İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: “Gün: 9 Şubat 2019

İyilik Yapmak

Çarşamba   İyi şeyler edebiyatı… Laf laf laf… Gevezelik, zevzeklik… Her şey düzelsin, her şey iyi olsun, daha iyi olsun, en iyi olsun… İşsizlere iş bulunsun, dar gelirlilerin gelirleri çoğaltılsın, hastalar tedavi edilsin, sıkıntıda olanlar ferahlandırılsın… Her yer tertemiz olsun, güzel olsun… Pislikler temizlensin, kötülükler cezalandırılsın, kokuşma önlensin… Edebiyat, edebiyat, edebiyat… Peki bunca edebiyatın, lafın, sözün yanında iş, aksiyon, hareket, amel var mı? Maalesef yok. O halde işler düzelmeyecek demektir.…

Cami Hizmetleri

Pazar   Misyonerler, papazlar, keşişler içinde Arapça’yı, Farsça’yı, Türkçe’yi, diğer Müslüman lisanlarını çok iyi bilen, İslâm dini ve dünyası konusunda uzmanlık sahibi bulunan nice şahsiyetler vardır. Peki bizim din alimlerimiz, din görevlilerimiz içinde Hıristiyanlığı, Batı dünyasını, onların lisanlarını ve kültürlerini iyi bilen, onlarla ilgili bir konuda uzmanlığı bulunan kaç kişi vardır? Biz Doğu Roma İmparatorluğu’na, Bizans’a vâris olduk; onlar yıkıldı bu topraklar bize verildi. Mülkün asıl sahibi Cenab-ı Hak’tır. Biz…

İslâm’ı Bozma Gayretleri

Perşembe   İkinci Meşrutiyet hareketi bir Mason-Dönme hareketiydi. O günden bugüne İslâm dinini tahrif etmek (bozmak) için birtakım gizli mihraklar sinsi bir şekilde hiç aralık vermeksizin çalışmaktadır. Onlar gerçek İslâm’ı kaldırıp, yerine reforme edilmiş, yenilenmiş, ilahî bir din olmaktan çıkartılıp beşerî bir hümanizma veya ideoloji haline getirilmiş muharref bir İslâm koymak istiyorlar. 1950’li, 60’lı yıllara kadar imparatorluk devrinden kalma eski icazetli sünnî ulema, dersiâmlar, müftüler, hakikî hocalar vardı. Onlar dinde…

Konvansiyonel Yalanlarla Devamlılık Olmaz

Cuma   Kaba bir tasnifle üç zümre var: (1) Sabataycılar, onlar çok güçlü ve hâkim. (2) Benzettikleri veya benzetilmişler. Bunlar yardımcı ve destekçi ama kesinlikle beyin takımı değil. (3) Diğerleri. Bu üçüncü kesim son derece karışık ve çeşitlidir. Benzetilmemiş Müslümanlar (Yüzde kaçı?) bu zümre içindedir. Sabataycı ve benzetilmiş olmayan beyinler içinde bazıları birtakım temel, acı, feci gerçekleri anlamış vaziyettedir. – Onlar artık, yakın tarihimizin bazı çok önemli şahsiyetlerinin etnik, dinî,…

Yahudi Olmak İsteyen Sâbık Başbakan Mahdumu

Pazar   Ilgaz Zorlu bey, mahkemeye müracaat ederek Sabataycı olduğunu, nüfus hüviyet kartındaki “Dini: İslâm” kaydının gerçeği aksettirmediğini, Musevi olduğunu beyan ederek Mahkemeye müracaat etmiş, mahkeme onun iddia ve isteğini kabul ederek resmî kayıtlara Musevî olarak yazılmasına karar vermişti. Hahambaşılık mahkemenin bu isteğine direnememiş ve Zorlu’yu cemaat üyeleri arasına kaydetmişti. Böylece 350 yıllık Dönmelik-Sabataycılık tarihinde ilk defa olarak bir Dönme iki kimlikli olmaktan çıkıyor ve Sinagoğun çatısı altındaki yerini alıyordu.…

Lüks ve Gösterişli Tatil ve Dinlenme

Pazartesi   Adamcağız dar gelirli orta bir memur. Bir akşam evine gelmiş ki, karısı ağlıyor. Ne oldu demiş. Kadın: – Daha ne olsun!.. cevabını vermiş ve açmış ağzını yummuş gözünü söylenmeye başlamış. “Nazifeler, Semiramisler, Tomrisler, Sevgiler hepsi Filan lüks otele tatile ve dinlenmeye gittiler. Biz burada çakılıp kaldık. Eşin dostun gözüne görünecek halim kalmadı. Biz ne zaman Filan lüks otelde tatile çıkacağız?..” Bir yandan bağırıyor, bir yandan ağlamaya devam ediyormuş.…

Acı Gerçekler

Cumartesi   Bazı zengin şişmanlar, zayıflamak için özel hastahanelerde pahalı tedavi görüyorlarmış. Onbeş gün süren tedavi milyarlarca liraya mal oluyormuş. Bazı zenginler İtalya’dan takımı iki bin dolara elbise alıyormuş… Varlıklılar lüks otomobillere bazen yüz bin dolar, hattâ daha fazla para veriyormuş. Birkaç ay önce açık sütlü kahverengi bir Amerikan arabası gösterdiler, “Üç yüz milyar liraya alınmış!..” Bu memlekette varlıklı, zengin, paralı tabaka su gibi dolar akıtarak Nemrud’lar gibi, Firavun’lar gibi…

Frensiz Toplum

Salı Yüklü bir kamyon yokuş aşağı hızla iniyor. Frenleri boşalmış, hızını durduracak bir kuvvet kalmamış. Her saniye biraz daha hızlanıyor, kontrol edilmesi mümkün olmuyor… Ve cehennemî bir şekilde dibi buluyor. Araba birkaç takla atıyor, toz duman alevler çıkıyor, herşey paramparça, yamuk yumuk oluyor. Yokuş aşağı inerken freni patlayan kamyonun feci akıbeti budur. Nasihatsız, uyarısız, ikazsız kalan bir İslâm toplumu da aynen bu freni patlamış kamyon gibidir. Azıcık din bilgisi ve…

Lozan

Salı   1. 1923 Lozan andlaşması modern Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası meşruiyet belgesidir. Türkiye’nin bugünkü sınırları, bağımsızlığı bu belgeye dayanmaktadır. 2. Amerika Birleşik Devletleri, 1923’ten beri Lozan andlaşmasını imzalamamış, dolayısıyla tanımamıştır. Şu anda ABD dünyanın tek süper gücü olduğuna, Lozan’ı imzalamamakta direndiğine göre Türkiye’nin bütünlüğü tehlikede demektir. ABD Lozan’ı niçin imzalamıyor, tasdik etmiyor? 3. Az sayıda kulağı delik şahsiyet, Türkiye’nin yeni bir Sevr tehlikesi karşısında bulunduğunu biliyor. Türkiye’yi parçalamak, yahut parçalanmıştan…

Sabataycı Kadrolaşma

Çarşamba   Devletin önemli bir mevkiine dindar, namaz kılan, oruç tutan, hanımının başı örtülü, içki içmeyen, dans etmeyen sofu bir Müslüman getirilebilir mi? Getirilemez. Bunlar büyük bir bürokrat için sakınca teşkil eder. Sabataycı ve benzetilmiş büyük medya böyle bir tâyini yadırgar, yaygara kopartır, “Aşırı dinciler devlet kadrolarına sızıyor” diye manşetler atar. Geçenlerde sayın Recep Tayyip Erdoğan bir dış seyahat yaptı. Yanında hayli gazeteci, iş adamı vardı. Zâhirde o ülke resmen…

Türkiye’nin Altı Oyuluyor

Pazartesi   Ortodoks ve aşırı dinci Yahudilerin kendi inançlarına uygun olarak istedikleri gibi yaşamaya hakkı vardır. Hıristiyanların Hıristiyanca, Masonların Masonca, Sabataycıların Sabataycılık dinine göre, Bahaîlerin dinlerince yaşamaya hakları vardır ama Müslümanlar için din, inanç, inandığı gibi yaşamak hürriyeti yoktur. Afganistan’da İslâmî bir rejim kurulmuştu. Bu rejimi, uydurma bahanelerle savaş açarak yıktılar. İran’da şiîlik esasları üzerine kurulu bir rejim hakimdir. Ona da tahammül edemiyorlar. Irak’a, hepsinin de yalan olduğu artık anlaşılmış…

Vatan Çiftlik Değildir

Salı Babamın bir çiftliği var. Bu çiftlikte sağmal inekler, koyunlar, tavuklar, kazlar var. Bostanlar, bağlar, meyve bahçeleri var. “Ben bu çiftliğimizi çok seviyorum…” Öyle bir çiftlik sevgisiyle ülke sevgisini birbirine karıştırmamak gerekir. İnsan vatanını, babasının çiftliği gibi sevmemeli; ona daha ulvî (yüksek), daha asil, daha vasıflı bir sevgi ve bağlılık beslemeli. Vatan kavramının putlaştırılmasından hoşlanmam ama ülkemi, vatanımı severim. Kendisine bağlı ve tâbi olduğum Peygamber “Hubbü’l-vatan mine’l-iman” buyurmuştur. Sakın zırzop…

İki Kimliklilere ve “Benzettiklerine” Açık Mektup

Çarşamba Şu Türkiye’nin haline, hal-i perişanına bakınız. Bütün memleket mânevî, sosyal, kültürel, siyasî, iktisadî, malî (finansal) bir yangın yeri gibi. Sarsılmadık, çivisi çıkmadık müessese kalmamış. İki yüz elli milyar dolarlık bir borç dağı altında kalmışız. Bu paralar yerli yerinde harcanmış olsaydı ülkemiz Güney Kore gibi, Japonya gibi,Taiwan gibi kalkınmış ve zenginleşmiş olurdu… Bizdeki kara paranın miktarı iki yüz milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Çok daha fazladır zannımca. Kara para ne…

Kur’ân ve Sünnet Dersleri

Pazar   Müslüman halka, bilhassa gençliğe ve kadınlara Kur’ân ve Sünnet dersleri verilmesi zaruret derecesinde gerekli bir vazifedir. Kimlerin vazifesidir böyle bir hizmeti yerine getirmek? Müslümanların başını çeken, onlardan hizmet ve faaliyet parası toplayan; şeyh, hoca, ağabey, üstad, efendi, hazret denilen kimseler… Bu derslerin özellikleri neler olmalıdır? 1. Kur’ân’daki ve hadîslerdeki müjdeleyici, uyarıcı, korkutucu hususlar dile getirilmelidir. 2. Ferdî ve toplumsal hayatımıza uygulamamız gereken emirler ve yasaklar anlatılmalıdır. 3. Toplumu…

Komşu Hakları

Perşembe   Ebû Hüreyre radiyallahu anh, Peygamberimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: – Vallahi iman etmiş olmaz… Vallahi iman etmiş olmaz… Vallahi iman etmiş olmaz!.. Bunu duyan sahabiler: – Ey Allah’ın Resûlü, kimdir o iman etmiş olmayanlar?. diye sordular. – Şerrinden komşusunun güvende olmadığı kimsedir… buyurdular. Müslim’in başka bir rivayetinde: -Komşusu şerrinden ve kötülüğünden güvende olmayan kimse Cennet’e giremez… buyurdular ibaresi bulunmaktadır. Hadîsin açıklaması ve ondan alınacak…