İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: “Gün: 7 Şubat 2019

Güçlü Adam Yetiştirmek

Perşembe   Hüccetülislam İmamı Gazalî ‘nin hocası, İmamülharemeyn el-Cüveynî hazretleri idi. Mekke ve Medine’de ders okutmuş, o iki kutsal şehrin en büyük din alimi ve önderi durumuna gelmiş olduğu için kendisine İmamülharemeyn (İki Harem’in imamı) ünvanı verilmiştir. Bazı kitaplarda, talebesi olan Gazalî’nin kendisini geçtiği için, İmamülharemeyn’in onu kıskandığı yazılıdır. Tabiî ki, doğru değildir. Çünkü kemâl derecesine yükselmiş büyük bir din âlimi ve önderi, talebesinin kendisini geçmesinden dolayı kıskançlık değil, ancak…

Gerçek Cumhuriyet

Cuma Gerçek bir cumhuriyet sisteminin temel nitelikleri nelerdir? Bunları madde madde arzetmeye çalışacağım: BİRİNCİSİ: Fazilettir, yeni Türkçede erdem kelimesiyle ifade ediliyor. Fazilet iyiliği desteklemek, kötülüğü kösteklemek konusundaki bütün iyi ve güzel vasıflar demektir. Temel prensibi ve niteliği fazilet olmayan cumhuriyetin sadece adı cumhuriyettir. (2) ADALET: Adalet hürriyetten önce gelir. Hürriyet var ama adalet yok, böyle bir hürriyetin kıymeti olmaz. Adalet olması için hukukun üstünlüğü yeterli değildir. Kanunların da âdil olması…

Vasıflı Adam Kıtlığı

Çarşamba   Türkiye’nin birinci, en önemli, en hayatî meselesi vasıflı insan kıtlığıdır. Bu mesele halledilmeden, çözüme kavuşturulmadan hiçbir başka mesele köklü bir şekilde halledilemez. Vasıflı idare edenler ve idare edilenler olmazsa vasıflı bir anayasa fazla bir işe yaramaz. Vasıflı bir yargı ve idare kadroları olmadıkça vasıflı kanunlar ve nizamlar da bir işe yaramaz. Ülkenin toprakları, madenleri, ormanları, imkânları, potansiyeli ne kadar zengin olursa olsun; şayet o ülkenin idarecileri ve idare…

Sünnet’e Uymak

Salı   Resulullah’a bağlılık ve itaat, O’nun mübarek ismi zikredilince sağ elini kalbinin hizasına getirip salat salavat okumaktan ibaret değildir.Peygamber bize örnek olarak gönderilmiştir. İnsan, O’na iman ederek, O’nun getirdiği dini kabul ve tasdik ederek; O’nun bize bildirdiği hükümleri hayata tatbik ederek kurtuluşa, ebedî saadete erişir. Peygamberin sünnetine uymak diyoruz. Nedir bu sünnet? Dişlerini misvakla temizlemek mi? O da elbette sünnettir ama sünnetin temeli misvak kullanmak, taylasanlı sarık sarmak, yemeği…

Türkiye’nin Güçlenmesini İstemezler

Pazar   Türkiye siyasî, iktisadî, kültürel, malî (finans) açıdan hiç de iyi bir vaziyette değildir. Siyaset kirlenmiştir, iktisat ve maliye çok bozulmuştur. Kültür, eğitim, üniversite, sanat, mimarlık, lisan, edebiyat çok darbelenmiş, çok gerilemiştir. Bizdeki bozukluk, kötülük, çürüme hafif derecede midir, orta mıdır, ağır ve vahim midir? Bana sorarsanız ağır ve vahim derecede bir bozukluk, kötülük, çürüme içindeyiz. Peki, bu bozukluk, kötülük, çürüme kendi kendine mi olmuştur, yoksa birtakım kişiler ve…

Yakın Tarihimiz Sorgulanmalıdır

Pazartesi   Yakın tarihimizde birçok büyük yolsuzluk olmuştur. Bunlar basit suçlar, basit hırsızlıklar değildir. Türkiye’ye, Türkiye devletine ve Cumhuriyetine, Türkiye halkına karşı işlenmiş vahim, ağır, tarihî suç ve cinayetlerdir. Bunların yargı kurumlarında, mahkemelerde hesabının görülmesi imkânı kalmamıştır. Çünkü suçlular artık dünya hayatını terk edip Dâr-ı Ceza olan âhirete göçmüşlerdir. İslâm dininin öğretilerine göre onlar Rûz-i Ceza’da, Mahkeme-i Kübra’da hesap vereceklerdir. Ancak, Türkiye’nin gerçek aydınlarının da tarih önünde, ilim ve vicdan…

Hâlâ Uyanmayacak mıyız?

Cumartesi   Fransa çok güçlü bir devlet. Sanayiinin üretmediği şey yok. Savaş uçağı yapıyor, tank yapıyor, uçak gemisi yapıyor; otomobil sanayii dünya çapında, üniversiteleri, ilmî araştırma merkezleri mükemmel. Nükleer silâhlara sahip. Devlet zengin, ülke bayındır, halk refah içinde, gelir seviyesi çok yüksek. Amerikan hükümeti, Irak savaşına karşı çıktığı için Fransa’nın cezalandırılacağını söylüyor. Bu cezalandırma tehdidinden anlıyoruz ki, dünyamızda tek bir süper devlet vardır. Dediği dediktir, astığı astık, kestiği kestik… İslâm…

Şaşırmış Bir Toplum

Pazartesi   Bir ülke, bir halk, bir toplum düşünün; üretmeden tüketmek istiyor, çalışmadan iyi ve rahat bir ömür sürmek istiyor. Sonu nedir böyle bir ülkenin ve toplumun?Elbette ki, batmak, iflâs etmek, sürünmek. Üretmek derken sadece büyük fabrikalarda, atölyelerde, işyerlerinde yapılan üretimi kasd etmiyorum; genel mânâda üretimden, üretici olmaktan bahsediyorum. Bundan elli yıl önce gazetelerde elle çalışan basit ve ucuz trikotaj (örgü) makinaları ilanları vardı. Ev hanımlarına “Bu âleti alınız, hem…

Diyanet’e Başkan Bulunamıyor

Salı   Türkiye bir buçuk aydan beri bir Diyanet İşleri Başkanı’na sahip değil. Hükümet bir ilahiyat profesörünü teklif etmiş, yüksek makam kabul etmemiş. Perde arkasında Diyanet Başkanı adayı konusunda dehşetli kulisler yapılıyormuş. Doğru mu bilmem ama kulağıma gelen bazı rivayetler şunlar: (1) Bir kadının Diyanet Başkanı olmasını israrla isteyenler varmış. Tabiî ki, başı açık laik bir kadın olacakmış bu. Hattâ kadın adaylardan biri de Sabataycı kökenliymiş. (2) Kadın değil ama…

Modern ve Medenî Hülâgûlar

Cumartesi Irak savaşı Amerika’ya yirmi milyar dolara mal olmuş. Bağdat’ta ve diğer Irak şehirlerinde müze ve kütüphanelerden yağmalanan eserler de yirmi milyar dolar kadar ediyormuş. Bunlar semt pazarlarında veya o mahvolmuş, yanmış yıkılmış ülkenin çarşılarında satılacak değil ya. Başta New York olmak üzere Batı şehirlerinde piyasaya sürülecektir. Dünyanın en büyük antika tacirleri kimlerdir? Çoğu Yahudi olan birkaç düzine Batılıdır. Bağdat’ta, diğer yerlerde ayak takımı müzelere, kütüphanelere gitmiş, yağmalamış, yakmış…Sakın bu…

Zaman, Ömür ve Gençler

Pazar   Kendi zamanını ziyan eden ömrünü ziyan etmiş olur. Bu ziyan mecazî mânâda değildir. Çünkü ömür nedir? Bir başlangıç, doğum tarihi ile bir bitiş, ölüm tarihi arasında geçen zaman değil midir? İnsan ömrü işte bu zamandan ibarettir. Nice zekî insan ömrünün, varolduğu zaman parçasının değerini bilmez, onu boşa geçirir, ziyan eder. Zekidir ama akıllı değildir. Varoluşun, hayatın, bu dünyada geçirilen zamanın mânâsı nedir? Bu sorunun cevabını size fizik, kimya,…

Aksiyon, İş,Amel, Sevap…

Cuma   Pazarda tezgah kurmuş sakallı, dindar, dürüst manavdan portakal alıyorum. Gözleri açılmış, yüz hatları gerilmiş, heyecanla soruyor: – Hocam meraktan çatlıyorum. Saddam ne oldu acaba? Amerikalılarla anlaştı mı? Nerede saklanıyor? Yoksa yakalandı mı, acaba öldürüldü mü? Kasaba uğruyorum. O da heyecanlı, o da meraklı: – Başkan Bush ne yapmak istiyor? Irak’tan sonra sıra Suriye’de mi? Ondan sonra da İran’a mı saldıracaklar?Siz ne diyorsunuz?.. Sokakta arkamdan biri yüksek sesle bağırıyor,…

Hayırlı İşlere ve Hizmetlere Yönelmek

Pazar   Bu dünyanın fitnesi, fesadı, nifakı, şikakı bitmez tükenmez. Fırtınanın biri biter, birkaç gün havalar iyi olur, ardından başka bir fırtına patlar. Fırtına olmazsa zelzele olur, zelzele olmazsa savaş olur, savaş olmazsa salgın hastalık veya başka bir âfet gelir. Günler, aylar, yıllar, ömürler bu hengâme içinde gelir geçer. Hâdisat akıp giden bir nehir gibidir. Bazen sâkin akar, bazen çılgınca akar. Gafiller günlük aktüel hadiselerin dedikodusuyla vakitlerini, vaklıklarını ziyan eder.…

Kirli Savaş

Çarşamba   (1) Birinci büyük yalan ve balon: Amerika Irak’a, o ülkenin halkına hürriyet, demokrasi, refah ve huzur getirmek için savaş açmış. Yalan, bin kere yalan, milyon kere yalan… Irak’a saldırının asıl sebepleri: İsrail’in güvenliğini ve geleceğini garanti altına almak; Nil’den Fırat’a Büyük İsrail’in kurulmasına götüren yolu açmak… Amerika’nın Ortadoğu’da, İslâm dünyasında hegemonya kurmasını sağlamak… Petrole el koymaktır. (2) İkinci yalan: Irak kitle imha silahları ve atom bombası sahibiymiş… Bu…

Üzerimize Ölü Toprağı mı Serpildi?

Çarşamba   İstanbul’da büyük kitabevleri var. Bazısı iki katlı lüks, şık, güzel döşenmiş yerler. Binlerce kitap teşhir edilip satılıyor. Buralarda roman, hikâye, şiir, sanat, eğitim, teknik konulu kitaplar bulabilirsiniz ama şu konularda kitap yoktur: – Türkiye nasıl çökertildi, bugünkü topyekûn ve vahim krize nasıl düştü? -Türkiye’nin yücelmesi, kurtulması için hangi çarelere ve çözümlere başvurmak gerekir? -Türk parası niçin bitirildi? Türkiye nasıl borç batağına ve tuzağına düşürüldü? -Türkiye’yi bu hale getiren…