İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Barışın Önündeki En Büyük Engel İsrail’dir

 

Dünya barışının önündeki en büyük engel İsrail’dir… Üçüncü dünya savaşının büyük sebeplerinden biri İsrail olacaktır. Her “Dünyalı”, hangi dine, kültüre, medeniyete, renge, coğrafyaya mensup olursa olsun şu soruyu sormak zorundadır:

İsrail devleti nedir, ne olacaktır?

İsrail Siyonizm ideolojisi üzerine kurulmuş bir devlettir.

Onun varlığına en katı ve şiddetli reaksiyonu, Tevrat’a bağlı Yahudiler göstermektedir. Bunlardan Neturei Karta hahamları, “Siyonizm ve İsrail devleti, Tevrata isyandır ve Musevî dinine göre küfürdür. Tevrata inanan bir Musevî Siyonist ideolojiyi benimseyemez, İsrail’i tutamaz, bu korsan devletin kanunlarına itaat etmez” demektedir. Bu konuda tamamlayıcı ve ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler internette /Neturei Karta Jews against Zionizm and Israil/ kelimeleriyle arayıp zengin ve doyurucu bilgi edinebilirler.

İsrail hakkında başka bir soru: İsrail tarihî bir devamlılık mıdır, yoksa tarihî bir ârıza mıdır?

Tarihî bir ârıza olduğunda en ufak bir şüphe yoktur.

İsrail 1948’de kuruldu. Aradan altmış sekiz sene geçmiş bulunuyor. Filistinde kurulan bu devlet ilanihaye, ebediyen yaşayabilir mi?

Bu sorunun cevabını tarihten öğrenebiliriz. Birinci Haçlı seferinde Kudüs’ün düşmesiyle kurulan Kudüs Haçlı devleti 88 sene yaşamıştı.

Filistin veya İsrail meselesi barışçı yollardan halledilebilir mi?

Batı medeniyetinin büyük güçleri bu hal tarzına yaklaşık değildir.

Neturei Karta hahamları İsrail devleti hakkında şu keskin çözümden yanadır:

İsrail devleti ilga edilir, Filistin Filistinlilere verilir… Peki oradaki 9 milyon Yahudi ne olacaktır? O toprakların sahibi Filistinliler, istedikleri sayıda Yahudiye ülkede kalma izni verirler, diğerlerini sürerler.

Anlaşılacağı üzere, Siyonizm ve İsrail aleyhtarı Tevrat Yahudileri, Filistinlilerden daha sert ve radikal düşünmektedir.

Kalıcı bir barış yapılmadığı, aksine böyle bir barış önlendiği takdirde İsrail daha kaç yıl yaşayabilir? Benim tahminim Siyonist devletin 2022’de sona ereceğidir. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir.

Nasıl olacak bu?.. Maalesef üçüncü dünya harbi ile olacaktır.

Sadece İsrail haritan silinmekle kalmayacak; Ortadoğuda, Avrupada, Asyada büyük değişiklikler olacak, sınırlar değişecek, bazı büyük güçler çökecektir. Bugün Yahudilerin ilk yapması gereken iş, Müslümanlarla İslam dünyası ile barışmak, kalıcı bir barış imzalamaktır.

İleride Kudüs’un durumu ne olacaktır? Kudüs üç büyük dinin kutsal şehridir. En uygun olanı, şehrin eskiden olduğu gibi Müslümanlara teslimi, onların da Hıristiyanlara ve Musevilere gereken bütün hakları tanımasıdır. Bu, ancak Hilafet’in yeniden kurulması ve İslam dünyasının birleşmesiyle hayata geçirilebilir.

Birinci dünya savaşından sonra galip devletler, kalıcı bir barışa aykırı andlaşmalar imzalamışlar, bunun sonunda ikinci dünya savaşı patlamıştı.

İkinci dünya savaşından sonra kalıcı bir barışa aykırı nice kötülük yapıldı, bunun sonu üçüncü dünya savaşıdır.

Müslümanlar, Hıristiyanlar, Musevîler âhir zamanda yaşadığımızı ve korkunç savaşlar olacağını biliyor. Keşke bu savaşların acılarını en aza indirmek için gerekenler yapılsa, alınabilecek bütün tedbirler alınsa.

Müslümanların tarihî hakları tanınmadan ve kalıcı bir barış yapılmadan Ortadoğu’nun düzeleceğini sanmak affedilmez bir saflık ve cahillik olur.

İnsanlar ve bu arada Yahudiler ve Siyonistler mâsum (günah işlemez, hatâ etmez) değildir.

Yahudiler tarih boyunca çok büyük hatâlar etmişlerdir. Bunların ikisini sayayım:

İslam zuhur ettiğinde İbrahimî Tevhid dinine, onun Kitabına ve Peygamberine (Salat ve selam olsun ona) en fazla düşmanlığı onlar göstermiş ve politeist cahiliyet Arapları ile ittifak yapmışlardı. İslamı kabul etmeseler bile siyaseten İslamdan yana olmaları gerekmez miydi?

İkinci büyük hatâları, Tevrat öğretilerine aykırı olarak Siyonizm ideolojisini icat etmeleri ve 1948’de Filistin’de İsrail devletini kurmalarıdır.

Henüz vakit var ama Siyonistlerin, İsrail’in, büyük devletlerin, global kapitalizmin kalıcı ve âdil bir barışa yanaşacağını hiç sanmıyorum. 17.02.2016

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir