İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yeni Bir Darbe Sanmışlar

 

Geçenlerde İzmir’in bir ilçesinde gece yarısı cami hoparlörlerinden selâ verilmeye başlanmış. Halk yine mi darbe oldu diye telâşa kapılmış. Başta müftülük olmak üzere resmî makamlar tahkikata başlamış… Niçin böyle yapılmış.. Bence hoparlör tutkunluğu ve merakından olmuştur.

İstanbul’un bir parkındaki ağacın kırmızı meyvelerini yiyen bir vatandaş ölmüş. Parklara böyle zehirli ağaçlar dikmemek gerekir. İlle dikilecekse, görünür bir yerine “Meyvelerini tüketmeyiniz, zehirlidir, öldürür” yazılması şarttır.

* Çileli bayram dönüşünde bir ara trafik Sapanca’dan itibaren tıkanmış. Bu habere yorum yapmıyorum.

* İslâmî kültüre bağlı Müslüman anne babaların çocuklarına mutlaka Osmanlıca öğrettirmeleri gerekir. Bunu yapmazlarsa onları cahilliğe mahkum etmiş olurlar. Ya anne baba Osmanlıca bilmiyorsa..

* Din, devlet, millet, vatan, toplum hizmetlerini ehliyetsiz ve liyakatsiz kimselere vermek; bu saydığım beş ana değere hıyanet ve büyük kötülük etmektir.

* İyi, akıllı, derin düşünceli, medenî, yüksek kültürlü bir Müslüman az konuşur, öz konuşur, faydalı konuşur. O, asla zevzeklik ve gevezelik etmez.

* Lâikliğin, Kemalizmin, ateizmin, dinden uzaklaşmanın neticelerini görmek istiyorsanız; Türkiye’nin siyasî, sosyal, kültürel manzarasına dikkatlice bakınız.

* Hani Marmaray’dan ve üçüncü köprüden sonra İstanbul’un trafiği biraz nefes alacaktı

* Dünyanın en büyük adalet sarayı yapıldıktan sonra ne olur.. Dünyanın en büyük hapishanesine ihtiyaç olur.

* Bugünkü hukuk ve yargı sisteminde: Parası olmadığı için güçlü avukat tutamayan vatandaş, hakkını pisi pisine kayb edebilir.

* Militan bir feministe: Kafa şişirmeyi cart curt etmeyi bırak da, sen önce devletin resmî “Vesikası” ile yasal, KDV’li, gelir vergili, korumalı seks köleliğine karşı çık.

* M. Kemal düşmanı birilerine: Gevezeliği, zevzekliği, mangal küllerini havaya savurmayı bırakın; ciddî, ilmî, tarihî araştırmalar yapın, gizlenen gerçekleri gün ışığına çıkartın, konvansiyonel yalanları çürütün, kitaplar yazın.

* Biz Fatihlerin, Kanunîlerin, Barbarosların, diğer büyüklerin torunlarıyız diye hamaset edebiyatı yapan birine: Beni kendine güldürme. Onlar kim, sen kim…

(İkinci yazı) Tahrik Edici Şehevî Kıyafetler

Hiçbir aklı başında genç kadın ve kızın sokaklara, caddelere, meydanlara aşırı seksî, dekolte, ham ve aç erkekleri tahrik eden, fitne ve fesada sebebiyet veren; çok açık saçık, dekolte, seksî, şehevî kıyâfetlerle çıkması, toplu taşıma vasıtalarına binmesi ahlâken doğru değildir.

Türkiye’nin hâkim kültürü, çok kayıplar verilmiş olsa da İslâm kültürüdür. İslâm kültüründe iffet, hayâ, seks arzularını frenleme değerleri vardır.

Pagan kültürüne sahip olan birtakım medya organları, yazarlar, sözde okumuşlar seks azgınlıklarını alabildiğine dolaylı şekilde teşvik etmektedir.

Kadın ve kızlara tecâvüz vak’aları dehşet verici miktarda çoğalmıştır. Bazen seks konusunda vahşi korkunç akıl almaz cinayetler işlenmektedir.

Herkes aklını başına toplamalı, toplum huzurunu bozan sözlerden, hareketlerden, seksî ve şehevî kıyafetlerden, azgınlığa yol açan aşırılıklardan uzak durmalıdır.

Hiçbir kadın ve kızın “Ben tahrik edici kıyafet giyme hak ve hürriyetine sahibim, azgınlar tahrik olmasınlar…” demeye hakkı yoktur. Bu söz realiteye vahim bir çelişkidir.

Bizim gayr-i millî eğitim sistemimiz, okullarda yeterli miktarda ahlâk ve karakter terbiyesi verememektedir.

Bazı Dönme, Kripto, Pagan gazeteler ve televizyonlar alabildiğine iğrenç müstehcen yayın yapmaktadır.

Aşırı seks serbestliği Müslüman bir toplumu çökertir.

Siyasî iktidar ve Yargı, müstehcen yayınlara karşı halkı ve bilhassa çocukları koruyacak tedbirler almalıdır.

İslâmî sivil toplum kuruluşları bu konuyu gündemlerine almalı ve yasal sınırlar içinde harekete geçmelidir.

Paganlar Müslüman Türkiye’yi modern bir Sodom Gomore yapmak istiyor… Sodom ve Gomore’nin üzerine azap inmişti… 01.10.2016

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir