İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Batı Medeniyeti Bozuktur

 

Dünyada on küsur medeniyet vardır.

Batı medeniyetinin tek medeniyet olduğunu sanmak büyük cahilliktir.

Batı medeniyeti zenginliği ve gücü ile dünyaya ve insanlığa büyük ölçüde hakim olmuştur.

Hiçbir gerçek Müslüman, Batı medeniyetini beğenemez, kabullenemez, destekleyemez.

Müslümanın medeniyeti İslâm medeniyetidir.

Müslümanların büyük kısmı cahil kaldıkları, yabancılaştıkları, parçalandıkları için İslâm medeniyetini bilmiyorlar ve ona göre yaşayamıyorlar.

Batı medeniyeti hızla bir pagan medeniyeti haline gelmektedir.

İslâm medeniyeti Kur’an, Sünnet ve Şeriat üzerine kuruludur.

İslâm medeniyeti insan ve yeryüzü boyutlarına uygun bir fıtrat medeniyetidir.

Bütün medeniyetler içinde varoluş sorusuna en doğru cevabı veren bu medeniyettir.

O, adalet ve insaf medeniyetidir.

Ahlak ve fazilet medeniyetidir.

İslâm’ın kanunları âdil kanunlardır.

“Benim dinim İslâm, medeniyetim Batı medeniyetidir” sözü bâtıldır. Böyle bir iddia ve inanç kişiyi dinden çıkartır.

Batı medeniyeti Kur’ana aykırı bozuk bir medeniyettir.

Batı medeniyeti dünyayı yaşanmaz hale getirmiştir.

Batı medeniyeti, dünyayı ve insanlığı bir kere değil, bin kere yok edecek nükleer silahlar üretmiştir.

Batı medeniyeti yüzünden dünya savaşla, kaosla, anarşi ile dolmuştur.

Batı medeniyeti sömürgeci, emperyalist, zâlim, acımasız bir medeniyettir.

Batı medeniyeti Hz. İbrahim’e, Hz. Musa’ya, Hz. İsa’ya hıyanet etmiştir.

Yirminci yüzyılda iki büyük cihan savaşı ile Batı medeniyeti büyük felâketlere, kıyımlara, yıkımlara sebep olmuştur.

Batı medeniyetinin mefsedetleri (kötülükleri, fesatları), maslahatlarından (olumlu taraflarından) bin kat fazladır.

Batı medeniyeti şeytanî, tâğutî bir medeniyettir.

Batı medeniyeti üçüncü dünya savaşını tetiklemektedir.

İslâm dünyasına, bütün kötülükler, çirkinlikler Batı’dan gelmiştir.

Batı dünyası, Müslümanların birleşmesini, tek bir Ümmet olmasını bütün gücüyle ve şeytanlığı ile önlemektedir.

Batı dünyası, Müslümanların râşid âdil muktedir bir İmam-ı Kebir’e biat ve itaat etmesini istemiyor.

Batı medeniyeti hızla ateizme kaymaktadır.

Batı medeniyeti insanın öldükten sonra yeniden diriltilip hesaba çekileceği inancını büyük ölçüde terk etmiştir.

Batı medeniyeti dünya nimetlerinin âdil şekilde paylaşılmasını engellemektedir.

Batı evrensel bilgeliğe sanki savaş açmıştır.

Batı medeniyeti, kadınları hürleştirmek bahanesiyle onları seks kölesi haline getirmiştir.

Batı medeniyeti Altın buzağı medeniyeti olmuştur.

Batı İslâm dünyasını, Müslümanları bozmaktadır.

Batı Müslümanları kendisine benzetmeye çalışmaktadır.

Kurtulmak, yücelmek, ebedî saadete nâil olmak isteyen her Müslüman Batı medeniyetine karşı olmalı, ondan uzak durmalıdır.

Müslümanlar hem dinen, hem de medeniyet bakımından Müslüman olmalıdır.

Batı’nın önlerine attığı kemikleri yalayanlar İslâm’ı ve Müslümanları temsil edemez.

Müslüman gençler ve çocuklar Batı eğitimiyle değil, İslâm eğitimi ile yetiştirilmelidir.

Batı medeniyeti medeniyet olmaktan çıkmış, bir anti medeniyet olmuştur.

Batının kundakladığı üçüncü dünya savaşı nükleer silahlarla yapılacaktır. Dördüncü büyük savaş ise (yapılabilirse) taşlarla ve sopalarla.

Emperyalist, sömürgeci, acımasız Batı, İslâm dünyasında yüz milyonlarca robot ve zombi yetiştirmiştir.

11 Eylül İkiz Kulelerin tahribinden, Paris’te Charlie hadiselerinden sonra büyük sayıda Batılı Müslüman olmuştur.

Nice bilim adamları, ünlü kişiler İslâm’ı seçmiştir.

İslâm dünyası Batı’nın siyasî, sosyal, iktisadî, mâlî (finansla ilgili), kültürel boyunduruklarından kurtulmalı, kurtarılmalıdır.

Amacımız Allaha, Resulullaha (Salat ve selam olsun ona), Kur’ana, evrensel bilgeliğe, adalete, merhamete, iffete, haysiyete dayalı hak ve doğru bir medeniyet dairesi içinde yaşamak olmalıdır.

Müslümanın dini İslâm’dır, milleti İslâm’dır, medeniyeti İslâm’dır.

Keşke Müslümanlar şuurlu ve güçlü olsalar da, Batı’nın dünyayı ve insanlığı felaket uçurumuna sürüklemesini engelleyebilseler. 11.11.2016

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir