İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

En Büyük Bilinmeyen

Hakkında on bin kitap ve risale, yüz bin makale ve şiir yazılmasına, her yere isminin verilmesine, her tarafın heykelleri, büstleri ve resimleriyle donatılmasına, paraların pulların üzerinde resmi olmasına, durmadan övülmesine rağmen Türkiye’nin en büyük bilinmeyeni M. Kemal Paşa’dır. Bu bilinmezliğin sebepleri nelerdir acaba?

**

Sahte şeyhlere kızıp gerçek şeyhlere, tarikatlara ve tasavvufa saldırmak, papaza kızıp oruç bozmaya benzer.

**

O salih geçinen adam salih değil, gayr-i salihtir. Çünkü Kur’ânla Sünnetle icmâ ile haram olan gıybet büyük günahını devamlı olarak açıkça, fütursuzca, hayasızca işlemektedir.

**

Hiçbir geçerli delili, gerekçesi olmadan (zaten olamaz), Kur’ândan sonra kitapların en sahihi (doğrusu) olan Buharî’deki kadınlarla ilgili sağlam hadisleri inkar eden o Müslüman Feminist kadının, feministliği bir realitedir ama Müslüman olup olmadığı şüphelidir.

**

Yahudilikte soy anadan geçer. Anası Yahudi, babası goi (gayr-i Yahudi) olan bir kimse Musevî şeriatına göre Yahudidir. Müslümanlıkta ise soy babadan gelir.

**

Kadınlara pozitif ayırımcılık yapmak adalete, eşitliğe, insafa, bilgeliğe aykırıdır.

**

Trafiğin sıkışık olduğu zamanlarda tacize uğrayan, mıncıklanan, rahatsız edilen kadınlar için ayrı nakil vasıtaları olsun, rahatça seyahat etsinler denilince, “Hayır olmaz, böyle bir şey Atatürkçülüğe ve lâikliğe aykırıdır” diye yaygara kopartanların aklî dengeleri yerinde midir?

**

Karma eğitimle doğru dürüst eğitim yapılamaz.

**

Devamlı olarak her zaman doyduktan sonra yemek israftır, israf ise haramdır.

**

Osmanlı devletinde bütün okullarda vakit namazlarının bütün öğrenciler tarafından topluca cemaatle kılınması mecburî idi. Çünkü Devlet-i Osmaniye bir İslâm devleti idi.

**

Hanefî fıkhına göre, cumanın farzından sonra dört rekat âhir zuhur namazı kılınması gerekir. Çünkü bu devirde Cuma namazının şartları konusunda şüpheler vardır.

**

Mezhepsizler sosyolojik Sünnî olabilir ama teolojik açıdan Sünnî değildirler.

**

Vehhabîlik Ehl-i Sünnet dairesi içinde değildir. Bu fırkanın kurucusu Muhammed ibn Abdilvehhab’a, ilk reddiyeyi Sünnî ulemadan kardeşi Süleyman ibn Abdilvehhab yazmıştır. Reddiyenin ismi “es-Savaiq el-ilahiyye fi’r-Red ‘ale’l-Vehhabiye”dir.

**

Medyamızda sık sık şu mealde haberler çıkar: On bin liraya aldığı hurda otomobili, kırk bin lira sarf ederek yepyeni yaptı, gören hayran kalıyor… Bizden nüfusça, yüz ölçümü itibarıyla küçük Güney Kore, milyonlarca yüzde yüz yerli ve millî otomobiller üretip bütün dünyaya satarken, biz tamir edildikten sonra harikalaşan hurda otomobil hikayeleriyle meşgul oluyoruz.

**

Bir caminin en önemli unsuru ana binası mı, kubbesi mi, minareleri mi, çinileri mi, kalem işleri mi, halıları mı, şadırvanı mı, mermerleri mi, hoparlörleri mi, kalorifer ve klimaları mıdır? Hayır, hiçbiri en önemli değildir. Bir caminin en önemli unsuru mihraba geçip namaz kıldıran, minbere çıkıp hutbe okuyan, kürsüsüne oturup va’z u nasihat eden hocasıdır. O hoca vasıflı değilse, doğru dürüst hizmet edemiyorsa cami haraptır.

**

Türkiye Müslümanları elli senede elli bin cami yaptılar ama bu uzun müddet zarfında bir tek gerçek İslâm mektebi açamadılar. Eskiden şartlar müsait değildi, hürriyet yoktu bahanesi vardı. On beş seneden beri böyle bir bahane yok. Hürriyet var, para ve imkan var ama İslâm mektebi yine açılamıyor. Aczin, ihmalin, gafletin, cehaletin böylesi…

**

Onun iki gözü vardır, görmez… Onun iki kulağı vardır, işitmez… Onun aklı vardır, çalışmaz… O gece yatakta uyur, gündüz ayakta uyur…

**

Yeni aldığı dairenin banyosundaki yeşil oniks taşları kırdırmış, yerlerine menekşe rengi granit koydurmuş. Muslukları da altın kaplama imiş. Bu zat beyinli midir, beyinsiz mi?

**

Diyanet İşleri Başkanlığı turistik seyahat acentesi gibi çalışmamalı, ticaret yapmamalıdır.

**

Diyanet kitabevlerinde, “Allah gerçek bir Janus’tur” diyerek noksan sıfatlardan münezzeh Cenab-ı Hakkı iki çehreli bir Roma putuna benzeten zındığın kitapları satılmamalıdır.

**

Diyanet kadrolarında hiçbir feminist eleman barındırılmamalıdır.

**

Cuma namazlarından sonra camilerde makbuzsuz para toplanmamalıdır. Bu hem kanuna, hem ahlâka aykırıdır.

**

Aklı apış arasında veya işkembesinde olan sefil ve rezillerden bu devlete, bu vatana, bu millete, insanlığa hayır gelmez.

**

En büyük düşmanını görmek isteyen aynaya baksın.

**

Gece namazına kalkan, ışığı yakmadan önce perdeleri sıkıca kapatsın.

**

Bir gruba: Siz çaylı börekli sohbete gelin ama şu teheccüdüyle, nafile oruçlarıyla övünüp duran, şeyhini uçurdukça uçuran, sakalından dolayı gurur ve kibre kapılan, ben çok iyiyim çok dindarım çok salihim edebiyatı yapan, sofraya oturduğunda yedi kişilik yemek yiyen o adamı sakın yanınızda getirmeyin.

**

Mütevâzı, alçak gönüllü, kanaatli, kibar, görgülü, hüzünlü, haddini bilen, büyüklere hürmetli, küçüklere şefkatli ve merhametli, diline hakim olan o mürüvvetli Müslüman zatı tebrik ediyorum. Bize de dua buyursunlar. 19.02.2018

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir