İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Türkiye Müslümanları Selanik Dinini Kabul Etmez

Cumartesi

 

Türkiye halkının dinî ve kültürel yapısı, millî kimliği Selanik dini ile asla bağdaşmaz ve uyuşmaz.

1909’dan bu yana halkımızı Selaniklileştirmek için çok ağır baskılar, işkenceler ve zulümler yapıldı, hattâ kan bile döküldü ama halk Selanik dinini kabul etmedi.

Çünkü Türkiye halkının büyük ve ezici çoğunluğu Müslümandır. İslam ile Selanik dini bağdaşmaz ve uyuşmaz.

Türkiye kimliğinin temel unsuru İslam’dır. İslam elden giderse Türkiye de gider.

Türkiye’de, Osmanlı İmapratorluğundan kalma 78 etnik köken olduğu söyleniyor. Bunları birbirine bağlayan İslam’dır. İslam giderse Türkiye paramparça olur, dağılır, çöker.

Türkiye Moiz Kohen Tekin Alp dini veya ideolojisi ile ayakta duramaz. Selanik dini veya ideolojisi Türkiyeyi bugünkü uçurumun kenarına getirmiştir.

Ülkemizi, devletimizi, halkımızı korumak istiyorsak, Selanik dini veya ideolojisini red ve terk etmek zorundayız.

Selanik dini resmî din olmaktan çıkartılmalı, özelleştirilmelidir. İnanan inansın, inanmayanlara ve kabul etmeyenlere baskı yapılmasın.

Selanik dini gizli bir dindir. Bu gizlilikten, iki kimliklilikten sıyrılmadıkça Selanik dini mensuplarına meşruiyet tanınamaz.

Kendilerini Müslüman gibi göstermesinler, “Biz Selanik dinine iman ediyoruz” desinler ondan sonra statüleri tartışılabilir.

Selanik dini mensupları, ülkenin ezici çoğunluğu, dominant unsuru olan Müslümanlar üzerindeki ağır baskılarını kaldırsınlar.

Müslümanların din, inanç, inançlarına göre bir hayat sürmek haklarını tanısınlar.

Müslümanların dinî eğitimini kısıtlamasınlar.

Müslümanları vesayet demokrasisi ile ezmekten vaz geçsinler.

Müslümanların lisanına, kültürüne, kimliğine, kıyafetine, yaşama tarzına karışmasınlar.

Müslümanların sosyal ve kültürel yapısına uymayan yabancı bir hukuku empoze etmekten vaz geçsinler.

Kur’an “Dinde zorlama yoktur” diyor. Bizim dinimiz bize, Selaniklilerin dini onlara…

Onların sayısı kesin olarak bilinmiyor ama yüzde bir civarında oldukları tahmin ediliyor. Yüzde bir azınlığın halk çoğunluğuna baskı yapması, eziyet etmesi, kan kusturması kabul edilebilir bir şey değildir.

Onlar, biz Müslümanların ezanına, ibadet diline, küçük çocuklarına vereceği din ve ahlak eğitimine bile zorbaca karışıyorlar.

Onlar Müslüman çoğunluğa ikinci sınıf vatandaş, sömürge yerlisi, zenci, parya, esir muamelesi yapıyorlar.

Onlar bu ülkenin gelirinin yüzde altmışını paylaşıyorlar, halkı sıkıntı içinde bırakıyorlar.

Onlar Müslümanların ahlaksız olmasını istiyor.

Onlar bu ülkeyi fuhuş, zina, işret, hırsızlık, talan, soygun, riba ile çürütmüşlerdir.

Onlar iffete, ahlaka, fazilete, hikmete savaş ilan etmiştir.

Onlar İslam’ı ve Müslümanları Türkiye için en büyük tehdit ve tehlike olarak görmektedir.

Artık yeter!..

İslam dini, kimliği, kültürü bize… Selanik dini, ideolojisi, kimlik ve kültürü onlara…

(İkinci yazı) Latin Yazısı Türk Yazısı Mıdır?

SORUYORLAR: Siz Arap mısınız ki, Türkçeyi Arap yazısıyla yazmak istiyorsunuz?

Cevap: Siz Latin misiniz ki, Türkçeyi latin harfleriyle yazmayı marifet sanıyorsunuz?

Latin harfleriyle Türkçe çok kolay okunup yazılıyormuş.

Yazının kolay olması, okunduğu gibi yazılması, yazıldığı gibi okunması bir halk ve bir kültür için iyi değildir.

İngilizceye bakalım: Konuştukları gibi mi yazıyorlar, yazdıkları gibi mi okuyorlar?

İngilizce belki de imlası en zor dildir. Lastik yazarlar kauçuk okurlar. Meşhur edipleri Shakespeare’i böyle yazıyorlar, Şekspir okuyorlar. İsland yazıyorlar, aylınd okuyorlar.

Fransızca konuşulduğu gibi mi yazılıyor?

Kolay bir alfabe bir toplumun zekasını dumura uğratır, aklını tembelleştirir.

Çince, yazı itibarıyla dünyanın en zor dilidir. Bu zorluk Çin çocuklarına azim, sabır, başarı, güç kazandırmaktadır.

Japonca da böyledir.

Dünyaya bakın:

Çin, Japonya, Hindistan, Kore, Arap dünyası, Gürcistan, Ermenistan, İsrail, Habeşistan… Daha nice ülke ve halk yazılarını kendi alfabeleriyle veya yazı sistemleriyle okuyup yazıyor.Bu yüzden geri mi kalmışlardır?

O çok sevdiğimiz İsrail niçin Latin alfabesine geçmedi.

Müslümanların yazılarını değiştirenStalin niçin Gürcülerin ve Ermenilerin millî yazılarına dokunmadı?

Bir milyarlık Hindistan o çetrefil Sanskrit yazısıyla ilimlerde, fenlerde, sanatlarda harikalar meydana getiriyor.

Türkler tarih boyunca en az on beş yazı çeşidini kullanmışlardır.

Bu on beş çeşit yazıdan en fazla İslam Kur’an yazısını kullanmışlardır.

Türkiye’nin tarihi, edebiyatı, toplumsal hafızası onların Arap yazısı bizim İslam Kur’an yazısı dediğimiz yazı ile kayda alınmıştır.

Türk dili için latin yazısı mı daha uygundur, yoksa İslam yazısı mı?

Bu kunuda ben bir şey söylemeyeyim. Kazanlı (Tataristan) Türkolog ve dilbilimci Âlimcan Şeref bey, 1926 Bakü Türkiyat kongresinde okumuş olduğu “Harflerimizin Müdafaası” adlı kitabında Arap alfabesinin Türk diline Latin alfabesinden daha uygun olduğunu ilmen ispat etmektedir. (Bedir Yayınevi, tel. 0212/519 36 18) Stalin bilahare bu zatı on sene zindanda çürütmüştür.

Latin yazısının Türkiye’yi, Türkleri, Türk kültürünü ilerlettiği, çağdaş uygarlık ufuklarına fırlattığı, ilim ve fenlere hizmet ettiği, edebiyatı, ilmi, irfanı geliştirdiği iddiası temelsizdir. Beyinleri ideolojik kuruntularla dumura uğramış demagoglara bunu anlatamazsınız. 25 Temmuz 2010

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir