İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İslâm’ın En Büyük Düşmanları

 

İslâm düşmanı militan müşrikler, kâfirler, ateistler İslâm’a zarar veriyorlar ama en büyük zararı onlar değil, birtakım kötü ve bozuk sözde Müslümanlar, sahte dindarlar, sömürücüler, din bezirgânları, beyinsiz geri zekâlılar veriyor.

Lütfen yukarıdaki cümlemin altını bir kere değil, bin kere çiziniz.

İslâm’da en büyük kerâmet, fazilet, üstünlük istikamettir, yâni dosdoğru ve dürüst olmaktır. Kötü Müslümanlarda bu yok.

İslâm adaleti emr ediyor. Onlarda bu da yok.

İslâm yalanı, gıybeti, iftirayı, tecessüsü (başkalarının gizli günah ve ayıplarını araştırmayı) yasaklıyor. Onlarda bunlar var.

İslâm rüşveti, faizi, haksız kazancı, haram yemeyi kesinlikle yasak kılıyor. Birtakım sözde Müslümanlar bunlara batmış vaziyette.

İslâm Ümmet birliğini, ittihad-ı İslâm’ı, uhuvvet-i imaniyeyi emr ediyor. Onlar Ümmet birliğini, din ve iman kardeşliğini dinamitliyor.

İslâm her türlü fitne ve fesadı kötü ve çirkin görüyor, zemmediyor; onlar fitne ve fesadın her türlüsünü sergiliyor.

İslâm, emanetlerin (başkanlıkların, memuriyetlerin, işlerin, vazifelerin, hizmetlerin) ehil ve layık olanlara verilmesini istiyor. Onlar bu temel kaideye riayet etmiyor, emanetleri rastgele dağıtıyor.

İslâm kanaati, orta halliliği, cimriliğe varmamak şartıyla iktisadı emr ediyor. Onlar azdıkça azıyor, saçıp savuruyor, gurur ve kibir içinde sefihâne (beyinsizce) bir hayat sürüyor.

İslâm, Müslümanların faziletli, meziyetli, üstün, örnek, model insanlar olmasını istiyor. Onlarda böyle bir gaye yok.

İslâm hırsızlığı yasaklıyor. Onlar gayr-i meşru haram yollarla zengin oluyor.

İslâm paranın putlaştırılmasına, ana değer haline getirilmesine karşı. Onlar ise parayı din iman haline getirmiş.

Evet, böylelerinin İslâm’a ve Müslümanlara verdiği büyük ve dehşetli zararı harbî kâfirler veremez.

(İkinci yazı) İçimizdeki Ajanlar ve Casuslar

Müslüman kuruluşların, cemaatlerin, tarikatların, grupların içine; istihbaratçılar, casuslar, ajanlar, provokatörler (kışkırtıcılar), manipülatörler (yönlendiriciler) sızmıştır, sızdırılmıştır.

Bunların gayeleri sadece haber ve bilgi toplamak değildir.

Bölmek ve parçalamak istiyorlar.

Bazı müsait kimselerin beyinlerini yıkamak suretiyle muzır holiganlar, militanlar, fanatikler üretmek istiyorlar.

Din istismarını (sömürüsünü) dolaylı da olsa teşvik ediyorlar.

Kardeşi kardeşe düşman edip kırdırtmak istiyorlar.

İslâmî daveti, hizmet ve vazifeleri verimsiz, çorak, bataklık sahalarda ziyan ve heba etmek istiyorlar.

Ümmet birliğini, ittihad-ı İslâm’ı, iman kardeşliği şuurunu köreltmek istiyorlar.

Bütün mü’minlerin, râşid ve âdil bir İmam’a biat ve itaat etmelerini önlemek istiyorlar.

Her devirde bir gavs olur. Casuslar, ajanlar bin gavs üretmek ve türetmek istiyor.

Müslümanlar bu anlattığım durumu biliyor mu

Buna karşı ne gibi tedbirler alınmıştır

Aramıza sızmış olan ajan ve casusları tespit ve tecrit etmek için neler yapılmalıdır

Bir kimsenin ajan ve casus olduğunu anlamak için elimizde ne gibi kriterler (ölçütler) vardır

Çeşit çeşit renklerle boyalı bu ajan ve casusları tespit edebilmek için firasetlimü’min olmak gerekir.

İçimizdeki, dıştan Ehl-i Sünnettenmiş görünen, Tarihsellik mezhebi (Daha doğrusu dini) mensubu Fazlurrahmancılar kimlerdir

Bozuk ve dall Mutezile fırkasına bağlı, taqiyye ve kitman yapan ajanlar kimlerdir

Bin parçaya ayrılmış Müslümanlar bu önemli konularda ne gibi ciddî araştırmalar yapıyor

Son on yıl içinde sabah namazında camide iki muhterem hocayı şehit ettirenler hangi derin güçlerdir

Müslümanların milyarlarca dolar hizmet bütçelerinin bir kısmını ziyan ettirenler kimlerdir

Cevapsız kalan sorular… 10.10.2016

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir