İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: “Gün: 4 Şubat 2019

Meğerse Yahudiymiş!

Pazartesi   Okuyucularıma bugün çok önemli, çok ibretli bir yazı parçası sunuyorum, yazarı Hasan Pulur (Milliyet), tarih 28.08.1993. On yıl önce yayınlanmış, bir yankı uyandırmamış, gereken ilgiyi görmemiş, üzerinde durulmamış çok hayatî, çok ibretli bir yazı. Maalesef toplumumuz şifahî-zevzek, hafızasız, dikkatsiz, sağını solunu bilmez, tepkisiz bir yığın haline gelmiş veya getirilmiştir. Aslında bu gibi yazıların küçük broşürler halinde, levhalar halinde bastırılması ve milyonlarca vatandaşa okutulması gerekir. Hem bir kere okumakla…

Âhiret İçin Çalışmak

Cumartesi Peygamber “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışınız” buyurmuşlar. İslâm dini insanlığa orta yolu gösteriyor. Madalyonların iki tarafı vardır; insan varlığının bir kısmı bu dünyadadır, geri kalan kısmı ahiret dediğimiz öteki dünyada. Yine buyurulmuştur ki: “Dünyada ne kadar kalacaksan, dünya için o kadar çalış; ahirette ne kadar kalacaksan onun için de, o kadar çalış.” Dünya hayatı fânidir, kısadır, gelip geçicidir; ahiret ise, bitmek tükenmek bilmez.…

Namazı Gündeme Almak

Pazar   Hafta içinde bir gün öğle namazını Nuruosmaniye Camii’nde kıldım; cemaat çok azdı. Bundan kırk sene önce, İstanbul’un nüfusu henüz iki milyonu bile aşmamışken daha kalabalık cemaat vardı. Demek ki, yaşlı musalliler (namaz kılanlar) rahmet-i Rahmana kavuşup aramızdan ayrıldıkça yerlerine genç musalliler konulamamış. On beş milyonluk bugünkü İstanbul’da, öğle ve ikindi namazlarında Nuruosmaniye Camii’nin cemaatle dolması gerekir. Peki bugünün Müslümanları namaza cemaate, camiye niçin rağbet etmiyorlar? Bunun birinci cevabı…

Mezhepsizlik Fitnesi

Salı   İslâm dünyasının yüzde seksen sekizi ehl-i sünnet mezhebine bağlıdır. Ehl-i sünnetin inanç konu ve hükümlerinde iki imamı bulunmaktadır: İmam Eşarî ve İmam Maturidî. Amel-fıkıh hükümlerinde ise, dört imam ve mezhep bulunmaktadır. İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmamŞafî, İmam Ahmet bin Hanbel. Burada imamdan kasıt büyük din alimi, büyük müctehid, büyük din önderidir. Ehl-i sünnetin bu saydığım dört mezhebine bağlı olan Müslümanlar, birbirlerini tadlîl etmezler, yani sapıklıkla suçlamazlar. Mezheplerin…

Kadından Müftü Yardımcısı!

Cuma   İslâm dinine ve Müslümanlara büyük zarar veren şeylerden biri de, dinin alanında olmayan, sonradan çıkan ve çıkartılan bid’atlerdir. En son, Sabataycı gazeteler ve yazarlar yeni bir bid’atin propagandasını yapmaya başladılar. Müftülere kadın yardımcılar verilecekmiş. Böyle bir şeye lüzum ve gerek var mı? Kesinlikle yok. Peki bu bid’ati, bu zararlı yeniliği, bu dinde olmayan şeyi kimler çıkartmak istiyor? Müftülere kadın yardımcı verilmek istenmesi, askerî birlik kumandanlarına kadın yardımcı vermek…

Kıbrıs Türklerinin Dramı

Pazartesi   14 Mayıs 1950, seçimleri Demokrat Parti kazanıyor. Yeni iktidar ilk iş olarak Ezan-ı Muhammedî’nin Türkçe okunmasını mecbur kılan anti-demokratik kanunu yürürlükten kaldırıyor. Serbestlik gelir gelmez onbinlerce caminin minarelerinden Allahu Ekber Allahu Ekber diye gerçek Ezan okunmaya başlıyor.Bütün Müslümanlar seviniyor, bayram yapıyor. O tarihte Kıbrıs bir İngiliz sömürgesidir, bir genel vali tarafından idare edilmektedir. KıbrısTürklerinin liderleri, kaymak tabakası anayurttaki bu gelişmeyi olumlu karşılamıyor ve adadaki camilerde Ezan’ı Türkçe olarak…

Âhir Zaman Çalkantıları

Pazar   1. Hazret-İ Mehdi’nin zuhur ve hurucundan önce, aynı Ramazan ayında hem Güneşin hem de Ay’ın tutulacağı rivayet olunmuştur. Bu sene 9 Kasım’da ay tutulmuş, 23 Kasım’da da Güneş tutulmuştur. Bu iki tutulma da, tam (total) olmuştur. 22-23 yılda bir Ramazan ayında Ay’ın ve Güneş’in tutulması ihtimali olmaktadır, ancak bunlar tam (total) tutulmalar değildir. Her ikisinin tam tutulması birkaç yüzyılda bir vukuu bulan bir gök hadisesidir. Bundan önce böyle…

Saddam Yakalanmış!

Cumartesi   Evvelki Pazar gecesi bir evde yapılan sohbet toplantısına katılmıştım. Dostlarımdan biri “Bugün Saddam yakalanmış haberiniz var mı?…” deyince, bu haberden pek memnun kalmadım. Saddam’ı sevdiğim ve tuttuğum için mi? Hâşâ! Nice masum, bîgünah insanı, bu meyanda birtakım muhterem din hocalarını katlettirmiş, Irak’ı uzun yıllar boyunca pençe-i kahrında zulm ve istibdat ile inletmiş bir kimseyi sevmem, desteklemem, tutmam mümkün değildir. Son bir yıl içindeki hadiseler zalim Hüseyin Saddam’ı bir…

Fransa’da Üniversitelerde Başörtüsü Serbesttir

Çarşamba   Fransa’da okullarda başörtüsü yasaklanacak diye, bizdeki birtakım gazeteciler, okur-yazarlar (onlara aydın demek mümkün değildir) neredeyse kına yakacaklar, zil takıp oynayacaklar. Bu kişilere bazı gerçekleri hatırlatmak gerekiyor. 1. Fransa’da henüz böyle bir yasak çıkmamıştır. Aklı başında Fransız lâikleri, dinsizleri, aydınları bu yasağa karşıdırlar. 2. Diğer bütün medenî ülkelerde olduğu gibi Fransa üniversitelerinde de başörtüsü yasağı yoktur, orada düşünülen yasak “okullarla” ilgilidir. 3. Böyle bir yasağın İslâm’a ve Müslümanlara karşı…

Melhame-i Kübra

Salı   1. Afganistan tarihi boyunca hiçbir zaman köleleştirilememiş bir ülkedir, oradaki Amerikan işgali geçici olacaktır. Afgan halkını İslâm’dan uzaklaştırmak, yahut Haçlıların ve Siyonistlerin istediği ılımlı, sulandırılmış yeni bir İslâm’a bağlamak, Afgan kadınlarını açmak mümkün işlerden değildir. Birkaç sene sürmez, Haçlılar ve Siyonistler Afganistan’da büyük bir hezimete uğrarlar, ömrü olan görür… 2. Osmanlı devleti yıkıldıktan sonra Irak’ı İngilizler işgal etmişti, Müslümanlar bu işgali kabul etmemişler, emperyalist, sömürgeci güçlere karşı savaş…

Lüks, İsraf, Soygun, Rezâlet, Sefâlet

Cuma   Şu güzelim memlekette, bir azınlık bin türlü nimet içinde yaşarken öte yandan bin türlü de rezalet ve sefalet sergiliyoruz. Bir tarafta lüks bir restoranda adam başına iki yüz milyon liralık yemek yiyenler, öbür tarafta ailesine ayda iki yüz milyon lira geçim parası temin edemeyenler. Bir tarafta doların milyonlarıyla oynayanlar, öbür tarafta çöplüklerden ekmek ve pide kırıntıları toplayan paryalar. Çalışanların, emekçilerin haklarını korumak için sendikalar var. Peki çalışamayanların, ekmek…

Dün Bugün

Perşembe   Bir ülkenin coğrafyası; dağları, vadileri, nehirleri, gölleri, ovaları, sahilleri pek değişmez. Bir miktar tahribat olur, ama yine de harita aynıdır. Türkiye’de esas büyük, korkunç, vahim, akıllara durgunluk verecek değişiklik insanlarında olmuştur. Eski nesiller hayatlarını bitirmişler, kara toprağa sırlanmışlar, yerlerine yepyeni, değişik nesiller gelmiştir. Sokağa çıktığım, çarşıya pazara gittiğim, taşrada seyahat ettiğim zaman toplumdaki ve insanlardaki değişikliği görüyorum ve yadırgıyorum. Bu değişiklikler nelerdir? 1. Görgü ve terbiye konusunda büyük…

Diyanet ve Başörtüsü

Pazar   Fransa’da, Müslümanlığın güçlenmesinden ve yayılmasından büyük endişeye kapılan dinsizler, laikliği korumak bahanesiyle başörtüsünü yasaklayan bir kanun çıkartılması için harekete geçince; Katolik, Protestan, Ortodoks kiliseleri müştereken bir bildiri yayınlayarak, böyle bir kanunun din hürriyetini kısıtlayacağını beyan ettiler. Fransa Yahudilerinin bu konuda Hıristiyanlarla birlikte olmamaları düşündürücüdür… Fransa’da Hıristiyan kiliseleri, dolaylı şekilde de olsa, Müslümanları, tesettürü, başörtüsünü savunan böyle bir teşebbüs sergilerken, Türkiye’deki türban fırtınasında bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın hiç sesinin…

Osmanlı’nın Üstünlüğü

Pazartesi   Osmanlı devletinin Roma İmparatorluğu’ndan üstün tarafları vardır. Bunların birincisi Osmanlı devletinin Tevhid inancına, dinî mübin-i İslâm’a, Şeriat-ı Ahmediye’ye bağlı bulunması, onlara hizmet etmesi, üç kıtada i’lâ-yı Kelimetullah yapmış olmasıdır. Roma’da ise, Hıristiyanlığın tanınmasına kadar putperestlik hâkimdi. Bir sürü tanrılar vardı, bunların adına tapınaklar yapılmıştı. Bazı Roma imparatorları putlaştırılmış olup kendilerine resmen tapınılıyordu. Roma devletinin Hıristiyanlara yaptığı zulümler insanlık tarihinin kara ve kanlı sayfalarını teşkil eder. Osmanlı ise, bir…

Cami Klimaları, Hoparlörler, Merkezî Ezan Tuzağı

Perşembe Eminönü Mısır Çarşısı’nın arka tarafındaki tarihi camiyi çok severim. Öğle ve ikindi namazlarında cemaatle dolar. On gün kadar önce bir ikindi namazında oradaydım, alt katı dolmuştu, sonradan ilave edilmiş üçüncü katına çıktım. Namaz başladı, aman ya Rabbi, fırın sıcağı gibi ateşli bir rüzgâr yüzüme çarpmaya başladı. Meğerse sıcak hava üfüren klima cihazının yanında namaza durmamış mıyım. Dört rekat namazı nasıl kıldığımı hatırlamıyorum. Bir ara bozup, sıcak yelsiz bir yere…