İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bu Yazı Müslümanlar İçin Kaleme Alınmıştır

 

Şu zamanda Müslümanların hiç unutmaması gereken birtakım önemli realiteleri ve gerçekleri sıralıyorum:

1.Siyasal İslam yükseldikçe, gerçek dindarlık geriliyor.

2.Türkiye’de İslam’ın içi boşaltılıyor.

3.Beş vakit namaz kılanların oranı yüzde ona, en iyimser rakamla on beşe düşmüştür. Namaz dinin direği olduğuna göre din binası çatırdamaktadır.

4.Bütün okullarda mecburî olan din dersleri aldatmacadan ibarettir.

5.Kur’an’a, Sünnete, Şeriata dayalı Ehl-i Sünnet ve Cemaat İslamlığı kaldırılıp, yerine Fazlurrahmanın Tarihsellik dini getirilmek istenmektedir.

6.Dıştan Sünnî görünen birileri gerçek İslam’ı yıkmak için taqiyye ve kitmanla büyük tahribat yapmaktadır.

7.(İmam Hatip okullarına karşı değilim ama…) İmam-Hatip okullarında (birkaç istisna dışında) öğrencilerin azınlığı namaz kılmaktadır.

8.Ehl-i Sünnete düşman Mutezile mezhebi bağlıları sinsice din temellerini dinamitlemektedir.

9.Sünnî postuna bürünen bazı din sömürücüsü münafıklar din yoluyla büyük paralar vurmaktadır.

10.Bazı tesettür bezirganları, para kazanıp zengin olmak için Kur’an’a, Sünnete, Şeriata dayalı tesettüre zıt, erkeklerin bakışlarını ve dikkatlerini açık kadınlardan daha fazla çeken Avrupai bir Süslüman tesettürü çıkartmışlardır.

11.Türkiye’de bir tek (evet bir tek) gerçek İslam mektebi yoktur.

12.Yine bir tek, eski Endülüs medreseleri ayarında İslam medresesi yoktur.

13.Müslüman halkın bir kısmı hiç zekât vermemekte, verenlerin bir kısmı ise, Kur’an’a Sünnete Şeriata uygun şekilde hakikî şahıslara temlik şeklinde vermemektedir.

14.Ümmet birliğini yıkmak için derin güçler ortaya bir sürü İslamcılık, hizip, fırka çıkartmışlar, bin başlı bir İslam Protestanlığı canavarı üretmiş ve türetmişlerdir.

15.Ümmet birliği, teşkilatı olmadığı için nüfusça çoğunlukta olan Ehl-i Sünnet Müslümanları bölünmüş, parçalanmış, güçlerini ve ağırlıklarını yitirmişlerdir.

16.Sünnî kesim râşid, âdil, firasetli, muttaqi, zâhid, muktedir, faqih bir zatı Halife seçip ona biat etmemekte adeta inat etmekte; böylece “zamanındaki Halifeye biat etmeden ölen kimse, sanki cahiliyet ölümü ile ölmüş olur” hadisindeki tehdide razı olmuş bulunmaktadır.

17.Müslümanların dünyevileşmesi, laik ve seküler olması hızla yaygın ve genel hale gelmektedir. Bu ise ölümden beterdir.

18.Cuma günleri ezan okununca dükkânlar, işyerleri, bürolar, atölyeler kapanmamakta, alış veriş durdurulmamaktadır. Bu ise büyük bir günah ve isyandır.

19.İstisnalar dışında cami imamlığı parayla, ücretle, maaşla namaz kıldırma memurluğu durumuna düşürülmüştür.

20.Müslümanlar İslam evlerinde oturmamakta, İslam kültür ve medeniyetine aykırı apartman dairelerinde ikamet etmektedir.

21.Mesken, yazlık, otomobil, ev döşemesi, giyim kuşam, yeme içme, konaklama konusunda korkunç bir israf yapılmaktadır.

22.On milyonlarca İslam çocuğu Kemalist eğitim sistemi ile İslam’a yabancılaştırılmaktadır.

23.Beş milyar liradan fazla bütçesi olan, bir ordu kadar elemanı bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an’a Sünnete, Şeriata uygun şekilde emr-i mâruf ve nehy-i münker hizmeti yapmamaktadır.

24.Her din ve mezhep kendi kurumlarını ve değerlerini korumak için çalışıp çırpınırken; çoğunluktaki Ehl-i Sünnet Müslümanları İslam medreseleri, İslam mektepleri, tasavvuf tarikatları, Ayasofya’nın açılması, cuma gününün resmî tatil olması için çalışmamakta, bu konularda gayet pasif kalmaktadır.

25.Müşrikler, kafirler, münafıklar, muslih görünen müfsidler; Müslümanları alabildiğine bölmüşler, Ümmet bünyesinde tahrip edici cahili holiganlıklar, militanlıklar, fanatizmler çıkartmışlardır.

26.Birkaç cami dışında (bilhassa İstanbul’da) sabah namazlarında camilerde birkaç ihtiyardan başka cemaat kalmamış, sözde dindar İslamcı gençlik seher vakitlerinde secdegâhlarda görünmez olmuştur.

27.Müslümanların büyük kısmı şifahî kültürün kısır bataklıklarına düşmüştür.

28.Paranın, zenginliğin, lüks hayatın ana değer haline gelmesi büyük bir âfet ve felaket haline gelmiştir.

29.Gerçek dindarlık, gerçek İslam kültürü, İslam medeniyeti hızla gerilemektedir.

30.Yerli ve uluslararası şer güçleri İslam’ı dinde reform, dinde yenilik, dinde değişim, light ve ılımlı din ile yıkmaya çalışmakta, nice Müslüman maalesef bu tuzaklara düşmektedir. 08.10.2015

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir