İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İslam şehrinden sahneler

 

BİRİNCİ SAHNE:

Güneşin doğmasına bir saat var. Evlerin ışıkları birer birer yanar. Müslümanlar sabah namazına hazırlanır. Erkekler camilerde âlim, faqih, muttaqi, ehliyetli, karizmatik icazetli imamların ardında cemaatle kılar, hanımlar evlerinde eda eder. Kimisi evinin yakınındaki bir camiye yayan gider, kimisi otomobille uzak bir camiye… Namazdan sonra hayat ticaret iş başlar.

İKİNCİ SAHNE:

Çarşıda dükkanlar açılmadan önce Müslüman esnaf meydanda toplanır. Çarşı şeyhi (hocası) dua ve nasihat eder, herkes âmin der. İş sahipleri haram kazanca, müşteri kızıştırmaya, kusurunu söylemeden mal satmaya, aşırı fiyata, aldatmaya karşı uyarılır.

ÜÇÜNCÜ SAHNE:

Öğle ezanları okunmaya başlar. Şehirde hareketlilik olur. Herkes en yakındaki camiye namaz kılmaya gider. Camilerin içleri dolar, bazılarının avluları ve bahçeleri…

DÖRDÜNCÜ SAHNE:

Hamidiye Lisesinde öğle namazı kılınacak. Bütün öğrenciler okulun büyük camiinde toplanır. Resmî imamın ardında namaz cemaatle eda edilir. Okul nizamnamesine göre, bütün talebelerin namazı cemaatle kılması mecburîdir.

BEŞİNCİ SAHNE:

Cuma ezanı okununca hayat büsbütün durur. Dükkanlar, işyerleri, ofisler, imalathaneler kapanır, ticarete ara verilir. Bazı yerlerde cemaatin kesretinden (çokluğundan) sokaklar dolar ve trafik durur. Bu vakitte vasıtalar çalışmaz. Minberlerde çok müessir=etkili hutbeler okunur, cemaatin bir kısmı ağlar, heyecandan ayılanlar bayılanlar olur.

ALTINCI SAHNE:

İslam şehrindeki otobüslerde, tramvaylarda, vapurlarda, trenlerde kadınlar için ayrı yerler olur. Onlar rahatsız edilmeden haysiyet ve güvenle yolculuk yapar.

YEDİNCİ SAHNE:

Bir Ramazan günündeyiz. İslam şehrinde hiçbir lokanta, kahvehane açık değildir. Açıkta yiyen içen bir kişi bile yoktur.

SEKİZİNCİ SAHNE:

Şehrin birçok yerinde dibek taşına benzeyen sadaka taşları vardır. Bazı Müslümanlar bu taşlara para atar; ihtiyacı olanlar, taşın deliğinden ellerini sokup, bir miktar (hepsini değil) para alır.

DOKUZUNCU SAHNE:

Şehrin mahkemeleri işsizdir, hapishaneleri ıssız… Dünyada en az suç işlenen şehir İslam şehridir.

ONUNCU SAHNE:

İslam şehrinde en fazla kullanılan dört kelime şunlardır: Selamün aleyküm… Teşekkür ederim… Efendim… Estağfirullah.

ON BİRİNCİ SAHNE:

Dünyanın en rahat, huzurlu, mutlu Yahudileri, Hıristiyanları İslam şehrinde yaşayan Zimmîler ile bu şehri gezmeye gelen ecnebilerdir.

ON İKİNCİ SAHNE:

İslam şehrinde alkollü içki içilmez, kumar oynanmaz, riba=faiz muamelesi yapılmaz, karı satılmaz, açıkta büyük günah işlenmez, itlik uğursuzluk hergelelik yapılmaz.

ON ÜÇÜNCÜ SAHNE:

Dünyanın en mutlu ihtiyarları ve çocukları İslam şehrinde yaşayanlardır.

ON DÖRDÜNCÜ SAHNE:

İslam şehrinde (nâdiren de olsa) hırsızlık yapan, adam öldüren, gasba teşebbüs eden, ırz ve namusa saldıran, hilekarlık ve dolandırıcılık eden, ticaret yaparken halkı aldatan ve diğer suçları işleyen kimseler analarından doğduklarına pişman edilir.

ON BEŞİNCİ SAHNE:

İslam şehrinde hırsızların ellerinin kesilmesine lüzum kalmaz. Çünkü orada hırsızlığın kökü kesilmiştir.

ON ALTINCI SAHNE:

İslam şehrinde kısas uygulanır. Kasıtlı olarak adam öldüren idam edilir.

ON YEDİNCİ SAHNE:

İslam şehrinde en iğrenç ve menfur (nefret ettirici) suç, günah, ahlaksızlık; din sömürüsü yapmak, İslamı Kur’anı mukaddesatı şahsî menfaatine, siyasî emellerine, prestijine, kişisel nüfuzuna alet etmektir. Böyleleri karı satanlardan daha rezil ve hor görülür.

ON SEKİZİNCİSİ:

İslam şehrinde hutbeler İmamü’l-Müslimîn adına okunur.

ON DOKUZUNCUSU:

İslam şehrinde yaşayan Müslümanlar küfrün şeairi olan kıyafetleri, serpuşları iksa edemezler.

YİRMİNCİSİ:

İslam şehrinde yayınlanan gazete ve dergiler müstehcen yayın yapmaz. Şehre böyle yayınlar sokulmaz.

YİRMİ BİRİNCİSİ:

İslam şehrinde mahalle teşkilatı vardır. Küçük nizalar ve anlaşmazlıklar mahkemeye gitmeden halledilir.

YİRMİ İKİNCİSİ:

İslam şehrinin yüzölçümünün en az üçte biri park, koru, bahçe, havuz ve mesire yerinden oluşur. İslam şehri yeşil bir şehirdir, coğrafî durumu ve iklimi müsait ise bir su şehridir.

YİRMİ ÜÇÜNCÜ SAHNE:

Dünyanın en vasıflı okulları ve bilhassa liseleri İslam şehrindedir. Bu okullarda insanlığa hizmet eden iyi insanlar, iyi Müslümanlar yetiştirilir.

YİRMİ DÖRDÜNCÜ SAHNE:

Dünyanın en huzurlu, en temiz, en ahlaklı ve faziletli, en bereketli, en ucuz şehri İslam şehridir.

YİRMİ BEŞİNCİ SAHNE:

İslam şehri başkent ise oradaki Cami-i Kebir’de cumada Halifeyi namaz kıldırırken ve hutbe okurken görebilirsiniz. Başkent değilse, valiyi…

YİRMİ ALTINCI SAHNE:

İslam şehrinde ucuz, mütevazı, küçük otomobiller görebilirsiniz. Lüks, pahalı, israflı oto sahibi olmak yasaktır. Serbest olsa bile birkaç manyak dışında böyle araba edinen olmaz.

YİRMİ YEDİNCİ SAHNE:

İslam şehrine gezmeye gelen nice gayr-i müslim ihtida ederek (Müslüman olarak) döner. 24.12.2015

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir