İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Rantçıların Feryatları

 

 

Her kesimin kutsalları var. Dinsizlerin dini

“Dinsizlik dinidir.”

Bir kısım lâikler, lâikliği din haline getirmişler, kutsallaştırmışlardır. Geçenlerde

Murat Belge

‘nin Radikal’de

“Seküler Fundamentalism”

başlıklı ciddî ve seviyeli bir yazısı yayınlandı. Sahte Türkçü, sahte milliyetçi

Moiz KohenTekinalp

“Kahrolsun Şeriat!”

diye haykırırken

bâtıl ve sapık bir inanç

sergiliyordu. Bazıları demokrasiyi de bir din haline getirmişlerdir.

Bütün dinler, inançlar, ideolojiler, sistemler, değerler; taraftarlarının bir kısmı tarafından rant, para, maddî gelir aracı olarak kullanılmaktadır.

Yazılarımı devamlı okuyanlar benim bir Müslüman olarak din sömürücülerine, mukaddesat bezirgânlarına, rantçılara ne kadar kızdığımı bilirler.

Maalesef bu pislik herifler islâmî hareketi kirletmişler, şahsî çıkar ve ikballerine âlet etmişlerdir.

Bazıları Atatürk Atatürk diye bağırırken sanıyor musunuz ki, onların feryatları garazsız ivazsız, pîr aşkınadır.

Kemalizm de bir

rant kaynağı

haline getirilmiştir.

Sahtekâr ve alçak bir din sömürücüsü hiç açıkça

“Ben dini kullanarak milyonlarca dolar haram kazanç elde ediyorum…”

der mi? Kütleleri aldatmak, taraftarlarının gözlerini boyamak için dine hizmetten, samimiyetten, ihlâstan, ciğerinin İslâm aşkıyla yandığından bahsedecektir.

Diğerleri de öyledir.

Lâiklik elden gidiyor, Atatürkçülük tehlikede, ey ehl-i vatan kalkın

diye bağıranlar, nâdir istisnâlar dışında

menfaatlerini, imtiyazlarını, tekellerini, ikballerini, saltanat ve hakimiyetlerini korumak için feryad ü figan etmektedir.

Son yirmi sene içinde ülkemizin bir kısmını

kan ve ateş

içinde bırakan

Kürt hareketi de çok girift

(karmaşık)

bir rant hareketidir.

PKK’nın gölgesinde yüz milyarlarca dolar kazanılmıştır.

Uyuşturucu helikopterlerle taşınmış, dehşetli silâh ve cephane ticareti yapılmıştır.

PKK hareketi ortaya çıkmayabilirdi, yangın bu kadar genişlemeyebilirdi, bu kadar uzamayabilirdi, böylesine kanlı olmayabilirdi. Hakim birtakım çeteler felâketin ucuz atlatılmasını istememişlerdir. Çünkü bu savaşta büyük menfaatleri vardı.

Türkiye’ye dehşetli zarar veren PKK hareketinin iç yüzünü açık olarak kimse yazamaz, söyleyemez. İsterse söylesin, adamın işini bitirirler.

Uğur Mumcu ne oldu?

Birtakım belgeler bulmuştu, dehşetli bir ifşaata hazırlanıyordu.

Adamı havaya uçurdular, paramparça oldu.

Sonra bazı timsahlar gözyaşları döktüler, ah vah edebiyatı yaptılar.

Yok İslâmcılar öldürmüş, yok İrancılar katletmiş…

Hayır hayır, onu menfaatlerinin tehlikeye gireceğinden korkan, muazzam miktarda rant yiyen çevreler temizlemiştir.

Türkiye’de birtakım aksaklıklar düzeltilebilir ama

rantçıların işine gelmez değişiklik ve islahat yapılması.

Statükocuların direnmesinin siz onların inanç ve kanaatlerinden mi kaynaklandığını sanıyorsunuz?

İnanç, görüş, ilke milke değil ranttır, ranttır, ranttır onları harekete geçiren, çılgına çeviren.

Sahnede oynanan oyuna bakmayınız siz. Arkada, kulislerde neler döndüğünü tahmine çalışınız.

Vatan millet, Sakarya… Çağdaşlık, lâiklik, uygarlık… Demokrasi… Falan filan… Peki bu sloganları atanların gelirleri, servetleri, rantları ne kadardır?

Her kesimin tamamını itham etmek, lekelemek istemem. Elbette Müslümanın da, çağdaşın da, miliyetçinin de, şucunun veya bucunun da temizi, samimî olanı vardır. Bunlar acaba kaçta kaçtır?

Ben samimî, ihlâslı, temiz Müslümanlar görmemiş kişi değilim. Hizmet ve faaliyetlerini Allah için, ihlâsla, samimiyetle yapan nice kahramanları tanıdım. Para için, maddî çıkar için, ikbal, ün, şöhret, alkış, makam, mevki için çalışmıyorlardı. Bazılarının geliri çok azdı. Onunla yetiniyorlar, asla din ticareti yapmıyorlardı.

İdeolojileri batıldı ama bazı Marksistler de samimî idiler.

Negatif inançları uğrunda canlarını bile vermişlerdir.

Tertemiz, dosdoğru Türkçüler ve milliyetçiler tanıdım.

Aynı zamanda dindardılar, beş vakit namaz kılarlardı. Onlar için milliyetçilik ve Türklük Türkiye’yi, Türkiye halkını sevmek, korumak, yüceltmek, hizmet etmek mânâsına geliyordu. Faziletli yaşadılar, yamukluk yapmadılar. İlhan Darendelioğlu onlardan biriydi. Şehid edildi, mekânı Cennet olsun, nur içinde yatsın. Lâkin, yakın tarihimizde Türkçü ve milliyetçi postuna bürünmüş birtakım kurtların ne dolaplar çevirdiklerini, ne haltlar yediklerini, ne vurgunlar vurduklarını da gördük. Onlara da lânet olsun!

Evet, hiçbir haydut, talancı, soyguncu, haram yiyici, rantçı kendisini eşkıya olarak takdim etmez. Birtakım kutsalların gölgesinde habasetini, hıyanetini icra eder.

Medyada da böyleleri vardır.

Herif ayda elli bin dolar maaş alıyor.

Bu para dünya standartlarının çok üzerindedir. Türkiye gibi fakir bir ülkede bu adama niçin bu kadar fazla para ödenmektedir? Ehliyeti, kabiliyeti, liyakati dolayısıyla mı? Yok canım…

Herif tetikçilik yapıyor, patron babasının yüz milyonlarca dolar vurması için çalışıyor. Bu hizmeti dolayısıyla da ranttan bir miktar pay almış oluyor.

Medyada astronomik rakamlarla maaş alanların listesinin ilan edilmesi lâzımdır.

Samimî ve ihlâslı Müslümanları tenzih ederek söylüyorum, islâmî kesimde de bulaşık herifler cirit atmaktadır.

Almanya’dan, Avrupa ülkelerinden on milyar Mark civarında para toplanmıştır. Sonra bu paralar batmıştır. Paraları batanlara da

oh olsun

demek gerek.

Dünyanın neresinde Markla, Dolarla, Euro ile yüzde otuz beşe kadar varan yıllık kâr dağıtılmaktadır? Bu işin altında bir dolap olduğu, bu yüksek kâr nisbetinden belliydi.

Birtakım aklı kıtlar Alman bankalarından ucuz krediler alarak yüzde otuzbeş kârlı işlere yatırmışlar ve sonunda hava almışlardır. Şimdi dizlerini döğerek, saçlarını yolarak pişmanlık sergiliyorlar ama iş işten geçmiştir. Peki ne oldu bu milyarlarca Marka? Beni daha fazla konuşturmayınız…

Ben ne münâfık adamım değil mi, bakınız hangi konuları kurcalıyorum.

İslâm ne büyük din, ne mükemmel sistem.

“Hesabınız tutuluyor, yaptığınız iyi ve kötü şeyler hep yazılıyor, kayda geçiriliyor. Bir gün gelecek Ulu bir Mahkemede hesaba çekileceksiniz…”

diyor. Müslüman geçinen birtakım kimselerin umurunda mı bu öğreti? Onların dini imanı paradır, ikbaldir, menfaattir, servettir.

Peygambere bağlılıkları konusunda edebiyat yapan şunlara bakınız.Onun

“Hesaba çekilmezden önce siz kendi muhasebenizi yapınız”


öğüdüne hiç kulak asmıyorlar.

Her kesime mensup zart zurtçuların, arivistlerin yaygaralarına, feryatlarına kulak asmayınız. Onların rant durumlarına, servetlerine, maaşlarına, vurgunlarına bakınız.

Şayet temiz insanlar, temiz vatandaşlarsa ne âlâ,

değillerse ciğerleri beş para etmez. İslamcısının da dinsizinin de…

31 Ekim 2003

Yorumlar kapatıldı.