İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

BAZI HARAMLAR

 

1. Kırmızı veya beyaz parça etleri, özel bir makinaya sokup içlerine yüzde on beş su ilave etmek haram mıdır? Elbette haramdır, alıcıyı aldatmaktır, sahtekarlıktır, haydutluktur.

2. Etleri yumuşatmak için şaraba yatırmanın hükmü nedir? Haramdır.

3. Sırf şekerden yapılmış, yahut içine şeker karıştırılmış sahte balı, bal diye satmak haram mıdır? Haramdır. Yapan sahtekardır, ğaşşaştır, haindir. Kazancı ateştir.

4. Nefis olmayan döneri, nefis döner diye satmak nedir Haramdır. (Sadece döner diyerek satsa haram olmaz.)

5. Halkı aldatmak nedir Haramdır. Resulullah (Salat ve selam olsun ona) “Bizi aldatan bizden değildir” buyurmuşlardır.

6. Sınav sorularını çalarak, ehliyetsiz ve liyakatsiz yandaşlarını kazandırmanın hükmü nedir Birkaç cihetten haram üstü haramdır, adaletsizliktir.

7. Halkın parasıyla alınmış silahları halka yönetip vatandaşları öldürmek haram mıdır? Haramdır, bağydir.

8. Kendi cemaatinden, tarikatından, hizbinden, sektinden olmayan ehl-i Tevhid ve ehl-i Kıble sâlih Müslümanlara düşman gözüyle bakmak, onlara husumet beslemek, onları ötekileştirip dışlamak haram mıdır Haramdır.

9. Kafirleri velî ve dost edinmenin hükmü nedir? Haramdır haram.

10. Bayat ekmekleri çöpe atmak haram mıdır? İsraftır, israf haramdır.

11. Emanetleri, yani başkanlıkları memurlukları işleri hizmetleri vazifeleri ehil olmayan kimselere vermek haram mıdır Haramdır, çünkü emanete hıyanettir.

12. Rüşvet almak haram mıdır? Haramdır. Resulullah alan da veren de ateştedir buyurmuştur.

13. Bazı belediyelerin sokak kedi ve köpeklerini öldürmesi haram mıdır? Haramdır.

14. Devamlı olarak doyduktan sonra yemek haram mıdır? Haramdır.

15. Başkalarının analarına, karılarına, kızlarına, bacılarına kötü gözle bakmak, göz zinası yapmak haram mıdır? Haramdır. Helaldir, caizdir diyen kafir olur, dini ve nikahı gider.

16. Müstehcen yayın yapmak haram mıdır? Haramdır.

17. Kendini, şeyhini, hocasını, hocaefendisini, mürşidini, imamını Peygamberler gibi ismet sıfatıyla sıfatlı mâsum ve günahsız saymak haram mıdır? Haramdan öte, küfürdür.

18. Ruhbanları erbab (rabler) haline getirip onları putlaştırmak haram mıdır? Haramdır. Şirke ve küfre yol açar.

19. Bir adam gıybet etse, etme diye nasihat edenlere ben gıybet etmiyorum, doğruları söylüyorum dese, söyledikleri gerçekten doğru olsa, bunun hükmü nedir? Küfürdür. (Fâsık-ı mütecâhirin gıybeti bazı şartlarla yapılabilir.)

20. Nefs-i emmâresinin arzu ettiği kötü şeyleri yapmak nedir? Haramdır.

21. Vakıf medrese, tekke, darülhadîs, imaret, taş mektep ve bunlara benzer binaları restore edip, vakfiyelerine aykırı şekilde bazı derneklere ve kuruluşlara vermenin hükmü nedir? Haramdır, zulümdür.

22. Bir vakfın, kendisine verilen eski bir Mevlevihanenin cami ve zikir alanında para kazanmak için düğün yaptırması nedir? Haramdır.

