İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Akıl İlim İhlas Kültür Hizmet

*İnsan için işin başında akıl gelir.

*Rastgele akıl değil, akl-ı selim gelir.

*Şeytanın da aklı vardır ama o akıl saadete değil felakete götürür.

*Akılla, öğrenilmesi ve bilinmesi mutlaka farz ve gerekli olan bilgilerin elde edilmesi ve bellenmesi gerekir.

*Yeterli akıl ve yeterli bilgi yoksa insan kurtulamaz.

*Biz Müslümanlar, tarih boyunca gelip geçmiş, halen yaşayan, ileride dünyaya gelecek olan en akıllı ve bilge insanın Resulullah Muhammed Mustafa hazretleri (Salat ve selam olsun ona) olduğuna inanırız. Doğrusu da budur.

*Aklımızı, Peygamberin getirdiği Kitab, Din ve onun Sünneti ışığında kullanmalıyız.

*İslâma, Kur’âna, Sünnete aykırı ve ters bütün akıllar ve ilimler bâtıldır, hederdir.

*Sadece akılla dünya ve insanlık düzelmez.

*Aklın yanında doğru bilgi gerekir.

*Doğru bilginin içinde doğru inançlar vardır.

*Gerçek ve doğru İslâm’da hiçbir yanlış yoktur.

*Aklı, ilmi yetersiz olan cahiller İslâm’ı doğru olarak bilemez, anlayamaz.

*Böyleleri İslâm’ı ve Ümmet’i (Müslümanları) temsil edemez.

*İslâm’ı doğru dürüst bilmeyen cahil Müslümanların Dine ve Ümmete verdiği zararı harbî kafirler veremez.

*Bu devirde İslâmı, Kur’ânı, Sünneti, Şeriatı doğru anlayabilmek, uygulayabilmek için çağdaş genel kültüre sahip olmak gerekir.

*Çağ kültürünün gerisinde kalmış olanlar İslâmî hizmet yapamaz.

*İslâmı ve çağ kültürünü iyi bilmeyenler, ümmet-i dâveti (gayr-i Müslimleri) hidayete başarılı bir şekilde doğru yola çağıramaz.

*İslâmı ve çağ kültürünü doğru dürüst bilmeyenler, doğru dürüst davet ve tebliğ yapamaz.

*İslâm mükemmel dindir, Allah, Peygamberin sağlığında dini kamil ve tamam olarak göndermiştir. Binaenaleyh dinde reforma, değişime, yeniliğe ihtiyaç yoktur.

*Reforma, yeniliğe, değişime ihtiyacı olanlar Müslümanlardır.

*Müslümanların İslâmı ve çağ genel kültürünü elde edebilmeleri için İslâm eğitimi ile eğitim veren İslâm mektepleri ve medreseleri kurulması gerekir.

*Bu mektep ve medreselerin, dünyanın en vasıflı, seçkin, üstün ve güçlü okullarının üzerinde olması gerekir.

*Bu üstünlük lafla, propaganda, kuru edebiyat ile değil; uluslararası büyük uzmanların, büyük düşünürlerin, büyük eğitimcilerin, yeminli bilirkişilerin âdil raporları ile tespit edilmelidir. (Meselâ: İstanbuldaki İmam Gazalî İslâm Mektebinin, İngilteredekiEton kolejinin de üzerinde, dünyanın en örnek, en vasıflı, en üstün koleji olduğuna dair dünya çapındaki uzmanların vereceği rapor…)

*İslâm dini büyük ve yüce bir dindir. Ona, üst seviyede, büyük vasıflı güçlü, hem İslâm’ı hem çağ kültürünü çok iyi bilen yüksek Müslümanlar hizmet edebilir.

*Bu yüksek seviyede kadrolar olmadan, küçük ve orta elemanlarla büyük hizmetler yapılamaz.

*Yirmi birinci asır Müslümanlarının Abdülkadir Geylanîlere, Ahmed er-Rufaîlere, İmam Gazalîlere, Selahaddin Eyyubîlere, Mevlana Celalüddin Rûmîlere, İmam Rabbanîlere, Şeyh Şamillere ve benzeri büyük hizmetkarlara ihtiyacı vardır.

*Küçük hizmetkarlarla büyük hizmetler yapılamaz.

*Bütün hizmet erbabının Resulullahabiatli, itaatli, irtibatlı olması gerekir.

*Bu biat, itaat, irtibat olmadan hizmet edilemez.

*Hizmetler Şeriat ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesi içinde yapılır. Şeriat ve sahih itikad dairesi dışında hizmet olmaz.

*İhlas olmadan hizmet olmaz.

*İhlassız hizmetler birer aldatmacadan ibarettir.

*Bütün İslâmî hizmetler Yaratının rızasını kazanmak için yapılmalıdır.

*Yaratan için yapılan hizmetlerin faturası yaratıklara kesilmez, onlardan ücret alınmaz.

*Para kazanıp zengin olmak, riyaset ün alkış elde etmek, nefsini tatmin etmek için yapılan bütün hizmetler riya ve nifaktır.

*Kendileri doğrudan doğruya hizmet edemeyen bütün Müslümanların gerçek muhlis (ihlaslı) hizmetkarlara tâbi olmaları, onları desteklemeleri gerekir.

*Rabbânî ve râsih olmayan ulema hizmet edemez.

*Bağlılarından kendileri için para toplayan, dini alet ederek zengin olan icazetsiz sahte şeyhler hizmet edemez.

*Kerametleri kendilerinden menkul olanlar hizmet edemez.

*Fazilet ve meziyetlerin, insaflı düşmanlarının bile tasdik ve kabul etmedikleri kimseler büyük hizmet yapamaz.

*Kur’ân, Sünnet ahlâkı ile ahlâklı olmayanlar büyük hizmetler yapamaz.

*Din sömürüsü, mukaddesat bezirganlığı yapanlar hizmet edemez.

*Nefsleriyle büyük cihad yapamayanlar hizmet edemez.

*Cahiller, fasıklar, facirler, münafıklar, şarlatanlar, soytarılar, arivistler hizmet işlerinde istihdam edilmemelidir.

(Not: Hizmet ettiğimi ve faziletli olduğumu iddia etmiyorum.) 17.02.2018

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir