli bir kitap derlemiş, bunların binde birini yazabilmiştim. Son on beş yıl içinde eski camilerimizin, tekkelerimizin bir kısmı ihya edildi. Bu hizmeti yapan, ecdat eserlerini yeniden bina ve ihya eden hükümet kurumlarına, belediyelere teşekkür borçluyuz. Tekkeler hâlâ kapalı olduğu için, restorasyondan veya…

Güzel Müslümanlar

* İyi, salih, hayırlı Müslümanlar yaşlandıkça güzelleşir, nurlanır, içlerindeki iyilik ve güzellik dışa vurur. * Kötü insanlar, genç iken fiziken güzel görünseler bile, yaşlanınca çirkinleşir. * Kişinin Müslümanlığı kal’inden değil, halinden anlaşılır. * İyi ve güzel şeylere bakmak, hastalara şifa olur. * Kur’an-ı Kerimde, “Allahtan sabır ve namaz ile yardım isteyiniz” mealinde ayet var. Allahın yardımına nail olmak isteyen sabr etsin, namazını dosdoğru kılsın. * Kepekli ekmek hem gıda, hem…

Türkçe Giderse Türkiye de Gider

Yazılı edebî Türkçe konusunu devamlı olarak gündemde tutmamız, lisan konusunda çok iyi düşünmemiz, çok hassas olmamız gerekir. Yazılı edebî Türkçe giderse Türkiye yıkılır. Üç beş yüz kelimelik sokak çarşı pazar Türkçesi yeterli değildir. İlle de on binlerce kelime ve terim içeren zengin Türkçemizin olması ve kullanılması icab eder. Eğitim sistemimiz, liselerimiz genç nesillere bu zengin Türkçeyi kazandıramıyor. Zengin edebî lisanı kaybettiğimiz için derin düşünemiyoruz, kültürlü olamıyoruz. İnsanı kaliteli yapan matematik…

Çöpe Atılan Hediye Kitap

Büyük bir vilayetimize mensup bir grup Müslüman iş adamı, bir hayır ve kültür vakfı kurmuşlar, hemşehri üniversite gençlerine burs veriyorlar. Bazen bursla birlikte bir de faydalı kitap hediye ediyorlar. Kitap verildiği gün, binanın yakınındaki çöp kutularına, bunların birkaçı atılıyor. Hepsi atılmıyor tabiî ama bir tanesinin bile atılmış olması çok vahim, çok düşündürücü, çok ayıp bir hadisedir. Hediye kitabı çöpe atanların burs almaya hakkı yoktur.  Onlardan yarar gelmez. Hediye kitabı çöpe…

Salih ve Sadık Müslüman’ın Elli Özelliği

Not: Önem sırasına göre yazılmamıştır. Başta gıybet olmak üzere, dilini ve kalemini lisan afetlerinden korur. Yalan söylemez, iftira etmez, söz taşımaz, fitne fesat çıkartmaz, gönül kırıcı kalp yıkıcı laf etmez, batıl faydasız söz etmez. Söylediği, yazdığı her şey doğru olur. Başkalarının analarına, karılarına, kızlarına, bacılarına şehvetle bakmaz, göz zinası yapmaz. Anasıyla zina etmekten ağır bir günah olan riba işlerine bulaşmaz. Mü’minin miracı olan beş vakit namazı cemaatle dosdoğru kılar. Namaza…

Tembelliğimiz

Fatih Altaylı’nın 25.9.2018 tarihli yazısında (Habertürk) şu paragraf çok dikkatimi çekti. Urfalı bir iş adamı ile görüşürken, o zat şöyle demiş: “Toprakta çalışacak adam bulamıyorduk. Bizim vatandaşlarımız zor işleri yapmıyor. Tembeliz. Ama Suriyeliler aynı işi seve seve, çok daha ucuza yapıyorlar. Bizim vatandaşlara günde 100 TL versen yapmadığı işi Suriyeliler 60 TL’ye yapıyor. Ailece çalışıyorlar ve ellerine iyi para geçiyor. Eğer dönerlerse yemin ederim ektiğimiz ekin tarlada kalır.” Dikkat ettiyseniz,…

Müslümanların 24 ölümcül hatâsı

Müslümanların ölümcül hatâ ve günahları: *Birincisi: Durum müsait iken, elde imkân ve fırsat varken en kabiliyetli ve istidatlı çocuklarımızı subay olarak yetiştirmemiş olmamız. * İkincisi: Yeterli sayıda hem dindar, hem vasıflı öğretmen yetiştirememiş olmamız. * Üçüncüsü: Varlıklı, zengin Müslümanların yetenekli ve vasıflı çocuklarını din görevlisi yapmaması. Cami imamlıklarının namaz kıldırma memurluğuna dönüşmesine seyirci kalmaları. * Dördüncüsü: Türkiye’nin gündemini belirleyecek güçlü bir medya kuramamaları. * Beşincisi: Kur’an’a, Sünnete, Şeriata uygun eğitim…