23. Ehliyeti olmadığı halde başkanlığa talip olmanın hükmü nedir? Haramdır.

24. Kendisi talip olmasa, matlub olsa ama ehil ve layık olmasa… Ehliyeti olmadığı için kabul etmek haramdır.

25. Bir memurun, müdürün, şefin, başkanın; özel işlerde kullanılmaması gereken resmî otomobili özel işinde kullanmasının hükmü nedir? Haramdır.

26. Zelzele bölgesinde, depremde yıkılacak ve can kaybına sebep olacak çürük bina yapmanın hükmü nedir? Haramdır. Yapan katil adayıdır.

27. Böyle çürük binalara izin verenler, göz yumanlar nedir? Zalimdir, katildir, halk düşmanıdır, alçaktır.

28. İnşaat izni olmayan, yapılaşmaya kapalı yerlere rüşvet ve avanta vererek bina ve site yaptıranlar, bunlara izin verenler? Onlar haindir ve halk düşmanıdır. Servetleri ateştir. Allah belâlarını versin.

29. Bir doktorun, gerek olmadığı halde, ilaç firmaları hesabına hastalarına lüzumsuz yere ilaç tükettirmesinin hükmü nedir? Haramdır.

30. Hiç lüzumu olmadığı, gerekmediği halde ameliyat yapmanın hükmü nedir? Haramdır, zulümdür, tıp etiğine aykırıdır.

31. Gerekmediği, hiç lüzumu olmadığı halde her hastayı MR cihazına sokup parasını almanın hükmü nedir? Haramdır, eşkıyalıktır.

32. Hiç gerekmediği halde, para için sezaryen ameliyatı yapmanın hükmü… Hiç gerekmediği ve masrafın büyük kısmı devletten çıktığı için haramdır.

33. Bir şoförün, şehrin yabancısı turisti lüzumsuz yere uzun yollarda dolaştırıp durması ve normalin birkaç misli haksız para alması… Haramdır sahtekarlıktır. Aldığı para ateştir.

34. Bir İmam-Hatip okulunu müdürünün bütün öğrencilere beş vakit namaz kıldırmak için elinden gelen gayreti sarf etmemesinin hükmü nedir? Dinin direği ve İslamın ikinci şartı olan namaza ve Şeriata hıyanet etmiş olur.

35. (Çok eskiden olmuştu…) Bir narkotik müdürünün büyük bir uyuşturucu baronu ile baş başa yemek yemesinin hükmü nedir? Rezaletin daniskasıdır.

36. Kur’anın, Peygamberin, Şeriatın kötü, bozuk, çirkin gördüğü bir düzen ve sisteme iyi demenin hükmü nedir? Haramdır, böyle diyen veya yazan (bilen bir kimseyse) kâfir olur.

37. Allahın koyduğu kesin hükümlere, Kur’ana kesinlikle zıt ve aykırı olan şeylerin hükmü nedir? Onlar şerdir, hederdir. Cahillik mazereti yoksa onları beğenmek, yüceltmek küfürdür.

38. Günahkar, mütecahirfasık ve facir, zalim, âsi bir adamın veya kadının kendisini beğenmesinin hükmü nedir? Haramdır. (Sâlih, muttaqi, kâmil Müslümanlar kendilerini zaten beğenmez.)

39. Başkalarının gizli günahlarını ve ayıplarını araştırıp, onları rezil etmenin hükmü nedir? Haramdır.

40. Müfessirlik ehliyeti ve icazeti olmadığı halde Kur’an meali, tercümesi, tefsiri yapmanın hükmü nedir? Haramdır, küfre yol açar.

41. Dini alet ederek, mukaddesat sömürüsü yaparak para kazanmanın, zengin olmanın hükmü nedir Büyük alçaklık ve hainliktir. Haramdır. Yapanlar ateştedir.

***

Cenab-ı Hak bizleri, haramlardan büyük günahlardan azgınlıklardan kaçınan, günah işleyince tevbe eden, pişman olan kullarından eylesin ve bize yardım etsin. 17.08.2016

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir