İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: “Gün: 1 Şubat 2019

Kasıtlıdır!

Cuma   Bazı kötülükler, hıyanetler, sabotajlar kendi kendine, tesadüfen olmaz. Birtakım kasıtlar, kötü niyetler, hainlikler vardır bunların arkasında. Türkiye son derece vahim krizler içindedir. Ülkede yerinden oynamamış bir tek çivi kalmamıştır. Fenalık, şer topyekûndur. Bunlar durup dururken mi oldu sanıyorsunuz? Hepsi dıştaki düşmanlarımız ve içimizdeki işbirlikçiler tarafından kasıtlı, planlı, programlı bir şekilde bilerek isteyerek yapılmıştır. 1. Türk parası kasıtlı olarak değersizleştirilmiş, şu anda dünyanın en fazla sıfırı olan ve uluslararası…

Seçimler Yapılmayabilir

Çarşamba   Abdurrahman Dilipak Bey 27 Ocak tarihli yazısında (Vakit), önümüzdeki belediye seçimlerinin yapılamayabileceğini yazmış. Ben de on gün kadar önce bu ihtimali dile getirmiştim. Ülkemizdeki birtakım “Derin” güçler durumdan son derece rahatsız bulunuyorlar. Bu rahatsızlıklarına ve tedirginliklerine gerekçe olarak Kıbrıs’ı, irticayı, dinciliği, İslâmcılığı gösteriyorlar. Bugünkü iktidarda akıl ve hikmet varsa, gelecek seçimlerde “gerekenden fazla” başarılı olmamak için tedbir alır. Akıllı insanlar ne demek istediğimi kolayca anlarlar. Belediye seçimleri için…

Agresif Misyonerlik

Çarşamba   Kamboçya hükümeti ülkenin ve halkın millî Budist kimliğini korumak maksadıyla “agresif” misyonerlerin faaliyetlerini kısıtlama, frenleme kararı almış. Bizim ülkemiz ve halkımız da, agresif misyonerlik faaliyetlerine mâruz kalmaktadır. Sanırım “agresif misyonerlik” tabiri ve kavramı bizde kullanılmıyor. Bu konuyu gündeme getirmemiz, üzerinde ciddiyetle durmamız gerekir. İslâm dininde de davet (çağrı) ve tebliğ vardır. Lakin bu davet ve tebliğ agresif değildir. Çünkü İslâm dini kimsenin zorla, baskı yapılarak, saldırgan metodlar kullanılarak…

Misyonerler Türkiye’yi Yıkmak, Çökertmek, Batırmak İstiyor

Pazar   SORU: Misyonerler Türkiye’nin bütünlüğüne, bağımsızlığına saygı göstererek, sadece Müslüman halkı Hıristiyan mı yapmak istiyor? CEVAP: Böyle olduğunu sanmak saflık ve aptallık olur. Onlar, Müslümanları Hıristiyan edemeyeceklerini biliyor. Anadolu’nun bazı bölgelerine dışarıdan başka nüfuslar getirmek istiyorlar. Nitekim, bu maksatla ülkemizin bir kısmı planlı şekilde Müslüman nüfustan arındırılmıştır. Misyonerler Türkiye’yi parçalamak, Türkiye’yi Müslüman bir ülke olmaktan çıkartmak gayesini güdüyor. SORU: Misyonerler halkın bir kısmı arasında ne gibi propagandalar yapıyor? CEVAP:…

Haram Yiyicilik Ülkeyi Batırır

Salı (1) Paranın dini imanı yoktur ama helâli haramı vardır. (2) Helâl bir milyon lira, haram bir milyar liradan daha kıymetli, daha hayırlı, daha bereketlidir; haram parada hiçbir hayır, bereket, yümn ve feyiz yoktur. (3) Materyalistler, ateistler, pozitivistler haram helâl ayırımı yapmazlar ve dünya işlerini fesada verirler. (4) Ribanın her çeşidi haramdır; ribacılar Allah’a ve Resulü’ne savaş ilan etmişlerdir (Kur’ân’da böyle beyan olunuyor) ve bu savaşı kazanmaları mümkün değildir. (5)…

Türkiye’nin Durumu

Cumartesi   Yetişkin kimselere senede bir kere genel tıbbî muayene ve tahliller yaptırmaları tavsiye ediliyor. Tahliller yapılıyor, kandaki şekere, lipidlere bakılıyor, insan vücudunun içini gösteren sonografi, MR, daha bir sürü karın ağrısı cihazlar ve teknikler kullanılıyor, sonra bunlardan neticeler çıkartılıyor. Kalbin, damarların, böbreklerin ve diğer organların nasıl çalıştığı; bir takım arızalar, bozulmalar olup olmadığı inceleniyor, muayeneden geçen şahsa tavsiyelerde bulunuluyor. Ülkelerin, toplumların da sosyolojik, kültürel, hikemî bakımdan kontrollerinin yapılması, durumlarının…

Müslümanlar Cezalarını Çekiyor

Perşembe   Şu husus iyi bilinmelidir ki, militan dinsizlerin ve “Şeylerin” Müslümanların ensesinde boza pişirmeleri, Allah’ın Müslümanları cezalandırmasından ibarettir. Allah zulm etmez. Müslümanların hiçbir kabahati olmayacak, hiçbir ceza hak etmeyecekler ve başlarına bir sürü belâ, musibet, ceza gelecek… Böyle bir şey düşünülemez. Bazı Müslümanların “Bizim zerrece, yüzde bir, hatta binde bir bile kabahatimiz yoktur. Bütün kabahat dinsizlerde, zâlimlerdedir…” şeklindeki kuruntuları tamamen yersizdir. Peygamberler dışında hiçbir mü’min ismet (günahtan korunmuş olmak,…

Çin Malları Paniği

Perşembe   Bir kısım sanayicilerimiz panik içindeymiş; aklın almayacağı kadar ucuza satılan Çin malları piyasayı altüst etmiş. Çarşılarda pazarlarda dolaşırken ben de görüyorum; her yer kalitesiz fakat çok ucuz, binlerce çeşit Çin eşyasıyla dolu. Geçen gün Eminönü’nde bir işportacı Çin’den gelme dikiş ve çengelli iğne seti satıyordu, beş yüzbin liraya, bir tane de ben aldım. Beş yüz bin lira bu devirde para mı? Çin hükümeti fabrika kuracak, üretim yapacak, halka…

Türkiye’yi Seviyorsak

Cuma   Hangi dine, ideolojiye, mezhebe, görüşe, felsefeye, tarikat veya cemaate mensup olursak olalım, ülkemiz olan Türkiye’ye karşı birtakım vazifelerimiz ve borçlarımız bulunmaktadır. Hepimiz bu ülkenin nimetleriyle yetiştik, Türkiye’nin üzerimizde tuz ve ekmek hakkı vardır. Türkiye’ye karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Kendi şahsî menfaatlerimizi Türkiye’nin menfaatlerinin önünde ve üstünde görmeyeceğiz. Menfaat temin ederken ülkeye zarar vermeyeceğiz. 2. Ülkeyi ve halkını parçalanmaz bir bütün olarak göreceğiz ve benimseyeceğiz. Bölgecilik, bölücülük yapmayacağız. 3.…

“Bana Göre…” Edebiyatı

Pazartesi   Hiçbir Müslümanın kendi kafasına, re’yine, heva ve hevesine göre Kur’ân’dan, hadîslerden dinî ve şer’î hüküm çıkartmaya hakkı yoktur. Hiçbir Müslüman herhangi dinî bir konuda “Benim görüşüm şöyledir… Benim fikrim böyledir…” dememelidir. Dinî konularda gevezelik, zevzeklik yapmak hiçbir Müslümana şeref ve itibar kazandırmaz. Bin dört yüz yıllık İslâm tarihinde Kitabullah’tan, Resûl’ün Sünnetinden din ve Şeriat hükmü çıkartabilecek çok az sayıda mutlak müctehid yetişmiştir. Ashabın müctehidlerini saymazsak, birinci hicrî asırdan…

Ateist Yahudi Lévy Kadar Medenî Olabilmek

Pazartesi   Fransa’da, Müslüman olup çarşafa giren, bu yüzden okullarından atılan Lila ve Alma adlı kızların babaları Yahudi Laurent Lévy’i tebrik etmek gerekiyor. Adam hem Yahudi, hem ateist olduğu halde kızlarının haklarını, hürriyetlerini olanca gücüyle, hayranlık verici bir azimle savunuyor. İnternetten Lévy’nin bu konudaki basın bildirilerini okudum, kendisine bir tebrik mektubu göndereceğim. Atılmalarından önce kızları okula çağırmışlar, “Başınızı örtebilirsiniz ama, örtüyü kulaklarınızı, gerdanınızı ve ensenizi açık bırakacak şekilde örtünüz” demişler.…

Müslümanlar ve Misyonerler

Cumartesi Birkaç ay önce bakanlarımızdan biri “Müslümanlar Batı ülkelerinde camiler açıyor da Hıristiyanlar bizde niçin açamasın?..” mealinde bir lâf etmişti. Anlaşıldığına göre AKP iktidarı ülkemizdeki misyonerlik faaliyetlerini, insan hakları ve hürriyetleri dairesinde bir olay olarak görüyor. Bu zihniyete şu soruları yöneltmek isterim: (1) Türkiye’de, medenî ve demokrat Batı ülkelerinde olduğu gibi geniş ve tam bir din hürriyeti var mıdır? Türkiye’nin çoğunluğunu teşkil eden Müslümanlar çocuklarına özel Kur’ân ve din dersleri…

Yazılı Talimatlar

Salı   Eczahaneden bir ilaç alıyorsunuz, kutunun içinden prospektüs denilen bir kağıt çıkıyor; kullanımı, yan tesirleri, dozajı hakkında bilgi veriyor. Elektrikli veya elektronik bir cihaz alıyorsunuz, yanında talimatnamesini de veriyorlar. Nasıl kullanılacak, nelere dikkat edilecek… Hayatın her safhasında birtakım yazılı nizamlar görülüyor, bazısı halkın geneline hitap ediyor, bazısı işin sorumlularına. Yangın vukuunda binanın nasıl boşaltılacağı, en başta hangi eşyaların ve evrakın kurtarılacağı talimatnamelerde belirtiliyor. Fabrikaların, okulların, resmî müesseselerin, hastahanelerin, gemilerin,…

Misyonerlere Açık Mektup

Pazar   Biz Müslümanlara, Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’i ve dinimiz İslâm’ı inkâr edip sizin dininize girmemizi öğüt veriyor, o yolda çağrı yapıyorsunuz. Halbuki sizler, Hazret-i İsa’ya iman etmedikleri, onu yalanladıkları, ona iftira ettikleri için Yahudilere kızıyorsunuz. Sizin bize yaptığınız teklifte çelişki var. Doğru yolda olan bizleriz, çünkü hem Hazret-i Musa’ya, hem Hazret-i İsa’ya, hem de Hazret-i Muhammed’e iman ediyoruz, onları tasdik ediyoruz. Eksiklik bizde değil, sizdedir. Siz bize, “Bizim kutsal kitabımız…

Muhalefet

    Çoğulcu bir siyasette muhalefetin iktidar kadar, hattâ bazen iktidardan daha fazla önemi vardır. İçinde bulunduğumuz şu zamanda Meclisteki muhalefetin güçlü olduğunu iddia etmek gerçeklere ne kadar uygun düşer? Muhalefetin yapıcı ve yıkıcısı vardır. 1950-60 yılları arasında, o zamanın CHP’si son derece yıkıcı bir muhalefet yapmış ve sonunda 27 Mayıs 1960 ihtilalini doğuran şartlar meydana gelmiştir. O tarihlerde basında, Menderes iktidarının, Demokrat Parti’nin en amansız muhalifi Dönme Ahmet Emin…