İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Param Olsa ne mi Yaparım?

 

Yirmi milyon lira kadar param olsa, dinime ve vatanıma hizmet için ne mi yaparım?.. Cevabını arzedeyim:

Tahtası çok kaliteli (ceviz, meşe, akaju, abanoz…), çok sağlam, çok değerli beş liseli süper genç bulur ve onların planlı ve programlı şekilde yetişmelerini sağlarım. Her biri için dört milyon lira yetişmez ama idareli harcarım, çocuklar da azamî gayret ve cehdlerini sarf eder.

Onlara öncelikle şu üç lisanı mükemmelen öğrettiririm: Osmanlıca, Arapça, İngilizce…

Bu üç dilde de kültür kitabı okuyabilirler, makale yazabilirler, irticalen nutuk atabilirler.

Sonra, onlara yine mükemmel ve üstün genel kültür kazandırırım.

Hafızalarında en az yirmi bin referanslı bir kültür hazinesi bulunur.

Onlara İstanbul İslâm ahlâkını, terbiyesini, görgüsünü, nezaketini, kibarlığını, efendiliğini, mürüvvetini öğrettiririm.

Onların Türkiye’nin değil, dünyanın en medenî insanları, örnek güçlü vasıflı tuttuğunu kopartır başarılı Müslümanlar olması için ne lazımsa yaparım.

Onları üç tarikata birden sokar, nefs terbiyesi aldırtırım. Bu tarikatlar Nakşilik, Kadirilik, Mevlevilik olabilir.

Onların Şeyh Şamil hazretlerinin müridleri gibi mücahid asker dervişler olarak yetişmelerini sağlarım.

Onların ileride Bengal kaplanları gibi güçlü olmalarını sağlarım.

Onların ihlas ve hizmet kahramanları olarak yetişmeleri için çalışırım.

(İkinci Yazı) BARNABA İNCİLİ

Bundan otuz sene kadar önce Hakkari’de, örülmüş bir duvarın ardında çok eski, sayfaları zamanla kararmış ama yazıları seçilebilen çok eski bir kitap bulunur. Kaçakçılar bunu yurt dışında satmak için planlar yapar. Eski kitap Van’a götürülür. Oradan otobüsle Mersin’e… Mersin’de yakalanır. Müslüman bir antikacı bununla ilgilenir. Kitap en sonunda devletin eline geçer. Lakin birinci sayfası, eski diller uzmanı H… isimle zatın eline geçer.

Kitabın papirüs üzerine yazıldığı rivayet edilmektedir.

Dili Hz. İsa aleyhisselamın ana dili olan Aramicedir. Yazarı Hz. İsa’nın havarilerinden Aziz Barnaba’dir. Bizzat kendi eliyle yazmıştır.

Devletin içine sızmış mafya kitabı iyi paraya satmak ister. Bir sürü macera… Hıristiyan dünyası bunu duyar, ilgilenir.

Barnabanın, bulunan bu İncilinde Hz. İsa aleyhisselamın tanrı olmadığı, Peygamber olduğu, çarmıha gerilmediği, göğe yükseltildiği, onun yerine Juda İskaryot’un çarmıha gerildiği, daha sonra Paraklit’in (Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın) zuhur edeceği anlatılmaktadır.

Kültür seviyesi düşük olan Müslümanlar bu İncille gereği gibi ilgilen(e)mezler… Barnaba İncili dönüp dolaşır Ankarada bir başkanlığın harp dairesinin kasasına girer. Biri, bu kitabın fotokopisini vermek için 50 bin dolar ister, bu para bulunmaz, fotokopi elde edilemez.

Türkiye Müslümanları başta olmak üzere İslâm dünyasının şu kültür sefaletine ve geriliğine bakınız. Teslis inancını çürüten çok eski bir kitap bulunuyor ve gereken ilgi gösterilmiyor. Elli bin dolar bulunup da bu kitabın tıpkıbasımı yapılmış olsaydı, dünyadaki Aramice bilen uzmanlar tercümesini ve tahlilini yapacaklar ve iki bin yıllık Teslis (Trinite) inancı büyük darbe yiyecekti.

Bendeniz, bu kadim İncili görmüş olan antikacı ile Üsküdarda görüştüm. Rivayete göre kopartılan ilk sayfasının karbon 14 testi yapılmış ve iki bin yıla yakın bir eskiliği olduğu anlaşılmış.

Şu anda bu birinci sayfa ve geri kalan metin kimdedir, nerededir, bilmiyorum.

1947’de Filistinin Kumran bölgesindeki mağaralarda Essenliler tarikatine ait yazma tomarlar bulunmuş, bunlar toplanmış, Kudüs’te bir araştırma enstitüsü kurulmuş senelerce süren titiz çalışmalar ve bulunan parçalarının birleştirilmesi ile elde edilen metinler, edition critique halinde basılıp ilim alemine sunulmuştur.

Barnaba İncili ise şu anda kayıptır veya çok sıkı gizlenmektedir.

Vatican kütüphanesinde Barnabe İncilinin 16’ıncı asırda bir papaz tarafından İtalyancaya yapılmış tercümesi bulunmaktadır. Bu tercüme, İngilizceye çevrilmiş ve 1906’da Londrada iki cilt halinde basılmıştır. Nüshaları Hıristiyanlarca toplatılıp yok edilmiştir.

Teslisçiler bu İtalyanca tercümenin düzmece olduğu iddia ediyor. Peki, Türkiyede bulunan iki bin yıllık Aramice nüsha için ne diyecekler?

Ankaradaki Diyanetin bu konuyla ilgilenmemesi teessüfe şayandır.

Milyarlarca dolarlık imkana ve bütçelere sahip bazı din baronları Barnaba İncili konusunda ne yaptılar?

Barnaba İncilinin fotoğraflarını internette bulunabilir.

Lütfen internetteki bu konuyla ilgili İngilizce, Fransızca, Almanca bilgileri indirip bazısını mütalaa buyurunuz.

(Barnaba İncili hakkında değişik tarihlerde hayli yazı kaleme aldım, bu konudaki ihmalleri ve ilgisizlikleri yüzünden Müslümanları tenkit ettim. Bu yazılar toplansa bir kitapçık olur.) 20.04.2015

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir