İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Asıl Kölelik Şehevî Çıplaklıktır

 

Zamanımızda teorik ve hukukî olarak kölelik yoktur.

Gizli ve mecazî kölelik ise çoktur.
Şirkin ve küfrün köleleri

vardır. Hurafelerin, bâtıl itikadların… Bozuk ve çarpık ideolojilerin… Sapık bir hayat sisteminin… Şehvetin… Ahlâk dışı azgınlıkların… Nefsin köleliği… Paranın köleliği…

İslâm’da hür ve mukim erkeklerin farz namazları cemaatle kılmaları gerekir. Musalli bir Müslüman erkek cemaate gitmiyorsa, o

kendi seçimiyle bir tür köleliği seçmiş olur.

Başka bir deyimle

kölelik statüsünü

kabul etmiş olur. Hür Müslüman kadınların tesettüre bürünmeleri gerekir.

Bir Müslüman hanım tesettürlü değilse, kendi arzusuyla köleliği/câriyeliği seçmiş demektir.

İslâm düşmanları ve karşıtları

“örtünmek esarettir, bir tür köleliktir”

diye yırtınadursunlar,

asıl kölelik şehevî açık saçıklıktır.

Niçin? Genç ve güzel bir hanım, açık saçıksa, yabancı erkeklerin şehevî bakışlarını üzerine çekmiş olur.

Böyle bakışlara mâruz kalmak bir cins kölelik değil midir?

Tesettür kadına haysiyet, itibar, güvenlik, asalet, gerçek hürriyet, mânevî asalet kazandırır.

Açık saçıklık, seksîlik sadece İslâm’da yasak ve haram değildir. Musevîlikte de, Hıristiyanlıkta da tesettür ve iffet vardır.

İffet kavramını yürürlükten kaldıran, seks serbestliğini ve azgınlığını yürürlüğe koyan Batı medeniyeti,

Musevîlik ve Hıristiyanlık bağlarından kopmuş, bazı

antik putperest toplumlarına benzemiştir.

Şimdi emekli olmuş çağdaş bir kadın profesörün

“Tesettür bir tür köleliktir. Hiçbir kadının köleliği istemeye hakkı yoktur”

şeklinde hezeyanlar savurduğunu işitmiştim.

Hem agresif, hem de akıl ve mantık dışı bir iddia.

Genç ve güzel bir kadın plaja gidiyor. Bikini mayo ile onca erkeğin arasında denize giriyor. Orada hem güneş banyosu yapıyor, hem de erkeklerin göz zinası banyosu… Şehvetleri galeyan halinde olan delikanlılar kadına ağızlarının suyu akarak bakıyor. Bu hal hürriyet midir, haysiyet midir?

Çıplaklığı, gayr-i meşru seksi savunan çağdaşlar,

devletin TC başlıklı

“vesikalarla”

yasal fuhuş yaptırmasına niçin karşı çıkmıyorlar? Benim bir Müslüman olarak açık saçıklığı, seks azgınlıklarını savunmam mümkün müdür?

İslâm düşmanları, kendi dinsizlikleri için
en büyük tehdit ve tehlikeyi
tesettürde görüyorlar.

Kendi açılarından haklılar…

Onlar çıplaklığı medeniyet, tesettürü gericilik ve çağdışılık olarak gösteriyor.

Hayır, tam tersine tesettür medeniyettir, çıplaklık ise vahşet, bedeviyet, cahilliktir.
Don giyen hayvan görülmüş müdür?


Tesettür savaşında Müslümanların belini büken,

kötü ideolojinin ve vesayet rejiminin onları kasıtlı olarak uzun zaman ezmiş ve cahil bırakmış olmasıdır.

Tesettür iki zıt cepheden darbe yiyor.

Birincisi agresif dinsizler,
ikincisi, her şeyin, bu arada tesettürün de canına okuyan, cılkını çıkartan cahil ve istismarcı sahte dindarlar.

Müslümanlar ilim, irfan, kültür, hikmet, sanat konusunda ilerleyip bir gün İslâm düşmanlarının önüne geçtiği zaman kadın ve kızların çok büyük kısmı kendiliklerinden tesettüre girecektir.

Tesettür medeniyettir… Tesettür hürriyettir… Tesettür kadınların haysiyetidir… Şehevî çıplaklık
vahşettir, bedeviliktir, köleliktir, aborijenliktir
.


(İkinci yazı) MERAK, DİKKAT, HÂFIZA…

Bir zat ile karşılaştım, “Şevki bey yazılarınızı yirmi beş seneden beri okurum…” dedi.Yirmi beş sene içinde benim adımın

Şevki değil, Şevket olduğunu

öğrenmemiş!..

12 Mart 1971’den sonra

İsmet İnönü’nün damadı Metin Toker
“Sağda ve Solda Vuruşanlar”

adlı bir kitap yazmıştı. Bana hayli verip veriştirdiği bu kitapta

ismimi hep Şevki Eygi

şeklinde yazmıştı!..

1970’lerin başlarında

Almanya’da

sürgün olarak yaşıyordum. Almanca öğrenmek için bir kursa kaydolmuştum.

Sınıfta on beş millete ait öğrenciler vardı.

Araplar,İranlılar, Fransızlar, Polonya’dan gelmiş mülteciler, Japonlar, Vietnamlılar, Türkler… Öğretmenimiz bir hanımdı.

İkinci derste, bütün öğrencilerin, bir Alman için telaffuzu hayli çetrefil olan soyadlarını ezberlemişti!..

Türkiye’de şu dört konuda yaygın bir zaaf vardır:

(1) Merak, (2) Hafıza, (3) Dikkat, (4) Algılama (İdrak).

Vatandaş otuz senedir İstanbul’da yaşıyor. Galata köprüsünden binlerce defa geçmiştir. Karşıdaki tepede Süleymaniye camiinin bulunduğunu bilmez. O caminin dört minaresi olduğunu bilmez.

Yine nice İstanbullu Haliç Fener’deki Kırmızı Rum Mektebini Patrikhane zanneder. Millî Eğitimsistemimiz boşuna dönen bir çarktır. Genç nesillere merak, dikkat ve idraki öğretmez.

Hafızaları faydalı bilgi ve kültürle doldurmaz.

Çirkin bir bina yapılır, (nâdir istisnalar dışında) kimse rahatsız olmaz. Güzel bir bina yapılır, kimse fark etmez, yapanları tebrik etmez.

Bazen tarihî bir camiye giderim. Mihrabın iki yanındaki o güzelim çinileri matkapla delmişler ve iki berbat, iğrenç, ucuz, rezil Çin malı saat asmışlar. Niçin iki saat? Simetrik olsun diye mi?

Liselerimizde

mantık okutulmuyor

ve öğretilmiyor. Ne büyük bir eksiklik.

Bu devrin Müslümanları Mimar Sinan’ı bilmiyor, anlamıyor. Bilip anlasalardı, yeni camilerin yüzde doksan dokuzu çirkin ve sanatsız olur muydu?

Avrupa’da

hafızayı geliştiren kurslar

varmış. İsteyenler yüklü paralar ödeyerek katılıyormuş. Bendeniz öğretmen ve mürebbi olsam, talebelerime merak, dikkat, hafıza, idrak dersleri verirdim veya verdirirdim.

İşin kötüsü şu:

Ehliyetli ve uzman hocalar bulunsa ve merak, dikkat, hafıza, idrak kursları açılsa,

kimse para verip bunlara yazılmaz.

Değil paralı,

bedava olsa bile kimse ilgilenmez.

“Şevki beyciğim, biraz abartmıyor musun?” 25 Kasım 2010

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir