İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

BAZI ON’LAR

 

Dünyanın en eski on kötü mesleği, işi:

1. Fahişelik… 2. P(…)venklik… 3. Haram yemek… 4. Adam öldürmek… 5. Gasp… Korsanlık, kravatlı kravatsız haydutluk… 6. Rüşvet almak ve vermek… 7. Irza ve namusa tecavüz… 8. Zulm etmek… 9. İçki içip sarhoş olup suç işlemek… 10. Her türlü sömürü ve kul hakkı yeme…

* *

On iyi ve güzel hal:

1. Doğru ve dürüst olmak… 2. Âdil ve insaflı olmak… 3. Ahlâklı ve faziletli olmak… 4. Büyüklere hürmet etmek, küçüklere merhametli ve şefkatli olmak… 5. Anasına babasına, yakınlarına iyilik yapmak… 6. İlim irfan bilgelik öğretmek ve öğrenmek… 7. Mürüvvetli ve fütüvvetli olmak… Mütevazı olmak… 8. Kötülüğe karşı iyilik yapmak… Affetmek… 9. Allah’ın rızasını kazanmak için cömert olmak… 10. Komşularının kurdu değil, meleği olmak…

* *

İslâm’ın on temel değeri:

1. Sahih doğru iman… 2. Beş vakit namazı dosdoğru kılmak… 3. Ramazanda Allah için oruç tutmak… 4. Zekâtını, Kur’an’a Sünnete Şeriata fıkha uygun olarak dosdoğru vermek… 5. Allah rızası için hacc etmek… 6. İhlaslı olmak… Âdil olmak… 7. Doğru ve dürüst (müstaqim) olmak… 8. Ahlâklı ve faziletli olmak… 9. İffetli ve hayâlı olmak… 10. Zamanın meşru İmam’ına biatli olmak…

**

Vasıflı Müslümanın on hasleti:

1. Öğrenilmesi farz olan ilmihalini (akaid, fıkıh, ahlâk) bilmek… 2. Bildiği ile âmil olmak… 3. Nefs-i emmâresini yenip nefs-i levvâme derecesine yükselmek… 4. Kal ehli değil, hal ehli olmak… 5. Kâmil bir mürşidi rehber edinmek… 6. Büyük günahları açıkta, açıkça, küstahça işlememek… 7. Ölünceye kadar ilim öğrenmek ve (ehliyeti ve icazeti varsa) öğretmek… 8. Din ve Kur’an konusunda kendi re’y ve hevası ile konuşmamak… 9. Onun fazilet ve meziyetlerini düşmanları bile kabul ve tasdik etmesi… 10. Ya hayırlı ve faydalı şeyler söyleyip yazmak yahut susmak…

* *

Müslüman kadının on hasleti:

1. Kur’an’a, Sünnete, Şeriata uygun tesettüre bürünmek… 2. Şeriatın hicab ölçülerine ve hükümlerine riayet etmek… 3. Âile bünyesinde kocasını reis kabul edip onun meşru isteklerini yerine getirmek… 4. Her hususta dinsiz veya dinden kopmuş kadınlardan üstün olmak… 5. Çocuklarını imanlı, namazlı, dindar ve ahlâklı yetiştirmek… 6. İslâm ahlâkına aykırı her türlü yılışıklıktan, israftan, şımarıklıktan, hafifmeşreplikten, züppelikten uzak durmak… 7. Afif ve hayâlı olmak… 8. Kâfirleri taklit etmemek… 9. Gevezelik, zevzeklik, gıybet gibi dil afetlerine bulaşmamak… 10. Kadınların yapabileceği ve yapması gereken bütün hayırlı işlerde ve amellerde erkek Müslümanlarla müsabaka etmek, yarışmak…

* *

Müslüman evinin on özelliği:

1. İçinde namaz kılınması… 2. Kur’an okunması veya Kur’an dinlenmesi… 3. Lüks, israf, şatafattan berî olması… 4. Küfür, nifak, fısk, fücur, günah alet ve cihazlarının bulunmaması… 5. Başta ekmek olmak üzere hiçbir nimetin çöpe atılmaması… 6. Bir Hilye-i şerif levhası ve başka hüsn-i hatlar bulunması… 7. Sokak ayakkabıları ile evin içine basılmaması… 8. İçinde pişen yemek ve tatlıların arada bir komşuya de ikram edilmesi… 9. En azından bir kitap rafı veya dolabı, mümkünse bir kütüphane odası… 10. Küçük de olsa bir bahçe.

* *

Bir Müslümanın cebinde veya el çantasında bulunması gereken on şey:

1. Güzel bir kalem… 2. Güzel bir defter… 3. Bir namaz takkesi… 4. Boş zamanlarında okuyacağı, çok faydalı bir cep kitabı… 5. (İmkânı varsa) içinde sadaka ve hayır parası bulunan bir zarf… 6. Minik bir koku şişesi… 7. Bilhassa kış aylarında, aç serçelere vermek üzere, içinde biraz bulgur veya buğday bulunan küçük naylon bir poşetçik… 8. İhtiyaç zamanında kullanılmak, sürülmek, koklanmak üzere küçük bir şişede China Oil’e benzer bir ilaç… 9. Karşılaştığı bazı kimselere ve gençlere küçük bir hediye olarak takdim edebileceği birkaç risale veya kart. (Herkese verilmez!..) 10. Namaz vakitleri için mütevazı bir saat.

* *

Bir Müslümanın sofrasında bulunması gereken on şey:

1. Sağlığa zararlı buğdaydan yapılmamış kepekli ekmek… 2. Sağlıklı kaynak suyu… 3. Ölümden başka her derde deva çörekotu… 4. Mutlaka yeşillik… 5. Unlu şekerli yağlı tatlılar yerine kuru incir veya hurma… 6. Her zaman olmasa bile arada bir fakir bir misafir… 7. Parası olsa bile lüks olmayan, israfa kaçmayan orta halli yemekler… 8. Yemekten önce besmele, yemekten sonra hamdele… 9. (Bizim iklimimizde ve imkân varsa) Yüzde yüz saf, hilesiz sızma zeytinyağı (Sahtelerine dikkat ediniz!)… 10. Yine imkân varsa gerçek bal.

* *

Bir Müslümanın dilinde bulunması gereken on kelime:

1. Bismillahirrahmanirrahim… 2. Elhamdülillah çok şükür… 3. Estağfirullah… 4. Selamün aleyküm… 5. Efendim… 6. Teşekkür ederim… 7. Bir şey değil… 8. İnşaallah… Maşaallah… 9. Biiznillah… 10. Nasılsınız efendim?

(İkinci yazı) AÇIK MEKTUP

Muhterem efendim… Dünyanın en güçlü özel İslâm lisesini (kolejini) Türkiye’de açmak istediğinizi duydum ve çok heyecanlandım, memnun oldum.

İyi ve güçlü bir mimarla anlaşarak güzel bir bina yaptırabilirsiniz, bu mümkündür.

Böyle bir lisenin önündeki en büyük iki engel şunlardır.

Birincisi: Dünya çapında vasıflı ve güçlü bir müdür, idareciler ve öğretmenler bulmanız çok zordur… İkincisi: İlk sene 150 öğrenci alacağınızı düşünelim, şu seksen milyonluk halk içinde bu miktarda vasıflı, sabırlı, sebatkâr, sağlam, zorluklara dayanabilecek, yoğun programı kaldırabilecek öğrenci bulmak (imkânsız demeyeyim) çok ama çok zordur. Ülkemizde insan kalitesi son derece düşmüş bulunmaktadır… Okul demek, eğitim demek öğretmen demektir. Sizin lisenizdeki edebiyat öğretmenleri, dünyanın en güçlü ve ünlü Türkologları ile boy ölçüşebilmelidir… Tarih öğretmeniniz dünya çapında bir tarihçi olmalıdır… Felsefe, psikoloji, mantık, ahlâk, metafizik, estetik, sanat kültürü ve tarihi öğretmenleriniz de böyle olmalıdır…

Ne Cumhuriyet rejimi, ne de Müslümanlar, böyle öğretmenler yetiştirebilmiştir.

Muhterem beyefendi, cür’etimi samimiyetime bağışlayınız, size okul binası yaptırırken, o esnada, dünya çapında vasıflı ve güçlü öğretmen aramanızı tavsiye ediyorum.

Edebiyat öğretmenleriniz Nihat Sami Banarlı, Orhan Şaik Gökyay gibi olmalıdır.

Tarih öğretmenleriniz Ahmed Refik, Reşad Ekrem Koçu gibi olmalıdır.

Felsefe grubu derslerini okutan hocanız Şehbender zâde Filibeli Ahmed bey, Celaleddin Ökten gibi olmalıdır.

Zamanın Süheyl Ünver’i okulunuzda sanat tarihi ve kültürü dersleri vermelidir.

Türkiye’nin en büyük hattatı okulunuzda hüsn-i hat, bilhassa rik’a dersleri vermelidir.

Fransa’dan mı getirtirsiniz, Almanya’dan mı, dünyanın en büyük kaligrafi ustası, çocuklarınıza güzel Latin hurufuyla el yazısı öğretmelidir.

Beden eğitimi öğretmeninizi Japonya’dan getirtmenizi tavsiye ediyorum.

Matematik fizik kimya… Bu fen dersleri de okutulacak tabiî ama sizin kolejiniz edebiyata, tarihe, felsefeye önem vermelidir.

Din derslerini, ismi bendenizde mahfuz Amerikalı Şazelî şeyhine okutmanızda büyük yarar olur. Kendisi hem icazetli din âlimidir, hem de yine icazetli tarikat şeyhidir. Arapçadan İngilizceye Şafiî fıkhına dair bir kitap tercüme etmiştir. Yüzde yüz Ehl-i Sünnettir ve Şeriat-ı Garra-i Ahmediyeye ve Sünnet-i seniyyeye sımsıkı bağlıdır.

Hayırlı teşebbüsünüzde Hak Teâla hazretlerinin size tevfik ihsan etmesini niyaz ediyorum. Ruhaniyet-i Resul-i Kibriya (Salat ve selam olsun ona) üzerimize sâyeban olsun.

Bilvesile ihtiramat-ı faikamı takdim eylerim muhterem efendim. 26.01.2016

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir