İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İki Yahudi Devleti

 

ABD’ye mecazî mânâda

“Yahudi Devleti”

diyebilir miyiz?.. Tabiî ki, diyebiliriz. Kendi kendini yıkmak ve çökertmek pahasına

İsrail’i ve Siyonizmi destekliyor.

Ortadoğu’da kalıcı, âdil, gerçek bir barış kurulamamasının sebebi ABD’dir. Fransa’ya mecazî mânâda

“Yahudi Cumhuriyeti”

diyebilir miyiz? Elbette diyebiliriz.

Yirminci asrın ilk yarısında

Siyonistler Ortadoğu’da iki Yahudi devleti

kurmuşlardır. Biri

Gizli bir Yahudi Cumhuriyeti

, ötekisi

açık bir Yahudi devleti.

(İkinci yazı) Selef-i sâlihîn’i dışlayan ilâhiyatçı

Bir İlâhiyatçı, “İslâm’ı ilk üç asırdakilerin anladığı gibi anlamaya mecbur değiliz, dinimizi çağın anlayışı ile anlayacağız…” mealinde bir lâf etti. O ilâhiyatçının kasd ettiği

Selef-i Sâlihîn

dir. Yâni

Ashab-ı Kiram, Tâbiîn, Tebe-i Tâbiîndir.

Ehl-i Sünnete göre bu üç kuşak, İslâm’ı en iyi anlayan insanlardan oluşmuştur. Ashab-ı Kirâm, Efendimizi (Salat ve selâm olsun ona) görmüş, ona iman etmiş, onunla birlikte İslâm için savaşmış, canlarını ve mallarını feda etmiştir. Onların hocası Resul-i Kibriya aleyhi ekmelüttahaya idi.

İkinci kuşak, İslâm’ı Ashab’tan öğrendi. Üçüncü kuşak da Tâbiînden öğrendi.

Hiçbir aklı başında Müslüman Ashabı, Tâbiîni, Tebe-i Tâbiîni hafife alamaz, dışlayamaz, hor göremez, devre dışı bırakamaz.

Böyle yapanlar, Ehl-i Sünnetten vahim şekilde ayrılmış olurlar. Selef-i Sâlihîn’i aradan çıkartırsak İslâm’ı anlamakta, Kur’ân ve Sünneti yorumlamakta yanılabiliriz. Muhterem Selefi aradan çıkartıp da

bugünkü birtakım bid’atçi ilâhiyatçılara

mı tâbi olacağız?

Onların kimisi ribaya bile cevaz veriyor. Kimisi tesettürü inkâr ediyor. Kimisi, Resulullahı ve Kur’ânı inkâr edenleri cennete sokuyor. Kimisi kaderi inkâr ediyor. Kimisi (Allah’ın izniyle yapılacak) şefaati inkâr ediyor.

Kimisi Ümmet’i sekülerleştirmek istiyor.

Kimisi Din-i Mübin-i İslâm ile
Kemalizmi
uyuşturmaya, bağdaştırmaya yelteniyor.

Öyle ilâhiyatçılar var ki, “Kur’ân Yahudileri İslâm’a çağırmıyor… Kur’ân Hıristiyanları İslâm’a çağırmıyor…” diyecek kadar ileri gittiler.

Selef-i Sâlihîni bırakıp da

azılı Farmason, taqiyyeci, yalancı, aldatıcı, aktivist
Cemaleddin Afgani
‘nin, onun Mason talebesi
Muhammed Abduh
‘un, onun tilmizi
Reşid Rıza
‘nın peşinden mi gideceğiz?

Peygamber Efendimiz (Salat ve selam olsun ona)
“Ashabım
(yol bulduran)
yıldızlar gibidir. Onların hangisine tâbi olursanız hidayeti
(doğru yolu)
bulursunuz”
buyurmuşlardır.

Bugün öyle bozuk ilâhiyatçılar vardır ki,

bazı zaruriyat-ı diniyeyi bile inkâr ediyorlar.

Bozuk ve bid’atçi ilâhiyatçılar hizmetlerini maaş, telif ücreti, tercüme ücreti ve başka menfaatler karşılığında yapıyorlar. Zekâtların toplanması ve sarf edilmesi konusunda bazı ilâhiyatçıların verdikleri bozuk fetvalar, yaptıkları geçersiz ictihadlar Kur’âna, Sünnete, icmâya, Şeriata, fıkha aykırıdır.

Bu bozuk ve bid’atçi ilâhiyatçılar

dinimizi münzel

(Hak katından indirilmiş) ve ilâhî bir din olmaktan çıkartıp uydurulmuş bir

İslâm Protestanlığı

haline getirmek istiyor. Fazlurrahmanın

Tâtiliye ve Tarihsellik mezhebine

ve inancına bağlı İlâhiyatçılara kalırsa ortada İslâm diye bir din kalmaz.

Gerçek şudur:

İslâm’ın anlaşılmasında, Kur’ânın yorumlanmasında, Sünnetin şerhinde, Şeriatın tanziminde

mutlaka ve mutlaka Selef-i Sâlihîn Efendilerimize tâbi olmalıyız.

Onları örnek olarak almalıyız.

Onların firâsetleri, ihlâsları, cihadları, fedakârlıkları, ahlâk ve faziletleri, takvaları, mürüvvetleri bize ışık tutmalıdır.

Onların devrinde insanlar yürüyerek, at veya deve ile, yelkenli gemi ile seyahat ediyorlarmış; bu çağda ise otomobil, otobüs, tren, uçak, vapur ile sefer yapılıyormuş.

Bunun esasa taalluk eden bir tarafı yoktur.

İslâm evrenseldir,

ahkâmı da evrenseldir.

O devirde at ile seyahat ediliyordu, bu devirde uçaklarla yolculuk yapıyoruz diye Selef-i Sâlihîni dışlamak akıl kârı mıdır? (Ehl-i Sünnet dairesi ve çizgisinde olan, İslâm’ı ve Kur’ânı anlamak ve yorumlamakta Selef-i Sâlihîni esas alan, bid’atlerden uzak duran değerli ilâhiyatçıları tenzih eder, kendilerine selâm, teşekkür, minnet ve hürmetlerimi takdim ederim.)

(Üçüncü yazı) ÖZAL NİÇİN ÖLDÜRÜLDÜ?

Özal Kürt meselesini halledebilirdi.

Halletmek istiyordu. Onun “Allah benim canımı, bu meseleyi halletmeden almasın…” diye dua ettiği biliniyor. Kürt meselesini halletmek için raporlar ve dosyalar hazırlatıyordu…

Bu yüzden öldürülmüştür.

Elbette eceliyle ölmüştür ama

zehirlenerek veya radyasyon verilerek öldürülmüştür.

PKK terörünü samimi olarak bitirmeye çalışan

Eşref Bitlis paşa

da öldürülmüştür. Başkaları da öldürülmüştür.

Abdullah Öcalan ile görüşen gazeteci

Avni Özgürel’e PKK’nın başı
Öcalan
ne demişti:

“Avni bey, bu savaşı bitireni bitirirler” demişti.
PKK terörünün bitmemesini, Kürt meselesinin halledilmesini niçin istemiyorlardı?
Çünkü

bu işin ardında Kripto Yahudiler ve Kripto Ermeniler vardı.

Çünkü

Türkiye’nin bölünmesini, kopartılan bölgeye
Ermenilerin
dönmesini istiyorlardı.
İsrail’in de bu bölgede emelleri vardı.


Rumlar da eski Pontus bölgesine dönmek istiyorlardı.

Çünkü PKK terörünün tozu dumanı içinde milyarlarca dolarlık

uyuşturucu ticareti, trafiği, kaçakçılığı

yapılıyordu. Bu uyuşturucular helikopterlerle taşınıyordu.

Birileri pek kısa bir zaman içinde sıfırdan başlayıp Karun gibi zengin oluyordu.

Çünkü

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun ordumuz için ürettiği mermiler ve cephane
acayip ve garip bir şekilde teröristlerin eline geçiyordu.

Çünkü

PKK krizi ile ilgili olarak
örtülü ödenekten
muazzam paralar harcanıyordu.

Kürt meselesi bitirilir, PKKtasfiye edilirse uyuşturucu, silâh, cephane kaçakçılığı, örtülü ödenek harcamaları son bulacak,

yekûn olarak yüz milyarlarca dolarlık rant kapısı kapanacaktı.

Bu yüzden Turgut Özal’ı öldürdüler.

Özal sadece Kürt meselesini değil,
lâiklik krizini, din-devlet çatışmasını
da halletmek istiyordu.

Bu konuda da raporlar hazırlatmıştı. Bu ise vesayetçilerin, statükocuların, Kriptoların işine gelmiyordu.

“Radikal Avni Özgürel, BuSavaşı Bitireni Bitirler”

kelimeleriyle internetten arama yapınız. Avni Özgürel’in bu konuda

sanırım üç makalesi

vardır, bir de

Neşe Düzel’in onunla yaptığı röportaj

, bunları

mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum.

PKKterörü bitirilir, Kürt meselesi halledilirse:

İsrail’in, Ermenistan’ın, Siyonistlerin, Misyonerlerin, Evangelistlerin, Uyuşturucu kaçakçılarının, Kripto’ların, Silâh kaçakçılarının, Vampirlerin
düzen ve tezgahları bozulacak, nicelerinin rantları kesilecektir.

Böyle bir şeyi kesinlikle istemezler ve bu savaşı bitirmek,

Kürt meselesini halletmek isteyenleri bitirirler.

Özal’ı bitirdikleri gibi… 27 Kasım 2010

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir