İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İslâm’a ve Müslümanlara Dair

SORU: İnsan ömrü nedir?

CEVAP: Kişinin doğduğu tarihle öldüğü tarih arasında dünyada bulunmasıdır.

S: İnsanın varlığı ölümle sona erer mi?

C: Ermez. Dünyadaki ömrü biter, başka bir aleme gider.

S: İnsanın dünyadaki hayatı nedir?

C: Bir tür imtihandır.

S: Nasıl bir imtihan?

C: Ana soruların cevapları önceden bildirilmiştir.

S: İnsan kendi kendine mi var olmuştur yoksa yaratılmış mıdır?

C: İnsan bir yaratıktır, onun bir Yaratıcısı vardır.

S: İnsan niçin yaratılmıştır?

C:Yaratan insanı Kendisini bilmesi tanıması, ibadet ve kulluk etmesi için yaratmıştır.

S: Varlık problemi hakkında çeşitli dinler felsefî sistemler ideolojiler dünya nizamları içinde en doğrusu hangi açıklamadır?

C: İslâm dinidir. İslâm dini, Fırka-i Naciye ehl-i sünnet ve cemaat olarak, yüzde yüz doğru bir açıklama getirmiştir. Diğer açıklamalarda bazı doğrular olmasına rağmen çok yanlışlar da vardır.

S: İslâm dini nedir?

C: Hazreti Adem’den itibaren Yüce Yaratanın insanlara gönderdiği hak ve doğru dindir.

S: Hak ve doğru din olmakta İslâmın ortağı başka bir din var mıdır?

C: Yoktur. Allah Kuran-ı Kerim’de “Allah katında (hak ve makbul tek) din İslâm’dır” buyurmuştur.

S: Bütün İslâmî yorumlar fırkalar doğru mudur?

C: İslâmın tek doğru yorumu Fırka-i Naciye olan ehl-i sünnet ve cemaat yorumudur. Zamanla bozuk sapık fırkalar zuhur etmiştir. Onlar gerçek İslâmı temsil etmez.

S: İslâm dininin dört ana kaynağı nelerdir?

C: Allahın kitabı… Resulullahın (salat ve selam olsun Ona) Sünneti, hadisleri, öğretileri… İcma-i ümmet… Kıyas-ı fukaha.

S: Akıl dinin kaynağı değil midir?

C: Kesinlikle değildir.

S: Bir kimsenin yükümlü olması için akıllı olması şart mıdır?

C: Şarttır. Binaenaleyh İslâmı doğru olarak öğrenmek anlamak ve uygulamak için aklın gelişmiş olması gerekmektedir.

S: İslâmda ilim öğrenmek farz mıdır?

C: Kendini kurtaracak kadar ilmihal, İslâm bilgisi öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır. Bir de herkese farz olmayan öteki ilimler vardır. Derin din ilimleri, dünya kültürü.

S: Hazreti Muhammed’in aleyhissalatü vesselam getirmiş olduğu Kitabı dini şeriatı dünya nizamını kabul eden müminlerin oluşturduğu topluluğa ne denir?

C: Ümmet-i Muhammed denir.

S: Ümmet sadece inananlar mıdır?

C: Bütün insanlık Resulullahın ümmetidir. İnananlar ümmet-i icabettir, inanmayanlar ümmet-i davettir.

S: İslâmdan başka bir dinin, felsefi sistemin, ideolojinin, nizamın insanlığa ve yer küresine barış selamet saadet huzur getirmesi mümkün müdür?

C: Mümkün değildir.

S: Müslümanlığı kabul etmeyenler İslâmın dünyevî nizamını ve sistemini kabul edebilir mi?

C: İslâmın hakkıyla anlaşılıp ve uygulandığı zaman ve mekanda kabul edilebilir.

S: İslâm dünyevî sistem olarak insanlığa ne getiriyor?

C: Adalet getiriyor. Bu adaletin içinde din ve inanç, can ve mal, ırz ve nesep güvenliği vardır. Bunlar sağlanırsa gayr-i müslimler de İslâm nizamını bir realite olarak kabul ederler.

S: Bu yazının kaleme alındığı 2018 miladî yılında, dünyanın herhangi bir yerinde gerçek bir İslâm ülkesi var mıdır?

C: Maalesef yoktur. Müslüman ülkeler vardır ama İslâm ülkesi yoktur.

S: İslâm ülkesi ne demektir?

C: Doğru olarak bilinen İslâmın uygulandığı ülke demektir.

S: Yüzde yüz olmasa da kıyıda köşede kalmış bir İslâm ülkesi söyleyebilir misiniz?

C: Endonezya Cumhuriyetinin Sumatra adasının batısındaki Aceh Darusselam özerk bölgesidir.

S: İslâmî uygulama bakımından dünya kaça ayrılır?

C: İkiye ayrılır. Daru’l-İslâm ve Daru’l-harb.

S: Tarih boyunca gelip geçmiş İslâmî sistemler ve devletler içinde en iyisi hangisidir?

C: Osmanlı Devleti ve Hilafetidir.

S: Bir şehrin İslâm şehri olması için hangi kurumlar ve değerler gereklidir?

C: Şu beş kurum ve değerin olması gerekir: (1) Ulema ve fukaha yetiştirecek İslâm medreseleri (2) Ziyalı vasıflı Müslüman yetiştiren İslâm mektepleri (3) Olgun, ihlaslı, mürüvvetli, fütüvvetli Müslüman yetiştiren tarikatlar ve tekkeler (4) Emr-i maruf ve nehy-i münker yapan hisbe teşkilatı (5) Muhadderat-ı İslâmiyenin (İslâm kadın ve kızlarının) şerî tesettüre uymaları

S: İstanbul Bursa Konya Kayseri Gaziantep gibi şehirlerimiz İslâm şehri değil midir?

C: Maalesef değildir, Müslüman şehridir.

S: Fert olarak toplum olarak Müslümanların dininin direği nedir?

C: Beş vakit namazdır. Namazı terk ve tatil ederlerse dinlerini yıkmış olur, enkazın altında kalırlar.

S: Müslümanın Allah ile olan bütün işlerinde ve muamelatında ana prensip nedir?

C: İhlastır.

S: Allah ihlassız ibadetleri ilmî hizmetleri cihâdı hayır ve hasenatı kabul eder mi?

C: Kabul etmez. Sahih-i Müslimde yer alan bir hadis-i şerifte ihlassız alimin mücahidin hayırsever zenginin, yüz üstü sürüklenerek cehenneme atılacağı bildirilmiştir.

S: İslâm hem din hem ahlâk sistemi midir?

C: Evet öyledir.

S: Ahlâkı zayıf veya ahlâksız bir Müslüman nasıl bir Müslümandır?

C: Kötü bir Müslümandır.

S: Dünyada kaç medeniyet vardır?

C: On küsur medeniyet vardır. Bunların içinde sadece İslâm medeniyeti en doğru ve en hak olandır.

S: Müslümanlar İslâm dinini ve medeniyetini temsil edebiliyorlar mı?

C: Maalesef edemiyorlar çünkü nadir istisnalar dışında İslâmı doğru olarak bilmiyorlar.

S: Cahillerin kültürsüzlerin zayıf ahlâklı olanların da Müslüman olmaya hakları yok mudur?

C: Elbette vardır ama onlar İslâmı temsil edemezler İslâmî başkanlık yapamazlar örnek olamazlar.

S: Çağ kültürüne sahip olmadan hizmet edilebilir mi?

C: Edilemez.

S: İyi bir Müslümanın kaç boyutu vardır?

C: Altı boyutu vardır: (1) Sahih, doğru inanç ve akaid (2) İslâm hakkında doğru bilgi sahibi olmak (3) Çağ seviyesinde sağlam kültür sahibi olmak (4) İslâm ahlâkıyla ahlâklı ve yüksek karakterli olmak (5) Güzel olan güzeli seven Allahü Tealanın güzel bir kulu olmak (6) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak İslâma ve ümmete gerçekten hizmet etmek

S: Kendisinde ümmet ve imamet bilinci olmayan kimse iyi bir Müslüman olabilir mi?

C: Olamaz.

S: Müslüman kimlerle irtibatlı biatlı olmalıdır, kimlere itaat etmelidir?

C: Resulullah Efendimizle irtibatlı olmalı ona biat ve itaat etmelidir. Bunun için icazetli gerçek ulemaya icazetli gerçek fukahaya icazetli gerçek şeyhlere kamil mürşitlere intisap ve itaat etmelidir. 20.02.2018

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir