İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ÖĞÜTLER

 

1.Kur’anın emirlerini yerine getir, yasaklarından uzak dur, öğütlerini tut.

2.Resulullah Efendimize (Salat ve selam olsun ona) biat ve itaat et, onun Sünnetine sarıl.

3.Din konusunda Kur’an, Sünnet, Cemaat, Şeriat, Sevâd-ı Âzam dairesi içinde ol, Cadde-i Kübrada yürü.

4.Din konusunda kendi kafandan, kendi re’y ve hevan ile konuşma; muteber Ehl-i Sünnet kitaplarına, ilmihallere, icazetli ve ihlaslı hocalara, fakihlere bağlı kal.

5.Dinini sadece icazetli muttaqi ihlaslı zühd sahibi ulemadan, fukadan, meşayihten öğren; ulema-i sû’dan öğrenme.

6.Beş vakit namazını dosdoğru kıl.

7.Farz namazları muttaki, ihlaslı ve icazetli imamların ardında cemaatle kıl.

8.İslam ahlakı ile ahlaklı ol. Ahlaksız Müslüman olmaz.

9.Ehl-i kıble Mü’minlerin zatına düşmanlık ve buğz etme. Açıkta işledikleri günahlar olursa, onlara karşı olabilirsin.

10.Dilini yalandan, gıybetten, laf taşımaktan, iftira etmekten, zevzeklik ve gevezelikten, fitne ve fesattan koru.

11.Hüsn-i hâtime konusunda endişeli ol, kork titre.

12.Din ve mukaddesat ticareti yapma, Allahın ayetlerini ucuza pahalıya satma.

13.Allaha karşı ihlaslı, yaratıklara adaletli ve insaflı ol.

14.İhtiyaçlarını çoğaltma, çoğaltırsan problemlerin de çoğalır.

15.Kafirler gibi yedi mideyle yeme, mü’minler gibi bir mideyle ye.

16.Yemek için yaşama, yaşamak için ye.

17.Hiçbir konuda israf etme. Allah müsrifleri (israf edenleri) sevmez. Kur’anda onlar için şeytanın kardeşleridir buyrulmaktadır.

18.Para, mal ve zenginlik delisi olma.

19.Haram kazanç elde etme, haram mal ve rantlarla zengin olma. Haram yakar.

20.Önce Allahtan kork, sonra gerekiyorsa yaratıklardan korkabilirsin.

21.Dünyevî olma. Dünya hizmet ve vazifelerini yapar ve dünyayı Şeriat sınırları içinde imar eder olduğun halde âhirete dönük ol.

22.Din sömürüsü yapmanın karı satmaktan, eşkıyalıktan daha kötü olduğunu bil. Dine hizmet et, dini istihdam etme.

23.Zaruret olmadıkça içkili ve fuhuşlu otellerde konaklama.

24.Ribaya ve faize bulaşma. İslam dinine göre riba anasıyla zina etmekten daha ağır bir günahtır.

25.İffetli ol, başkalarının analarına, eşlerine, kızlarına, bacılarına şehvetle bakma.

26.Mütevazı ve alçak gönüllü ol, kibirli gururlu azametli olma, burnun sürütülür sonra.

27.Sana yetecek kadar İslam akaidini, ahlakını ve ilmihalini öğren, din kültürüne sahip ol.

28.Türkçeyi İslam ve Kur’an alfabesiyle okuyup yazmayı öğren.

29.Nasibin ve kısmetin varsa kâmil bir mürşide ve rehbere bağlan. Tarikata gireceksen önce fıkhı, ilmihali öğren.

30.Gücünün yettiği kadar sadaka ver, kerim ol.

31.Zekatını Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha göre temlik etmek suretiyle ver.

32.Sen Allahı göremezsin, O seni görüyor, ona göre davran ve yaşa.

33.Yaratılışının sebep ve hikmetinin Yaratana ibadet ve kulluk olduğunu hiç hatırından çıkartma.

34.Dünya hayatını yaman bir imtihan, dünyayı imtihan salonu bil.

35.Buluğa eren çocuklarına namaz kıldır. Onlara ilmihallerini öğret veya öğrettir.

36.Kadere inan, kaderi inkâr edenlerden olma.

37.Ümmet birliği ve teşkilatı şuuruna sahip ol.

38.Zamanın İmam-ı Kebîrine (Halifeye) biat ve itaat et.

39.Günahlarına, cürümlerine, noksanlarına, isyanlarına üzül ve tevbe et.

40.Nefs-i emmareni beğenme, onu aklama, temize çıkartma. O senin en büyük düşmanındır.

41.İçindeki şeytana muhalefet et.

42.Kendinden yukarıdakilere bakıp haset etme, aşağıdakilere bak ve şükr et.

43.Ben kelimesini çok kullanma, az kullan, ben yerine biz de.

44.Meskende, yazlıkta, binitte, yeme içmede, giyim kuşamda, konaklamada, ev eşyasında aşırıya, lükse, ihtişama ve israfa kaçma, orta halli ol.

45.Kendini övme, öyle bir Müslüman ol ki, düşmanların bile senin faziletlerini kabul etsinler, seni övsünler.

46.Vesilelere ve sebeplere yapış. Onların ikisi Kur’andır, Peygamber aleyhissalatü vesselam ve Sünnetidir.

47.Din konusunda orta yolda, geniş daire olan Sevad-ı Âzam içinde ol.

48.Seni ancak Allahü Teala’nın, Rahmet ve Keremiyle kurtaracağını bil, emr olunduğu üzere salih ameller ve ibadetler et ama ameline güvenme.

(Yukarıdaki nasihatler fakire ait değildir. Muteber din kitaplarından, mülaki olduğum hocalardan öğrenilmiştir. Bendeniz nakl etmiş bulunuyorum.) 05 Ekim 2015

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir