İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hatırlatma

 

Unutup gaflete düşenler için şefkatli bir hatırlatmadır:

1. Dünya bir sınav yeridir, dünya hayatı bir sınavdır.

2. Her can ölümü tadacaktır.

3. Dünya bir tarladır, burada etiğinin ürününü öteki dünyada biçeceksin

4. Dünya için, dünyada kalacağın zaman nispetinde, âhiret için orada ebedî kalacağına göre çalışmalısın.

5. Dünya hayatını yaşa, dünya vazifelerini ve hizmetleri yap ama dünyaya yönelik olma, öncelikle âhirete yönelik ol.

6. Sen bir yaratıksın, senin bir Yaratıcın vardır.

7. Yaratıcını tanı… O seni niçin yaratmış bil.

8. Varoluş hakkında sana iki Kitab’ta bilgi verilmektedir. Biri Allahın kitabı olan Kur’andır; ikincisi Evren denilen engin bir kitaptır. Bu iki Kitabın ayetlerini oku.

9. Kaba saba yontulmuş bir sileks taşının bile bir yontanı varken, senin ve şu kainatın bir Yaratanı, bir Sahibi yok sanmaktan büyük bir beyinsizlik olabilir mi hiç?

10. Seni Yaratan Allahı bil ve O’na itaat ederek rızasını kazan.

11. O tektir, eşi ortağı benzeri yoktur. Mekandan ve zamandan münezzehtir, başlangıcı ve sonu yoktur.

12. O kemal sıfatlarla sıfatlıdır ve noksan sıfatlardan münezzehtir.

13. Sen O’nu unutsan, O seni unutmaz.

14. Senin aklın O’nun mahiyetini künhünü anlamaya yeterli değil; sıfatlarını, Esma-i Hüsna’sını öğren, ayet ve tecellilerini gör ve itaatli kul ol.

15. Kur’an O’nun sana gönderdiği bir talimatnamedir. İman edilmesi gereken konulara iman et, emirleri yerine getir, yasaklardan kaçın, öğütleri tut, sınırları aşma ve azma sakın.

16. Allah sana bir Haberci ve Elçi göndermiştir. Ona iman et, ona tâbi ol, onun gösterdiği doğru yoldan git.

17. İman ve itaat edenlerden ol, âsilerden olma.

18. Nefs-i emmaren senin en büyük düşmanındır; onun isteklerini yerine getirme.

19. Seni kötülüğe çağıran cinnî ve insî şeytanlarırn tuzaklarına düşme.

20. Kendi hevana uyma, Yaratanın sana gönderdiği ölçülerle değerlendir her şeyi.

21. Dünya hayatının çeşit çeşit şehvetlerine uyma.

22. Zina kesinlikle haramdır, bunu iyi bil.

23. Müslümanlar kendi aralarında riba muamelesi yapamazlar. Ribaya helaldir diyen kafir olur.

24. İsraf saçıp savurma haramdır, lüks hayat beyinsizliktir.

25. Kendine ve başkalarına zulm etme, zulm haramdır; zulmü beğenen kafir olur.

26. Kendine ve bütün yaratıklara karşı âdil ve insaflı ol.

27. Rüşvet ateştir, rüşvetçiler Cehennemliktir.

28. Parayı, malı, zenginliği putlaştırma.

29. Muhterem veya gayr-i muhterem büyükleri erbab (rabler) haline getirip putlaştırma.

30. Şu dört rızaya sahip ol: Rab olarak Allahtan râzı ol… Kitab ve anayasa olarak Kur’andan razı ol… Din olarak İslâmdan razı ol… Nebi ve Seyyid olarak Muhammed Mustafadan (Salat ve selam olsun ona) razı ol…

31. Ümmet-i Muhammed içinde bulun. Ümmet şuuruna sahip ol. Ümmeti koru, ona zarar verme, hıyanet etme.

32. Mü’minler (iman edenler) kardeştir. Bu kardeşliği iyi bil, koru, ona zarar verme.

33. İslâm ahlâkına göre ahlâklan, iyi bir insan, faziletli bir Müslüman ol.

(İkinci yazı) Yaygın ve Güçlü Acımasızlık

İnsanlık âlemi merhametli mi, acımasız ve gaddar mı?.. Yaşanan facialara bakarsak, merhametli dememiz mümkün değildir.

Merhamet elbette var ama gaddarlığın, acımasızlığın gerisinde kalmış.

Suriye’ye bakın, orada merhamet mi hakim, merhametsizlik mi?

Irak’a bakın, Libya’ya, Nijerya’ya…

Uzaklara bakmayın, bize bakın, Güneydoğudaki facialara bakın.

Güneydoğuya da gitmeyin, İstanbula Ankaraya İzmire bakın.

Tokluktan çatlayanlara, açlıktan kıvrananlara bakın… Tuzu kurulara bakın, miskinlere bakın.

Akıl almaz kazalarla kan gölüne, mezbahaya dönen yollara bakın.

Şu soğuklarda, Kumkapıda harap bir odada sırtında battaniye ile soğukta oturan Sinoplu kadına bakın.

Öldürülüp cansız bedenleri meydana atilân köpeklere bakın.

Zengin ve vahşi turistlere dolar karşılığında vurdurulan yaban keçilerine bakın.

Korunmadıkları için kötü yola düşen karılara kızlara bakın.

Mafyalara, çetelere bakın.

(Birilerine: Yavan laiklikle olmuyor, şu meretin yanına biraz mantık, merhamet koysanıza!..)

Şu lafa bakınız: Hükümet güçleri PKK teröristlerine acımıyormuş…

PKK’lılar çok merhametli mi ki onlara acınsın?

Gerekmediği halde, sırf para için ameliyat yapanlar merhametli midir, merhametsiz mi?

Çiçek yağının içine zeytin aroması ve boyası koyup, has sızma yağ diye satanlarda merhamet ne gezer.

Evcil domuzu, yaban domuzunu, eşek etini dana diye satanlar mı merhametli?

Ya Rabbi, bunca merhametsizlik, gaddarlık, vahşet ve zulüm içinde bu toplum nereye gidiyor? 14 Ocak 2016

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir