İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Aralık 2018

Bu Azgınlığın Sonu Azap ve Felakettir

Çarşamba   Allah’ın emri, iradesi, yaratması ve ilmi olmadan minik bir sinek kanadını çırpamaz… Bu dünyada öyle işler vardır ki, onları zahirde kullar yapar sanılır. Yapanların ötesinde ve üstünde bir Yaptıran vardır… Bazen (sık sık) bir zalim başka bir zalime saldırır. Hak böyle cezalandırır. Ülkelerin, halkların, devletlerin başlarına gelen belâlar, musibetler, afetler, felâketler birer cezadır. Müslüman bir ülkenin, bir halkın, bir devletin başına musibet ve azap gelmesine sebep olan kötülükler…

Modern Türkiye’nin kuruluşunda Yahudiler

Pazartesi   Modern Türkiye’nin ortaya çıkmasında birtakım açık Yahudilerin ve Kripto Yahudilerin büyük rolleri ve katkıları olmuştur. Bunlardan biri Hahambaşı Hayim Nahum’dur, Bu zat, çıkmaza girmiş Lozan müzakerelerinin ikinci safhasında Türk delegasyonuna dahil olmuş, Avrupa başkentlerine nice defa seferler etmiş, gizli temaslar yapmış ve “Lozan protokolleri” denilen gizli maddeleri Türkiye’ye kabul ettirerek anlaşmanın imzalanmasını sağlamıştır. Lozan müzakerelerinin ilk safhasında Türk heyeti başkanı İsmet Paşa İslâm fıkhını müdafaa etmekte, millî hukuk…

Yakın Tarihimize Işık Tutan Büyük Ve Engin Bir Kitap: Üstad Ali Ulvi Kurucu’nun Hatıraları

Salı   Üstad Ali Ulvi KURUCU merhumun hatıralarının üç cildi yayınlandı, devam edecek. Birinci cilt 398, ikincisi 406, üçüncüsü 408, yekûn olarak 1212 sayfa tutuyor. Bu hatıralar merhum Üstad tarafından teybe okundu, değerli edip ve terbiyeci M. Ertuğrul Düzdağ Beyefendi dostumuz tarafından 10 sene emek verilerek, titizlikle, kılı kırk yararak tebyiz edildi (beyaza çekildi, son haline getirildi). Kendisini tebrik ediyorum. İnşaallah daha nice böyle muhalled eserlerin telifinde, tasnifinde, tebyizinde muvaffak…

Hırsızlıkla Namaz Bir Arada Olmaz

Pazar   Beş Altı kişilik bir sohbetteyiz… Kulağı delik, istihbarat kaynakları çeşitli ve güçlü birisi, birinin malı götürdüğünü, birkaç sene içinde hayli vurgun vurduğunu anlattı. İçimizdeki saflardan biri: “Ama nasıl olur? O zat, beş vakit namazlı bir Müslümandır…” şeklinde bir itirazda bulundu. Oradakilerden biri: “Hem çalıyor, hem de namazını kılıyor…” dedi. Bundan 40 küsur sene önce “Zulümlerin en şeni’i ve alçakçası kanunların gölgesinde yapılandır” başlıklı yazım dolayısıyla apar topar tutuklanmış,…

Ezana Saygısızlık

Çarşamba   Dinsiz bir kadın yazar, ezan aleyhinde yazdı. İmanlı olup olmamak bir nasip meselesidir. Türkiye’de yaşayan bir dinsizin İslâmî konularda çok dikkatli, insaflı, hoşgörülü olması gerekir. Ezan aleyhinde konuşmak, çoğunluktaki Müslümanları üzer, öfkelendirir, fitne ve fesada sebebiyet verir. İçinde saklasın… Madalyonun arka tarafına geçiyorum: Bendeniz beş vakit namaz kılan, camiye giden, (bu devrin ölçülerine göre) koyu bir Müslümanım. Ezan konusunda bazı şikâyetlerim ve tenkitlerim var. 1. Sesi güzel olmayan,…

Cemaatlere Karşı Değilim

Cumartesi   Çok açık yazıyorum ama bazı cemaatçilere meramımı anlatamıyorum. Anlamıyorlar mı, anlamak istemiyorlar mı? Bu konuda aşağıdaki açıklama ve aydınlatmaları yapmam gerekiyor. (1) Cemaatlerin faydalı hizmet ve faaliyetlerini elbette alkışlıyorum. Bir Müslümanın faydalı dinî hizmet ve faaliyetlere karşı olması mümkün müdür? (2) Bazı cemaatlerin faydalı olmayan, zararlı faaliyetlerini (isim vermeden anonim bir şekilde) tenkit ediyorum. (3) Bazı cemaatler ve gruplar, İslâm’ın Allah katında tek hak ve makbul din olduğu…

Ergenekon’u Nasıl Sulandırıyorlar, Halkı Nasıl aldatıyorlar?

Cuma   (1) Dinî bir cemaati kullanarak, Evangelistler Türkiye’de büyük dolaplar çeviriyor, yönlendirmeler yapıyor. Son fırtınalarda onların çok rüzgârı vardır. (2) Dünya Siyonizmi ve MOSSAD da birtakım ılımlı, evcil, light Müslümanları kullanarak Türkiye’ye müdahale etmektedir. (3) Sabataycıların ve “Benzettiklerinin” büyük kısmı Ergenekon konusunu sulandırmak için mezbuhane çırpınıyor. (4) Sloganları: Bir bardak suda fırtına… Bu iş fos çıkacak… Bunlar hep uydurma ve abartma… Göreceksiniz dağ fare doğuracak… (5) İddiaların vehametine bakmıyor,…

Yakın Tarihimizin En Büyük Sırrı İbranice Bir Kitaptaymış

Pazartesi Türkiye’nin yakın tarihinin büyük sırlarından birinin açıklaması, Filistin’de İngiliz mandası zamanında 1940’lı yıllarda yazılmış iki ciltlik İbranice bir kitapta imiş. Bendeniz İbranice bilmem, kitabı da görmedim. Çok sağlam kaynaklardan öğrenmiş bulunuyorum. Elimde yeterli imkan olsa, bu kitabı bulurum, önce tedkik ettirir bir rapor hazırlatırım, sonra Türkçe’ye çevirtip yurt içinde veya dışında yayınlarım. Benim imkanım olmadığına göre, Müslüman kesimde doların milyarları ile oynayan (abartmıyorum, doların milyarları…) zengin, güçlü, etkili şahıslar,…

Darbe Şakşakçılığı Yapanlar Dilerim Belâdan Belâya Uğrasınlar

Perşembe   Yalan söyleyip halkı aldatanlar dilerim beladan belaya çarpılsınlar. Şu 2008 yılında zanlılara yapılan muamele yakın tarihimizde yapılanlarla mukayese kabul etmeyecek derecede insaflı, âdil, vicdanlı ve dürüsttür. Darbe hazırlama zan ve iddiasıyla yakalananlara son derece kibarca ve nazikçe muamele edilmiştir. Sorgudan önce doktor muayenesinden geçirilmişlerdir. İtilip kakılmamış, dövülmemiş, hakarete uğramamışlardır. Hattâ kurallar çiğnenerek birilerine cezaevinde imtiyazlı muamele edilmiştir. (emekli orgenerallere… Tolon paşa ve Eruygur paşa… REB) Eskiden böyle mi…

Dünya Çapında İslâmî Davet, Tebliğ, Müjdeleme Hareketi Başlatılmalıdır

Salı   Katolik kilisesinin “Propaganda Fide” adında bir teşkilatı vardır. Vazifesi ve işi, bütün insanlığı Teslis inancına çekmek, Katolikleştirmektir. Hıristiyanlaştırmak demedim, çünkü Hıristiyan âlemi binden fazla büyük küçük mezhebe, dine ayrılmış bulunmaktadır. Dinlerarası Diyalog ve Hoşgörü hareketi, 1960’lı yıllarda Vatican tarafından çıkartılmış olup Müslümanları gerçek ve ilahî İslâm’dan uzaklaştırıp, önce evcilleştirmeyi, sonra Hıristiyanlaştırmayı hedef almaktadır. İslâm dünyasının çok güçlü ve büyük bir davet, tebliğ, din propagandası teşkilatına ihtiyacı vardır. Böyle…

Türkiye’de Ganimet Toplanamaz

Cumartesi   Hırsızlık ve namaz birlikte olmaz konulu yazım için gönderilen e-maillerden birinin metnini aşağıda aynen okuyacaksınız. İmlasını ve noktalamasını bile değiştirmedim. mehmet sevket eygi mizah yazari olmus.. seriatin olmadigi allahin kurallarinin uygulanmadigi yerde deccal ve sufyanin malini korumak için dine siginiyor… sevket eygi.. nereden nereye geldi… bari sus konusma da zulme dini kullanarak destek olma… ne gunlere kaldik yarabbi… kafirin malinin bekciligini yapmayi muslumanlara emreden ulemai siu turedi Muhterem…

“Yanlış Cumhuriyet”

Perşembe   Sevan Nişanyan ‘ın “Yanlış Cumhuriyet Atatürk ve Kemalizm üzerine 51 Soru” adlı 438 sayfalık kitabı, bence son 85 yıl içinde Türkiye’nin düzeni, sistemi, resmî ideolojisi hakkında yazılmış en önemli ve cesur eserdir. Resmî ideoloji taraftarları bu kitaptaki iddiaları, tezleri, açıklamaları çürütmek yerine gülünç taktiklere başvurdular. Neymiş efendim, yazar karısıyla kavga etmiş ve başından aşağı kazurat dökmüş. Utanç verici bir acz… Baylar, bayanlar! Kazuratı mazuratı bırakın da, kitapta yazılanlara…

İsim Vermeden Anonim Tenkitler ve Uyarılar Yapmaya Devam Edeceğim

Salı Kur’ân’a, Sünnete, Şeriat hükümlerine ve sınırlarına bağlı hiçbir gerçek tarikata karşı değilim. Onların hepsini can u gönülden destekliyorum, yaptıkları hayırlı hizmetleri takdir ediyorum. Kendilerine minnettar ve müteşekkirim. Kur’an’a, Sünnete, Şeriata, İslâm ahlâkının ilke ve hükümlerine bağlı bütün hayırlı cemaatleri destekliyorum. Onlara hürmet ediyorum. Yaptıkları hayırlı hizmetler dolayısıyla kendilerini tebrik ediyorum. Meşreblerimiz farklı da olsa imana, İslâm’a, Kur’an’a, Sünnete, Şeriata muhlisen lillah hizmet eden bütün yazarlara hürmet ediyorum. Kendilerine selamlarımı…

Biz Ne Diyoruz, Onlar Ne Diyor?

Pazartesi   Biz gerçek, tam, vesayetsiz demokrasi istiyoruz. Onlar kısıtlı, vesayet altında, sınırlı bir demokrasi istiyorlar. Gerekçeleri: Bu halk adam olmaz, ona gerekenden fazla hürriyet verilmez. Biz devletin ve idarenin resmî bir ideolojisi olmasını istemiyoruz. Onlar resmî ideolojiyi din gibi benimsiyorlar, bundan asla vaz geçemeyiz diyorlar. Biz siyasî iktidarlar seçimle gelir, seçimle gider diyoruz. Onlar halkın seçtiği siyasî iktidarın darbeyle, antidemokratik yollarla, silahla değiştirilmesinden yanalar. Biz, başörtüsü konusunda ülkemizin Avrupa…

Din Büyüklerinin ve Müslümanların Dikkatlerine 12 Maddelik Islah Projesi

Pazar   Müslümanlar çok bölünmüş, parçalanmış, birbirinden kopuk fırkalara ayrılmış vaziyette. Üstelik akıllar da çok karışık… Bu kötü değil, çok kötü durumu düzeltmek için çareler, çözümler aramak gerek. Bendeniz, çok nâçiz ve zaif bir Müslüman olarak şu çare/çözümleri teklif ediyorum. Lütfen bazı kardeşlerimiz “Sen kim oluyorsun?.. Senin ne haddine!..” gibi peşin itirazları bıraksınlar da bu önemli konuyu lütfen teemmül ve müzakere etsinler. Aşağıdaki ıslah (fesadı önleyip iyileştirme) tekliflerini öncelikle Ümmet-i…