İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

PKK Nasıl Bitirilir?

 

PKK’nın bir Kürt hareketi ve kıyamı olduğunu sandığımız müddetçe onu yenemeyeceğiz.

Çünkü PKK, dıştan ve tabandan bir Kürt hareketi gibi görünüyor ama içten ve derinden o bir Ermeni, Siyonist, haçlı, emperyalist harekettir.

Müslüman Kürtlerle anlaşılabilir ama Ermeni ve Yahudi Kürtlerle anlaşılamaz. Müslüman Kürtler Türkiye’nin bölünmesini istemezler ama Ermeni ve Yahudi Kürtler bölünme ve parçalanma için savaşıyorlar.

Ermeniler, Türkiye’den şu veya bu şekilde, bugünkü Ermenistanın dört veya beş misli toprak istiyor. Böyle bir şey Müslüman Kürtlerin işine gelmez. Onlar Türkiye’nin bütünlüğünden yanadır. Çünkü Türkiye onların da vatanıdır.

Türkiye’nin batısında, bilhassa İstanbul’da, doğusunda olandan fazla Kürt nüfusu vardır. Türkiye’nin bölünmesi Ermenilerin, Yahudilerin, Haçlıların, Amerikalıların, Avrupalıların işine gelir ama Müslüman Kürtlerin işine gelmez.

Bir siyasetçi, bir asker, bir idareci, büyük bir bürokrat, hele bir strateji uzmanı PKK’nın sadece bir Kürt hareketi olduğunu sanıyor, onun Ermeni ve Siyonist boyutlarından gafil bulunuyorsa o bu konuda kapkara bir cahildir.

PKK’nın Ermeni ve Siyonist taraflarını bilmeyenler hiçbir kalıcı çare ve çözüm üretemezler. PKK’nın tek çözümü İslamî çözümdür. Bu işi Türk ve Kürt Müslümanlar birlikte çözebilir.

İslamcılar çözemez. Şaki Türk Müslümanlar ve şaki Kürt Müslümanlar çözemez.

PKK işini sâlih Türklerle sâlih Kürtler çözebilir. Bu fitneler yumağını Salahaddinler, Şâmiller çözebilir. Salih Türklerin bir kısmı Kürt şeyhlerine ve mürşidlerine; salih Kürtlerin bir kısmı Türk şeyhlerine ve mürşidlerine intisab etmelidir.

Kendilerine intisab edilecek şeyhlerin ve mürşidlerin hepsi de kâmil ve mükemmil olmalıdır. Müslüman Türkler ve Kürtler elbirliği yapıp PKK terörünü islamî metotlarla bitirmezlerse büyük zararlara uğrayacaklardır.

Gerilla/çete savaşları konvansiyonel ordularla kazanılmaz.

ABD bir ara Vietnam’a 600 bin askerini, dünyanın en dehşetli silahlarını göndermiş, yüz milyarlarca dolar harcamıştı ama 20 bin kızıl çeteciyle baş edememiş ve sonunda yenilmişti.

Büyük medyanın PKK saldırılarıyla ilgili her başlığında “Hâin Saldırı” kelimelerini kullanması, her defasında rutin edebiyat yapması, hele bazen “PKK Silahsız Askerlere Saldırdı” gibi laflar etmesi doğrusu garipsenecek şeylerdir.

Acı gerçek şudur: PKK 1984’te, ASALA’nın yerini alarak harekete geçmiş ve otuz seneye yakın bir zamandır bitirilememiştir.

Bu savaş hainler, alçaklar, bir avuç çeteci ve çapulcu, biz onlara yapacağımızı biliriz edebiyatıyla bitirilmez.

Bu savaş bugünkü akıl, kültür ve strateji ufuklarıyla bitirilemez.

Kısır, donuk, durgun akıllara dehşet verecek radikal çare ve çözümler bulunmalıdır.

PKK radikalliğin kutbudur. Onun karşısındaki zihniyet ve güçler de radikal olmalıdır.

Evrensel adaletten ayrılmamak şartıyla radikal olunmalıdır.

Daha önce yazmıştım:

İslam yürürlüğe konulmalıdır.

Ezan okumakla, halkın bir kısmının namaz kılmasıyla, oruç tutmasıyla, kadınların bir kısmının başlarını örtmesiyle, isteyen ailelerin çocuklarını Kur’an kurslarına göndermesiyle İslam bütünüyle gelmiş olmaz. Her geçen gün büyük bir kayıptır.

Türkiye, Müslüman Türkiyeliler, Türkler Kürtler bu savaşı muzaffer olarak bitiremezlerse kendileri bitecektir.

* (İkinci yazı) Çeşitli Şehvetler

CİNSEL ŞEHVETLER: Kötü ve ahlaksız medya halkın cinsel şehvetlerini alabildiğine tahrik ediyor, insanları şehvetten kudurtuyor, bir yığın vahim ahlaksızlığın zuhuruna sebep oluyor.

DEDİKODU ŞEHVETİ: Milyonlarca Müslüman vatandaş dedikodu ve polemik şehveti bataklıklarına düşmüştür. Faydalı bilgiler öğrenilmiyor, zararlı dedikodulara, yalanlara, iftiralara, seviyesiz çekişmelere büyük ilgi gösteriliyor. Kötü medya reyting için her fitne ve fesadı yapıyor.

PARA ve ZENGİNLİK ŞEHVETİ: Para birinci ana değer olmuştur. Helal mi, haram mı düşünmeden, büyük sayıda insan para kazanmak için çılgınlar gibi çalışıyor.

LÜKS, MARKA, İSRAF, STATÜ ŞEHVETİ: Bu şehvet yüzünden her yıl yüz milyarlarca dolarımız ziyan edilmektedir.

BENLİK ŞEHVETİ: Kötü eğitim ve kötü medya yüzünden insanlar benliklerini putlaştırmış vaziyettedir.

CEMAAT, TARİKAT ve HİZİP ŞEHVETİ: Büyük sayıda Müslümanın beyinleri yıkanmış ve cemaat ve tarikat zombileri haline getirilmiştir.

PARTİCİLİK ŞEHVETİ.

Daha birçok şehvetler sayılabilir.

Kur’an-ı Kerimde, kınanan bir zümre için “Onlar namazı yitirdiler (terk ettiler) ve şehvetlerine uydular” buyrulmaktadır.

Dünya imtihanını başarıyla verip, Allahın lütuf ve keremiyle ebedî Saadete nail olmak isteyen akıllı Müslümanlar beş vakit namazı kılmalı ve her türlü şehvetten uzak durmalıdır.

Müslümanın en büyük düşmanı kendi nefs-i emmaresidir.

Yularını nefs-i emmaresine veren kişi iflah olmaz, kurtulmaz.

Paraya, mala, zenginliğe, lükse tapmak mecazî mânada şirktir.

Müslümanlara, günlük beş vakit namazı kılmaları ve şehvetlerini dizginlemeleri konusunda devamlı ve etkili nasihat edilmelidir.

Bu gibi nasihatleri yapmak benim gibi aciz gazetecilerin ve yazarların vazifesi değil ulemanın, fukahanın, meşayihin işidir.

Belli başlı yüz kadar icazetli ulema, fukaha ve şeyh ortak bir bildiri ile Müslüman halkı uyarmalıdır.

Bediüzzaman Millî Mücadelede Ankaraya gitmiş ve bir kısım mebusların namaz kılmadıklarını görünce matbaada bir beyanname bastırarak onları uyarmıştı.

İslam dini nasihat üzerine bina edilmiştir.

Bilenlerin, ulemanın, fukahanın, meşayihin halka mutlaka nasihat etmesi lazımdır.

Tashih-i itikat konusunda nasihat…

Beş vakit namazın dosdoğru kılınması konusunda nasihat…

Farz namazların cemaatle kılınması konusunda nasihat…

Kadın ve kızların şer’î tesettüre (şeytanî tesettüre değil) girmeleri konusunda nasihat…

Lüks ve israftan kaçınılması konusunda…

Müslümanların başlarına ehliyetli ve muktedir bir İmam seçip, ona itaat ve biat etmeleri, tek bir Ümmet olmaları konusunda…

Bütün Müslümanların İslam ve Kur’an yazısıyla Türkçe öğrenmeleri konusunda…

Helalinden kazanılıp, helal yenmesi, haram kazançlardan ateşten kaçıldığı kaçılması konusunda…

Herkesi, kendini kurtaracak kadar ilmihalini ve akaidini öğrenmesi…

Kötü düzen ve sistemlere iyi denilmemesi ve onlara muhalefet edilmesi…

Emr-i mâruf ve nehy-i münker yapılması…

Kendini kurtaramayacak kimselerin kâmil mürşidlere ve rabbanî alimlere bağlanması, onları dinlemesi…

Dünya tuzaklarına düşülmemesi, dünya oyunlarına aldanılmaması…

Ahlaklı ve faziletli Müslümanlar olunması…

Din sömürüsünün önlenmesi…

Evet bütün bunlar devamlı olarak halka anlatılmalıdır.

Halk bilgisiz kalırsa bunun vebali bilip de bilgilendirmeyenlere, uyarmayanlara, nasihat etmeyenlere, aydınlatmayanlara aittir.

Bendeniz din alimi, fakih, şeyh değilim. Okur yazar âciz bir Müslümanım. Fakirden bu kadar… 28 Eylül 2012

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir