İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Müslümanlık bitmiş

*

On üç yaşındaki okul kızları para mukabilinde erkeklerle bir oluyor ve bu rezalet karşısında milyonlarca Müslüman ayağa kalkmıyor.

Müslümanlık bitmiş demektir.

* Gazeteler yazdı,

bir avukatın evinden on üç çuval devlet sırrı evrak çıkmış.

Bu işte avukat suçlu da, devletin hiç suçu yok mudur? Devletin sırlarını, evrakını koruması gerekmez mi? Bir kağıt değil, iki üç kağıt değil, çuvallarla evrak… Vah devlete.

* Eşek arısı yuvasına çomak sokanlar, bu işin neticesine peşinen râzı olmuşlar demektir.

* Dünyanın en kıymetli, leziz, nefis çayından, çay kültürüne sahip olmayan bir kimse zerrece zevk ve haz almaz. Kabahat çayda değil, ondadır.

* Birine: Sizden bir ihsan istediğim yoktur. Sadece gölge etmemenizi istirham ediyorum.

*

Sultan Abdülhamid Han

zamanının en büyük üstünlüğü ve iyiliği, siyaset yasağıdır.

Onun saltanatı zamanında halk ve aydınlar politika gevezelikleri, zevzeklikleri, tartışmaları yapamazlardı.

Bu yasak sâyesinde devlet, ülke, halk otuz üç seneye yakın bir müddet huzur içinde yaşayabildi.

* Lokantanın duvarında büyük boy bir tv ekranı vardı.

Yemek yerken elektrikli bir açık oturum yapılıyordu.

Masadaki yerimi değiştirdim, arkamı döndüm, yemeğimi huzur içinde yedim.

*

Kendini hür bir insan sanan akılsıza:

Sen bir kölesin. Köleliklerin saymakla bitmez.

Cep telefonu kölesi…. Para kölesi… Trafik kölesi… Nefs-i emmâre kölesi… Dilinin kölesi…

Sende birkaç çeşit holiganlık var, bunların her biri ayrı bir köleliktir. Sabah akşam evden işe işten eve gidip gelmek için tam üç saat harcayan biri trafik kölesi değil de nedir? Senin en acınacak tarafın, köle olduğun halde bundan bîhaber bulunmandır.

*

Birine:

Ya muhterem zevcene hâkim ol, yahut da dindarlık taslamaktan vaz geç.

* Azgınlıklardan (en az kalben) nefret etmeyen, onlara karşı nehy-i münker yapmayan kimse namaz kılsa, oruç tutsa bile kötü bir Müslümandır.

* Emanetler ehline verilmezse ne olur Cevap: Etrafa yukarıdan ibretle bak, işte bugün olduğu gibi olur. (Emanetler: Başkanlıklar, müdürlükler, büyük küçük memuriyetler, işler, vazifeler…)

* Ehli olmadığı başkanlığı ve işi istemek haramdır… Kendisi istemedi, matlub (istenen) oldu, ehil değilse yine haramdır…

*

En büyük kerametler şunlardır:

Faydalı ve kurtarıcı ilim sahibi olmak ve bu ilmiyle amel etmek… İlmin yanında irfan sahibi olmak… Hikmet sahibi olmak… Güzel ve yüksek ahlak sahibi olmak… İstikamet sahibi olmak… Hilm sahibi olmak… Mürüvvet sahibi olmak… Kerim olmak… Şeriata ve Sünnete sımsıkı bağlı olmak… Âhirete dönük olmak… İmana, İslâma, Kur’ana, Şeriata, Sünnete, Tarikata muhlisen lillah ve gerçekten hizmet etmek.

* Deccal’ı seven veli olur mu?.. [Zındık Kemal’i seven sözde din adamı, şeyh ve sair kişileri kasdediyor üstad… REB] Olur,

Şeytan velisi

olur.

* Bir oturuşta üç kişilik yemek yemiş… Sonra bir kenara çekilmiş ve üç saat geviş getirmiş. (Bu zatın işkembe-i kübrası kaç bölümden ibaretmiş)

* İlahiyat fakültesinin üçüncü sınıfındaydı ve eskiden ilkokullarda okutulan

ilmihal kitaplarında yazılı

olan, Allahın on dört sıfatını bilmiyordu.

Allahü Tealanın sıfatlarını inkâr eden Mutezilî profesörlerin talebesiydi.

05.11.2016

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir