İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kameralı Tecessüs Cumhuriyeti

Çarşamba

 

Sayın bir Bakana iki sayfalık bir

mektup/dilekçe ile 11 adet fotoğraf

göndereceğim… Hepsini zarfa koydum, Sirkecideki Büyük Postahaneye bir genç ile gönderdim. Genç 45 dakika sonra nefes nefese döndü. Zarfı postahane kabul etmemiş. Benim gelmemi, hüviyet kartımı göstermemi istiyorlarmış… Genç çok rica etmiş, yaşlı bir insanı yormayın demiş. Kimlik kartımı aldı gitti, ancak öyle kabul etmişler zarfı…

Devlet ve hükümet büyüklerine mektup göndermek için kimlik göstermek şartı varmış. Bu, bir zorluk, bir tür sansür değil midir?

Eskiden şehrin her yerinde posta kutuları vardı. Vatandaş mektubunu, kartını pullar, bunlara atar, onlar da yerlerine ulaştırılırdı. Şu anda 20 milyonluk İstanbul’da bir tek posta kutusu yok.

Bir iki sene önce bir toplantıda

bir savcı

ile tanışmıştım.

Devletin 50 bin “gizli-resmî” dinleme memuru olduğunu, bütün telefonların dinlendiğini, uçan kuşu bırakın, uçan sineğin bile takip edildiğini

söylemişti.

50 bin tecessüs memuru…

Bu iş için dehşetli bilgisayarlar, cihazlar, aletler… Acaba bu faaliyetlerin bütçesi ne kadardır?

Gözlerinizi kaldırın ve ana caddelere, meydanlara, köşelere bucaklara bakın, her yerde şeytanî ışıltılı kameralar var. 10 milyonlarca vatandaşın özel hayatı araştırılıyor. İslam dini tecessüsü yasak kılmıştır.

Tecessüs nedir?.. Bir tür casusluktur… İnsanların gizli günahlarını, ayıplarını araştırmaktır. Dinimiz açıkta, küstahça işlenen günahlara müdahale eder ama gizli günah ve ayıpların araştırılmasını iyi görmez. Kur’ân

ve lâ tecessesu

(Hucurat, 12) buyuruyor. Yani gizli suçları ve günahları araştırmayın…

Devletin resmî bütçesinde bugünkü muazzam ve dehşetli tecessüs faaliyeti için resmî bir fon var mıdır? Yoksa, bu iş için gerekli büyük masraflar nereden karşılanmaktadır?

Şu hususu da belirtmek isterim:

Ülkede terör var, bir tür iç savaş var, çok olumsuz ve uygunsuz işler yapılıyor… Devlet elbette istihbarat yapacak, kötülükleri önlemeye çalışacaktır. Lakin bu istihbarat hizmet faaliyetleri:

1. Âdil hukukun ve âdil kanunların ışığında ve gölgesinde yapılacaktır.

2. İstihbarat ahlâka ve bilgeliğe aykırı olmayacaktır.

3. Mâsum vatandaşların özel hayatları tecessüs edilmeyecektir.

CHP’nin eski genel başkanının yatak odasına gizli kamera koydular

ve özel hayatını filme çektiler. Din ve ahlâk böyle bir şeye izin vermez.

Evli olmayan bir erkekle bir kadının yatak odasında bulunması, soyunmaları


(Din ve Şeriat açısından)

onlara zina suçu ve gühanıhı isnat etmeye yeterli değildir.

Şeriata göre tam

dört şahidin cinsel birleşmeyi görmesi

gerekir.

İslam Şeriatı’nda had cezaları vardır. Bunlardan biri

kazftır

. Bir kadına

zâniye denir ve isbat edilemezse, diyene seksen sopa vurulur.

Ülkemiz

entrika, Makyavelizm, gizli kapaklı işler, fitne ve fesat, kanunsuzluk ve ahlaksızlık bakımından berbat

bir durumdadır. En büyük şehrimiz İstanbul’da mafyalar, çeteler cirit atmaktadır.

Vatandaş bunları şikayet için mektup yazamıyor. Çünkü hüviyet istiyorlar, Mafya kendisinin şikayet edildiğini öğrenirse ne yapar? Hayatını karartır. İnternetle göndersin diyeceksiniz. O da emin bir yol değildir. Mafyalar, çeteler nereden gönderildiğini kolayca bulur ve e-mail ile şikayet edenin dünyasını dar eder.

İstanbul’da çekirdek, fındık gibi

“bilmem ne”

satılıyor. İlgililer bu ticareti bilmiyorlar mı? Bazı yerlerde kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin ön camlarını birkaç saniye yalap şalap silip

haraç isteyen çeteler

niçin durdurulamıyor? Bazı meydanlarda turistlerden

bir çift ayakkabı boyası için 20 lira alındığını

ilgililer ve sorumlular bilmiyor mu?

George Orwell

‘in 1984’ü (Nineteen Eighty Four − George Orwell) çok gerilerde kaldı.

Türkiye Kameralı Cumhuriyeti

‘nde yaşıyoruz.

Havaalanında uçağa bineceksiniz. İhtiyacınızı görmek için WC’ye gittiniz. Affedersiniz donunuzu indirdiniz, fennî dijital ortamda hemen resminiz çekilecektir. Modern hayat!

(İkinci yazı) Bazı Camilerin Sandalyelerle Doldurulması Mâsum Bir İş Değildir

Tepeden inme emirlerle, baskılarla, görevlileri tehdit ederek bazı camilerin arka taraflarına gerekenden çok fazla tabure veya sandalye konulması mâsum ve plansız bir iş değildir.

Bu bid’atin arkasında

(1) Diyalogçular (2) Reformcular (3) BOP’çular

vardır.

Camilerimizi kiliselere benzetmek istiyorlar.

Secde edemeyecek kadar ârızalı birkaç vatandaş, eskiden olduğu gibi yere oturarak namaz kılabilirler.

Bu sandalye işi ne zaman çıktı, nereden çıktı? Kimler tarafından çıkartıldı? Bozuk mezhepler camileri, Diyanet teşkilatını ele geçirmek için seferber olmuştur.

Tevhidi, Resûlullah’ı, Kur’ân’ı, İslâm’ı inkar eden kâfirler de Cennetliktir diyen kimselerin ardında namaz kılınmaz.

Onların namazı sahih değildir. İmam zâmindir. (Yani cemaatin namazı kabul olmayabilir ve imam da bunun bedelini Allah’a öder, çünkü imam zâmindir yani tazmin eden, kefil olandır –REB)

Diyanet’te neler döndüğünü anlamak için (Abdülkadir Sezgin Diyanet) kelimeleriyle internette arama yapmanızı tavsiye ederim. Pakistanlı matrut ve merdut Fazlurrahman’ın Tâtiliye mezhebi mensupları sinsice Diyanet’i ele geçirmek istiyorlar. Diyanet’te şu anda halkın bilmediği çok şiddetli kadrolaşma, teşkilatı ele geçirme savaşları verilmektedir.

Dinî bir cemaat Diyanet’i ele geçirmek için var gücüyle çalışmaktadır. Bir yanda Ehl-i Sünnet ve Cemaat mensubu hocalar; öbür tarafta bilumum

reformcular, yenilikçiler, değişimciler, ılımlı İslamcılar, BOP’çular, Kefere de Cennetliktir diyenler,

şunlar bunlar…

Kendisine müctehidlerin müctehidi denilen (dedirtilen) bir kimse yeni bir bid’at mezhep kurmuştur ve Diyanet kadrolarını ele geçirmek için sinsi ve devamlı çalışmaktadır.

Camileri sandalye ve tabure sıralarıyla doldurduktan sonra başka reformlar da yapacaklardır. Reformculara yekun olarak milyonlarca dolar telif ücreti dağıtılmakta ve palazlanmaları sağlanmaktadır.

İmanın temel şartlarından olan kader inkâr edilmektedir. Şefaat inkâr edilmektedir. Kitabullaha, Sünnet-i Resûle, icmâ-i Ümmete aykırı bir sürü saçma sapan ictihad yapılmakta,

zırva fetvalar verilmektedir.

Müslümanlar!.. Uyumayınız.

Cuma namazından sonra cumanın 4 rekat son sünnetini 4 rekat âhir zuhur namazını ve vaktin 2 rekat sünnetini kıldırtmayan reformcuları protesto ediniz. Bu protesto işini, fitne ve fesat çıkartmadan yasal sınırlar içinde yapınız.

Camileri kiliselere, havralara benzetmek isteyen BOP’cularla mücadele ediniz.

Kâfirler de Cennetliktir diyen bozuk ve sapık kişilerin ardında namaz kılmayınız.

Kaderi inkarın küfür olduğunu biliniz.

Zaruriyat ı diniyede müsamaha (tolerans) olmaz. Tolerans, esasa, temele, usûle taalluk etmeyen muhtelefün fih ayrıntılarda olur.

Bid’atler, dini bozma, reformculuk sektöründe ne büyük rakamlar döndüğünü biliyor musunuz?

Beş ciltlik tefsirin ilk baskısı niçin toplatıldı, biliyor musunuz?

Büyük bir ilimizin baş fetvacısının “Pırıl pırıl Avrupalı gayr-i müslim gençler niçin Cennet’e girmeyecekmiş, o pırıl pırıl gençlerin Cehennemde yanmasını, sizin vicdanınız kabul eder mi?” deyip durduğunu biliyor musunuz?

İslam dini ile Kemalizmi birbiriyle telif etmeye, uzlaştırmaya çalışan kişilerde hayır yoktur.

Azılı Farmason Afganî’yi Müslümanları kurtaracak imam ve önder olarak gösterenlerde hayır yoktur.

Uyanın uyanın uyanın!.. 29 Temmuz 2010

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir