İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Kasım 2018

Kurtuluşun Temel Şartları

  Fert (birey) olarak kurtuluş çareleri ve çözümleri vardır. Müslümanlar Halifesiz kalınca, Din ve Şeriat elden gidince, fitneler fesatlar kıtaller azgınlıklar yaygın hale gelince; kendini kurtarmak isteyen Müslüman inzivaya çekilir, ağaç köklerini kemirerek hayatta kalmaya çalışır, imanını Allahın yardımı, fazlı, keremi, inayeti ile korur… Dinsizlik, fesat, fitne, azgınlık tufanlarına mâruz kalan Müslüman toplumların kurtuluşu, ferdin bu zor kurtuluşundan milyon kere daha zordur. İçi ateş dolu helâk uçurumunun kenarındaki Müslüman toplum;…

Beş Yıl Önceki TELGRAF

  Bu yazı bundan beş sene kadar önce, AK Parti-Cemaat büyük kavgası henüz başlamadan evvel; Cemaat, siyasî iktidarın hoşgörüsüyle, başta ordu, polis, yargı, üniversiteler, idare olmak üzere bütün kurumlarda harıl harıl kadrolaşır ve devleti ele geçirirken yazılmış ve yayınlanmıştı. *** ÖNEMLİ BİR ZATA AÇIK TELGRAF Muhterem Beyefendi: Dikkatinizi çekebilecek miyim acaba.. Çok kısa yazacağım. Altınızdaki zemin sessizce ve sinsice kazılmakta ve oyulmaktadır. İleride çok vahim ve telâfisi mümkün olmayan sürprizlerle…

Neler Yapmalıyız

  Bu yazım imanlı Müslümanlaradır. İmansız Müslüman olabilir mi Olabilir, Sosyolojik Müslümandır, iman yüreğine inmemiştir. Hemen konuya gireyim: Memleketimizde durum iyi değildir. Bir darbe atlattık… Atlattık mı, o da belli değil. En şiddetli şekliyle terör bizi vurup duruyor. İslamî, Kur’anî, Nebevî ve Şer’î kriterlere göre azgınlık son haddinde. İslam ahlakı ile pagan ahlakı arasında dehşetli bir çatışma var. Kadınların, kızların iffetine, haysiyetine, şerefine yakışmayan korkunç bir durum var. Müstehcen yayınlarda…

Mutlaka İnşaallah Denilmelidir

  Müslüman devlet ve hükümet büyüklerinin yapacağız, edeceğiz edebiyatında mutlaka, inşallah demeleri şarttır. Bu inşaallahı yüksek sesle söyleyemiyorlarsa, içlerinden söylemelidirler. Allah dilemezse, yaratmazsa hiçbir şey olmaz. *** Geçen salı günü Bezmiâlem üniversitesinde Mauritius adasından gelen bir heyete verilen ziyafete katıldım. Heyet mensupları Osmanlı fesleri giymişlerdi. Onları davet eden Osmanlının torunlarının ise başları cascavlak açıktı!.. 1952-56 yılları arasında Ankara Siyasal Bilgiler fakültesinde okurken, Maritius ta bir mektup arkadaşım vardı. Adayı o…

Bayramlar ve mâtemler

  Müslümanların bayramları ve mâtemleri vardır. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramları… Eskiden şehirler, ülkeler feth edilince, zaferler kazanılınca Müslümanlar haklı bayramlar yaparmış. İstanbulun, Rodos’un, Belgradın, Budin’in, Giritin ve daha nice yerlerin fethi. Preveze deniz savaşı kazanılınca mü’minler bayram yapmıştı. Tarihimizde böyle bayramlar çoktur. Mimarlık, ilim, irfan, kültür, sanat bayramlarımız da vardı. Süleymaniye camiinin inşaı… Şeyhülislam Ebussud Efendinin meşhur tefsirini yazıp bitirmesi… Karahisarî Mushafının yazılması… Büyük besteler… Her biri ayrı…

Bazı Fikirlerim Görüşlerim Tercihlerim

  Terörist, yıkıcı, olumsuz muhaliflere inanmam. Onlar çarpıtır, abartır, dezenformasyon yapar. Yağcılara, yakalara, dalkavuklara da inanmam. Siyaset konusunda hem hüsn-i zan ederim, hem su-i zan. Gerçeklerin bir dış yüzü, bir de iç yüzü olduğunu bilirim, iç yüzünü sezmeden, dış yüzünü olduğu gibi kabul etmem. Dış yüzünde Kur’ana, Sünnete, Şeriata, İslam ahlakına aykırı taraflar varsa; onu beğenmem, ondan razı olmam. Her söylediğim doğru olmalı ama bazı doğruları söylemek doğru olmayabilir. Cumhur-i…

Tuvalet Temizliği

  Japonya okullarında hademe, müstahdem, temizlikçi yokmuş. Okulu, helâlarına kadar öğretmenler ve öğrenciler temizliyormuş. Arzu edenler /Japonya’da okul temizliği/ kelimeleriyle internetten bilgi edinebilir. Bendeniz bir adamın kaç paralık olduğunu anlamak için ona tuvalet temizliği yaptırılması gerektiği kanaatindeyim. Öfke içinde ben tuvalet temizliği yapacak adam değilim haykırırsa o beş para bile etmez. Geçiverin onu. Mırın kırın ederek yarım yamalak temizlik yapıyorsa, o da para etmez. Kollarını sıvayıp adam gibi birinci sınıf…

Sen Bana Nasihat Etme

  BİRİNE: RİCA ediyorum, istirham ediyorum, beni dinleyiniz: Siz icazetli din alimi, faqih değilsiniz, müftü değilsiniz. Siz hakikî şeyh değilsiniz… Siz kâmil mürşid değilsiniz. Benim bir Müslüman olarak elbette nasihate, öğüde ihtiyacım var ama ehliyetiniz ve icazetiniz olmadığı için sizden nasihat istemem, erbabından isterim. Lütfen şahsımı hedef alarak edeb dışı ve saldırgan bir üslupla yaptığınız nasihatlere son verin. Ruhsatsız, icazetsiz tabiblik taslamayı bırakın. Be musibet, sen önce kendine nasihat etsene.…

Notlarımdan

  1. GÜNDE en az bir milyon adet tıklanacak harika, mükemmel, faydalı, uyarıcı, ıslah edici, yetiştirici, iyiliğe sevk edici bir elektronik gazete. 2. Her hafta bir milyon adet basılacak harika, çok tesirli, çok ıslah edici (çok önemli bir konuda) bir broşür. Bir yılda en az 50 broşür. Yekûn: Elli milyon. 3. İngiltere’deki Eton Kolejinden daha vasıflı, güçlü, üstün bir kolej. 4. Liselerin ıslahı. Bütün liselere bitirme ve bakalorya (olgunluk) imtihanlarının…

BAZI MESELELER

  SORU: İstanbul trafiğinin çaresi ve çözümü var mıdır Cevap: Bugünkü otuz milyonu aşan nüfusuyla yoktur. SORU: Ne yapmalı CEVAP: Şehrin nüfusunu beş milyona indirmeli, o zaman düzelir. SORU: Eğitim işleri ve okullar düzelir mi CEVAP: Bugünkü sistemle kesinlikle düzelmez. SORU: Ne yapmalı CEVAP: Millî kimlik ve kültürümüze uygun bir eğitim sistemi ve dünyanın en iyi okulları listesinde yer alan vasıflı ve etkili okullar gerekir. Kemalist sistemle düzelmez. SORU: Liselerde…

GS Lisesini Dünyanın Birinci Okulu Yapmak

  Öncelikle Galatasaray lisesinin, sonra olabildiğince öteki liselerimizin; İngiltere’deki Eton Koleji ayarında, seviyesinde, çok vasıflı, çok güçlü, dünya çapında liseler olmasını candan arzu eden bir vatandaşım. On iki yıl boyunca (1939-52) GS’da okudum, çok feyz aldım, ona çok şey borçluyum. Okulumun iyi olmasını, yücelmesini, eğitimde ahlak ve karakter terbiyesinde dünya birincisi olmasını istememden daha tabiî ve normal ne olabilir Böyle bir temenniye, dileğe karşı çıkacak bir tek Galatasaraylı, bir tek…

Müslümanların Alması Gereken Dersler

  Birinci madde: Bütün Müslümanlar, kadın erkek herkes mutlaka kendilerine yetecek derecede ilmihal dersleri alacaktır. Bu bilgilenme ve bilgilendirme farzdır. Öğrenilecek bilgiler Kur’ana, Sünnete, Şeriata uygun olacaktır. Eğitim sonunda çok ciddî imtihan yapılacak, başarılı olanlara belge verilecektir. İkinci madde: Bütün Müslümanlara İslam ahlakı dersleri verilecektir. Üçüncü madde: Bütün Müslümanlara Ümmet birliği, din kardeşliği, Müslümanların birbirlerine karşı vazifeleri dersleri verilecektir. Dördüncü madde: Bütün Müslümanlara Hilafet, İmâmet, zamanın râşid ve meşru halifesine…

Tâcizler Tecâvüzler

  Cinsel tacizlere, hele tacize uğrayanlar çocuklar olursa astronomik hapis cezaları veriliyor 96 sene, 100 sene Suçlu hem taciz ve tecavüz ediyor, hem de vahşi ve acımasız şekilde öldürüyorsa, idam cezası verilemiyor. Öyle ya, vahşi bir katili idam etmek AB kriter ve normlarına göre uygarlık dışı bir şey. Tâciz ve tecâvüz edenlere ağır cezalar veriliyor ama iğrenç aşırı müstehcen yayınlar yaparak bazı cahilleri tahrik edip kudurtanlara, suça itenlere hiçbir ceza…

O Paşa Şu Paşa

O paşa şu paşa… O subay bu subay… O paşa darbeye katılsaydı… Katılmasaydı… Vatandaş tankın önüne yatmasaydı… F 16’lar, tanklar, füzeler, komandolar… Uçaklar uçsaydı, uçmasaydı… İletişim uydusu çalışmasaydı… Başkan halkı hangi marka cep telefonu ile uyarmış… Yahu bırakalım bu hikâyeleri de öncelikle işin esasını, özünü, künhünü, mahiyetini anlamaya çalışalım. Bir darbe oldu, başarılı olmadı… Uçurumun kenarından döndük… Tehlike yüzde yüz atlatıldı mı.. Henüz belli değil. Bu darbeden, bu kalkışmadan gereken…

Darbeyi Magazinleştiriyorlar

  BÜYÜK TEHLİKE Son akut darbeyi magazinleştiriyorlar… Darbeyi rating ihtiraslarına alet ediyorlar… Darbenin vehâmetini sulandırıyorlar… Dikkatleri önemsiz taraflara çekiyorlar… Birileri darbeyi maddî menfaatlerine, şahsî çıkarlarına âlet ediyor. CİDDÎ ANALİZLER Ya hiç yok, yahut çok az… Uzman olmayan kişiler darbe konusunda çalakalem atıp tutuyor, mangalda kül bırakmıyor… BİR DARBE YOK BU ülke bir asırdan beri müzmin darbeler içinde… Millî kimlik ve kültüre aykırı her zorlama, her ârıza, her kaza, her köklü…