İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Koruyalım Korunalım

 

Ezan-ı Muhammedî’yi,

kulakları tırmalayan yüksek sesli hoparlör belâsından

kurtaralım; gönülleri heyecana getirecek, gözleri nemlendirecek ruhanî güzel ezanlar okutturalım.

* *

Allah’ın aziz nimeti olan

ekmeklerimiz

çöpe atılmaktan, israf edilmekten, tahkire uğramaktan koruyalım, kurtaralım.

* *

Dinî hizmetleri

ihlassızlıktan, hizip ve parça taassubundan

, maddî menfaate, siyasî nüfuza, şahsî prestije, dünyaya alet edilmekten kurtaralım.

* *

İslâm dâvasını

sahte mücahidlerin, yarı mühtedilerin, din ve mukaddesat bezirgânlarının sömürüsünden

kurtaralım.

* *

Çocuklarımızı, gençlerimizi

gayr-i millî ideolojik vesayet eğitiminin beyin yıkamasından, mürekkep cahiller haline getirmesinden

kurtaralım.

* *

Bizi Cehennem yollarına sürükleyen, ateşe doğru götüren

nefs-i emmaremizin şerlerinden kurtulalım.

* *

Bizi tek bir Ümmet olmaktan alıkoyan

bugünkü nifak ve şikaktan, tefrikadan, gafletten, parçalanmışlıktan, bölünmüşlükten

kurtulalım.

* *

Gerçek veya sahte ruhbanları

erbab haline getirip putlaştırmaktan kurtulalım.

* *

Lüks evlerimizle, lüks yazlıklarımızla, lüks otolarımızla, lüks giysilerimizle, lüks yeme içmemizle, lüks hayat tarzımızla

övünmek harlığından kurtulalım.

* *

Hem Müslümanlık taslayıp, hem de en basit ve özet şekliyle de olsa

ilmihalimizi bilmemek kara cahilliğinden kurtulalım.

* *

Sabahleyin

ezan okunurken leşler gibi uyumak günahından

kurtulup uyanalım.

* *

Bir delikten çıkan zararlı ve zehirli mahlûk tarafından defalarca sokulmak gafletinden ve ahmaklığından kurtulalım.

* *

Devamlı olarak, doyduktan sonra

yemek israfından, haramından

ve günahından kurtulalım.

* *

Faiz almaktan, faiz yemekten, faize bulaşmaktan

, faiz memurluğu ve muhasebeciliği yapmaktan faiz ilân ve reklamlarından kendimizi kurtaralım.

* *

Kadın ve kızlarımızı çıplaklıktan ve başı örtülü

şeytanî sözde tesettürden

kurtaralım.

* *

Lisanımızı gıybetten, yalandan, nemimeden, tecessüsten

, mâlâyâni sözlerden, çirkin dedikodulardan, magazin haberlerinden koruyalım.

* *

Kendimizi

dünyevileşmek

ve

laikleşmek

küfründen koruyalım.

* *

Kendimizi beğenmekten

korunalım.

* *

Yaptığımız ibadetlerin, ettiğimiz hayır ve hasenatın bizi ucba düşürmesinden korunalım.

* *

İçkili, fuhuşlu, günahlı, şeytanlı, narlı, papaz yahnili lüks mekanlarda israflı yemek yemekten, iftar etmekten korunalım.

* *

Şeyh olmayana şeyh, mürşid olmayana mürşid, gavs olmayana gavs demekten kendimizi tutup koruyalım.

* *

Lüks otomobillere gurur ve kibirle kurulup kendimizi Nemrud veya Firavuna benzetmekten korunalım.

* *

Halkın ve gençliğin bir kısmı küfür ve irtidat yollarında ebedî felakete doğru yürürken; biz

yan gelip yatmaktan, oh kekâh bir hayat sürmekten

korunalım.

Velhasılı Cehennemden, cehaletten, dalaletten, gafletten, dinde bid’atlerden, tefrikadan, şeytanın hile ve hud’alarından, düşmanların tuzaklarından, nefsin azgınlıklarından hem kendimizi, hem çoluk çocuğumuzu, hem kardeşlerimizi, hem vatandaşlarımızı koruyalım. Korunalım da Hak Teâlâ’nın rahmetine, afvine, gufranına, keremine nail ve mazhar olalım.

ÖNEMLİ NOT:

Felaketlerin, azapların, musibetlerin ne zaman geleceği belli değildir. Ansızın gelebilirler. Bunlara karşı alabileceğimiz tedbirler şunlardır:

Allah rızası için sadaka vermek. Zekatlarımızı Kur’âna, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun şekilde hesaplayıp, hakkeden gerçek kişilere temlik suretiyle ödemek.

Beş vakit namazı dosdoğru kılmak. Münafıklık alametlerinden

(yalan, emanete hıyanet, sözünden dönmek…)

kaçınmak.

Ümmet birliği şuuruna sahip olmak. Biatli ve itaatli Müslüman olmak. Her türlü fitne ve fesattan uzak durmak. Bütün mü’minleri kardeş bilmek; tenkit edilecek tarafları olsa da onlarla kardeşlik bağlarını kopartmamak.

Kur’ânda, Sünnette yer alan veya Rabbanî alimlerin ve mürşidlerin duâlarını okumak;

Efendimize salat u selam getirmek.

Salih ameller işlemek, hayır hasenat yapmak, bilhassa hayvanlara ve bitkilere zarar vermemek, merhametsizlik etmemek.

Merhamet etmeyene merhamet edilmez

kuralını hiç hatırımızdan çıkartmayalım.

Açıkça, küstahça, meydan okurcasına işlenen her türlü günaha, fıska, fücura, münkere, isyana, tuğyana, azgınlığa muhalefet etmek.

Bilhassa sadaka ve zekat konusunu hiç ihmal etmemenizi âcizane tavsiye ederim. Cemaatlere, derneklere, vakıflara, tüzel kişilere verilen zekatlar zekat yerine geçmez ve vereni zekat borcundan kurtarmaz,

tekrar doğru dürüst vermesi gerekir. 10.12.2013

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir