İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: “Gün: 10 Şubat 2019

Fakirliğin Fazileti

Cuma   Ancak geçmini, ihtiyaçlarını karşılayacak bir geliri var. Kazandığı para ile yiyor, içiyor, giyiniyor, başka ihtiyaçlarını görüyor ama lüks, israflı, gösterişli bir hayat süremiyor. Zaten o, bunları istemiyor. Kanaatli, tasarruflu, mütevazı, sade bir hayat sürüyor. İçkisi, kumarı, sigarası, fuhşiyatı, sefahati yok. Lüzumsuz masraflardan kaçınıyor. Böyle bir vatandaşa veya aileye şimdi fakir deniliyor ve haline acınıyor. Halbuki böyle bir fakirlik çok büyük bir fazilettir. Türkiye genelde böyle bir hayat sürebilseydi…

Seyreyleyin Gümbürtüyü

Cuma   Bazı partilerde milletvekili adayları tesbit edilirken büyük gürültülere, çatışmalara, kızılca kıyamete, hattâ silahların çekilmesi ve patlaması gibi olaylara hazır olmalıyız. İsviçre’deki, İngiltere’deki, Norveç veya Almanya’daki siyaset ile bizdeki siyaset arasında dağlar kadar fark bulunmaktadır. Bizde siyasî sahada arivizm genelleşmiştir, birtakım arivistler (ikbal avcıları) ortalıkta cirit atmaktadır. Geçen seçimlerden biliyoruz. Birisi milletvekili olmak için trilyonlar harcıyor. Dört yılda alacağı maaşlar ve yolluklar bu masrafı karşılamaz. Adama sorarsanız “Benim içim…

İstanbul’da Beş Fransızca Günlük Gazete

Cumartesi   Kitabevlerinin, Türkçe’nin İslâm-Kur’ân yazısıyla yazıldığı tarihlerde, yani 1928’den önce yayınlamış oldukları kitap katalogları, kültür tarihimize ışık tutan değerli kaynaklardır. Bende bunlardan hayli var. Bir araştırıcının çıkıp da eski kitap katalogları hakkında bir bibliyografya çalışması yapması temenni olunur. Köye götürdüğüm mukavva kutulardan birinin içinde Osmanlıca, Fransızca, başka dillerde meraklı kitaplar çıktı. Bunlardan biri de 1925-1341’de İstanbul’da Karabet Matbaası’nda basılmış 160 sayfalık “İkbal Kütüphanesinin Umumî Kitap Fihristi” adlı katalogtu. Katalogtan…

İslam’ın Has Hizmet kârları

Pazar   Her temiz ve dindar Müslüman, İslâm dininin dolaylı şekilde de olsa bir temsilcisidir. Böyle bir kimse kaliyle (söz ve yazılarıyla) değil, haliyle (ahlâkı, fazileti, iyi halleriyle) İslâm’ı, Müslümanları temsil eder. İyi insan, iyi vatandaş, iyi komşu, iyi hemşehri olmaya çalışır. İslâm’ın asıl temsilcileri gerçek ve ‘âmil âlimler, kâmil mürşidler; ilim, aksiyon ve takva sahibi olgun Müslümanlardır. Bunlar hal ve kalleriyle İslâm’ın has hizmetkârları, has temsilcileridir. Gerçek tasavvuf yoluna…

Hırsızlık

Pazartesi   (1) Onbinlerce tarihî camideki eski antika, kıymetli halı ve kilimlerin tamamı yok oldu; birtakım şebekeler tarafından dünya piyasalarına sürüldü. Tarihin en büyük halı ve kilim hırsızlığı bizde son yirmi-otuz yıl içinde olmuştur. (2) Topkapı’da, tarihî Yenikapı Mevlevihanesindeki Vakıflara ait kıymetli eşya deposu soyuldu ve suç izleri yok edilmek için bina yakıldı. (3) Tarihî mezarlıklarda ecdat kabirlerindeki sanatlı mezar taşlarının bir kısmı çalındı ve satıldı. (4) Nice müze soyuldu.…

Onlar ve Biz

Salı   Okur-Yazarlarımızın beşerî ve iktisadî coğrafya kültürüne sahip olması gerekir. Bugünkü yazımda dünyadaki bazı ülkelerin yüzölçümleri, nüfusları, yıllık gelirleri, fert başına yılda kaç dolar düştüğü konusunda bilgiler vermek ve onlarla Türkiye’yi karşılaştırmak istiyorum. Avusturya: 85 bin km2, 8 milyon, GSYİH: 184,5 milyar dolar. Kişi başına düşen milli gelir: 22700 dolar. Belçika: 30 bin km2, 10 milyon, GSYİH: 236 milyar dolar. Fert başına: 23400 dolar. Çek Cumhr: 49 bin km2,…

Hâfızasız, Tarihsiz Toplum

    Bizde toplumsal hafıza yoktur. Halk yığınları, genç nesiller pek yakın bir tarihte cereyan etmiş önemli hadiseleri hatırlamazlar. Günü gününe yaşarız. Bol miktarda kuruntularımız, komplekslerimiz, boş hayallerimiz vardır. Uluslararası futbol yarışmasında dünya üçüncüsü olmamız, bize bütün dertlerimizi, sıkıntılarımızı, içinde bulunduğumuz son derece vahim krizleri unutturmaya yetmiştir. Geçmişteki hatâlarımızdan ders ve ibret almayız. İbret almak için bilmek, hatırlamak gerekir. Biz hâli (bugünü) de bilmeyiz, sadece yaşarız, mâruz kalırız. Bir konuda…

Papa ve Müslümanlar

Pazartesi Polonyalı Roma Papası yaşlı ve hasta. Yine de büyük yolculuklara çıkıyor, misyonunu sürdürüyor, istifa etmeye niyeti olmadığını da açıkça beyan ediyor. En son, vatanı olan Polonya’ya uçtu, orada onu iki, üç milyon insandan meydana gelen çok büyük topluluklar karşıladı. Papalık, bin nüfusa sahip mini bir devlettir. Papa’nın gücü maddî değil, mânevîdir. Müslümanların Papalığa, Papaya dikkat buyurmaları ve bazı ibret dersleri almaları gerekmektedir: (1) Dünyada bir milyar Müslüman var denildiği…

Onüç Sene Sonra

Salı   Şu anda 2002 yılındayız. Bundan on üç sene sonra 2015 olacak. İşte o tarihte Kudüs tekrar Müslümanların eline geçecektir. Bu bir istihractır, zamanımızdan hayli önce yaşamış ehlullahtan bir zatın keşfidir. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir. Bu konuda ileride daha geniş bilgi vereceğim, kaynak göstereceğim. Hiçbir zulüm sistemi pâyidar ve âbad olmaz. Zulmün sonu berbad olmaktır. Geleceğe dair kehanette bulunmaya lüzum yoktur, tarih zalimlerin nasıl yıkıldıklarını bize bildiriyor.…

Dervişistan

Perşembe. Birinci dünya savaşında Almanya’dan Türkiye’ye gönderilen yük vagonlarının üzerine “Enverland” (Enveristan) yazarlarmış. Şimdi de Türkiye’de öyle yoğun Derviş rüzgarları estiriliyor ki, Türkiye neredeyse “Dervişistan” olacak. Kimdir bu bay Derviş? Annesi Almanmış, hanımı ise Polonya asıllı bir Amerikan Yahudisi. Kendisinin de esrarengiz bir cemaate mensup olduğu söyleniyor. Bu kadar çok bahsedilmesi, şişirilmesi, büyük bir şöhrete kavuşturulması için hazretin ne gibi faziletleri vardır? Şimdiye kadar devlet, ülke ve halk olarak Türkiye’ye…

Kötü Politikacılar ve İdareciler

Perşembe   Siyasetin vazifesi, işi, fonksiyonu nedir? Devleti, halkı, memleketi doğru, iyi, güzel şekilde idare etmek; sıkıntı ve problemlere çare ve çözüm bulmak; ülkede adaleti, güvenliği, insan haklarını hâkim kılmak değilse nedir? Bizde siyaset tam bir çıkmazdadır. Vazifelerini yapamıyor. Ülke bir rantlar ülkesi olmuş, siyasetçiler de kendi rant paylarını alıyor. Geçenlerde büyük bir medya baba-patronu, yanında bir parti başkanının eşi olduğu halde Türk kara suları dışında özel yatıyla bir gezinti…

Finlandiya’da Yaşasam…

Çarşamba   Diyelim ki, bir Müslüman olarak başka bir ülkede, meselâ Finlandiya’da yaşıyorum; orada oturma ve çalışma iznim var. Nasıl yaşarım, ne yaparım? Öncelikle bana kapılarını açmış olan, beni kendi ülkesinde yaşatan devlete ve halka ihanet etmem. Teşekkür ve minnet borcum karşılığında o ülkeye sâdık kalırım, onu iyiliğini, selametini isterim. Finlandiyalıların benim için “Bu Müslüman Türk, Finlandiya’yı bizden daha fazla koruyor, bizden daha fazla seviyor…” demeleri için gereken neyse onu…

Emr-i Mâruf ve Nehy-i Münker

Pazar   (1) İslâm dininin temellerinden biri de emr bi’l-mâruf ve nehy ‘ani’l-münker farzıdır. Bunun Türkçesi mârufu yâni iyiliği emr etmek, münkerden yâni kötülükten alıkoymaktır. Mâruf olan şeyler Allah’ın, Peygamber’in yapılmasını emrettiği ve yapanları selamete, ilahî rızaya, âhirette saâdete ve Cennet’e götürecek ve ulaştıracak olan iyi ve güzel işlerdir. Namaz kılmak, oruç tutmak, tesettür, ilâhî sınırlara ve ölçülere riayet gibi. Münkerler ise yasak ve kötü şeylerdir. İçki içmek, zina ve…

Dönmeler ve Dönmeleşmişler

Cumartesi (1) Sabataycıların on sekiz maddelik gizli protokollarının bir maddesinde “Benzeme, benzet” yazılıdır. Onlar bu maddeyi uzun zamandan beri hayata uygulamış ve hayli Müslümanı kendilerine benzetmiştir. Binaenaleyh, bugün Türkiye’de gerçek Dönmelerin yanında, Dönmeleştirilmiş, Dönmelere benzetilmiş Müslümanların ve Türklerin sayısı az değildir. (2) Dönmeler, Müslümanlardan çok önce medyanın, sinemanın, televizyonun, basının gücünü anlamış ve bu sahada bir imparatorluk kurmuşlardır. 1930’larda Dönme İpekçi ailesi Türkiye’de sinemayı kontrolu altına almıştı. O zaman televizyon…

Büyük Tufan ve Kıyamet

Perşembe   Başta büyük medya patronları olmak üzere birtakım gizli ve esrarlı güçler, lobiler, emperyalist mihraklar, onların içerideki işbirlikçileri saçma sapan bir “Alis Harikalar Ülkesi Türkiye’de” oyunu oynuyorlar. Türkiye’nin başka derdi, sıkıntısı, problemi yokmuş gibi gazeteler, televizyonlar, internet siteleri sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar “Derviş ne yapacak, Derviş ne olacak?.. İsmail Cem ne diyor?.. Mesut Yılmaz ve Hüsamettin Özkan Nereye Gidiyor?.. Atlet Süreyya Nasıl Koşuyor?.. Futbolcu Mansız’a Kadınlar Bitiyor!.. Şarkıcı…