İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Gafletten Kurtulmak

 

Bu yazım Müslümanlaradır, dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayatî konulardan bahs etmektedir.

Birincisi: Gafletten kurtulmak, uyanık Müslüman olmak. Gaflet sebepleri nelerdir Bitmek tükenmek bilmeyen günlük hayat koşuşturmaları… Gevezelikler zevzeklikler… Nefsin ve şeytanın tuzakları… Cep telefonu bağımlılığı ve fetişizmi… Aktüel haberler… Ömrü boş yere tüketen bütün boş işler.

İkincisi: Faydamıza ve zararımıza olan şeyleri öğrenip bilmek için ehliyetli hocalardan okumak, doğru ve uyarıcı kitapları mütalaa etmek.

Üçüncüsü: İtikadını tashih etmek yani inançla ilgili bilgilerimizin doğru ve tamam olması için gayret sarf etmek.

Dördüncüsü: Beş vakit namaz kılıyorsa, dosdoğru kılmaya çalışmak.

Beşincisi: Namaz kılmıyorsa hemen namaza başlamak.

Altıncısı: Nefsinin ve şeytanın kötülüklerine ve tuzaklarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak.

Yedincisi: Hür ve mukim erkeklerin farz namazları, ardında namaz kılınabilecek icazetli bir imamın arkasında cemaatle kılmaları.

Sekizincisi: Zekatı Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun şekilde parayı veya malı gerçek şahıslara temlik etmek suretiyle ödemek; tüzel kişilere (dernek, vakıf, kurumlara değil) ödememek, zekat uğrularına kaptırmamak.

Dokuzuncusu: Allah ile olan bütün işlerimizde, ibadetlerimizde ihlaslı olmak.

Onuncusu: Yaratıklara karşı adaletli, insaflı, merhametli olmak.

On birincisi: Rab olarak Allahü Tealadan razı olmak, O’nu ilah bilmek, O’ndan başkasına ibadet etmemek.

On ikincisi: Ehl-i Tevhid, ehl-i Kıble bütün mü’minleri kardeş bilmek; onları sevmek, onlara acımak, onlara yardım etmek, onlara düşmanlık ve buğz etmemek, onları ötekileştirmemek.

On üçüncüsü: Ümmet birliği şuuruna sahip olmak. Ümmet çatısı altında, teşkilatı içinde yer almak.

On dördüncüsü: Zamanın İmam’ına, mü’minlerin Emîr’ine biat ve itaat etmek.

On beşincisi: Allahın kadim Kelamı olan Kur’anı Kitab ve Düstur kabul etmek; onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak durmak, öğütlerine kulak vermek, kıssalarından ibret almak.

On altıncısı: İslamı Allahın razı olduğu, kabul ettiği tek hak ibrahimî din bilmek, hak din olmakta ona ortak koşmamak.

On yedincisi: Çocuklarına ilmihallerini öğretmek, buluğ yaşından sonra onlara beş vakit namaz kıldırmak.

On sekizincisi: Allahın vermiş olduğu nimetleri muhtaç olanlarla paylaşmak.

On dokuzuncusu: Komşularla ve halk ile iyi geçinmek, onların meleği olmak.

Yirmincisi: Büyük günahları açıkta, açıkça, küstahça, meydan okurcasına işlememek.

Yirmi birincisi: Kendini beğenmemek. Yaptığı ibadetlerden, ettiği hayırlardan dolayı ‘ucba, kibre, gurura kapılmamak.

Yirmi ikincisi: Nefsin ve şeytanın tuzaklarına düşmemek için uyanık olmak.

Yirmi üçüncüsü: Cemaat, hizip, fırka, parça, grup holiganlığı, militanlığı, fanatizmi yapmamak.

Yirmi dördüncüsü: Ruhbanları, (gerçek veya sahte) din büyüklerini erbab haline getirmemek, putlaştırmamak.

Yirmi beşincisi: Kanaat, iktisat, tevâzu sahibi olmak, israf etmemek.

Yirmi altıncısı: Bilgide, kültürde, dünya işlerinde; müşriklerden, kafirlerden, münafıklardan daha güçlü ve üstün olmak.

Yirmi yedincisi: Yeterli miktarda zeki, haysiyetli, (mânen) soylu çocuklarını; vasıflı subay, vasıflı öğretmen, vasıflı din hizmetlisi, vasıflı idareci olarak yetiştirmek.

Yirmi sekizincisi: Din işlerinde Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesi içinde bulunmak, Ehl-i Sünnet inancından, ahkamından ve tatbikatından kıl kadar ayrılmamak.

Yirmi dokuzuncusu: Ashab-ı Kiram, Tâbiîn, Tebe-i Tâbiîn, Selef-i Sâlihîn efendilerimize; rabbanî râsih ulemaya, fukahaya, meşayihe, kamil mürşidlere çok hürmet etmek.

Otuzuncusu: Kur’ana, Sünnete, Şeriata uygun olmayan düzen ve sistemlerden razı olmamak, onları beğenmemek. Onların yerine islamî âdil düzen ve sistemin gelmesini istemek ve bunun için doğru dürüst çalışmak.

Otuz birincisi: Dünya işlerini, ibadetlerini, hizmet ve vazifelerini çok iyi yapar olduğumuz halde âhirete yönelik ve dönük bulunmak.

Otuz ikincisi: Parayı, malı, zenginliği, dünya şaşaa ve debdebelerini; put, ana değer, temel amaç haline getirmemek. 27.08.2016

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir