İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Baskı Grupları, Lobiler

Salı

Vasıflı, ciddî, haysiyetli bir araştırıcı çıksa da “Türkiye’de baskı grupları, lobiler, gizli cemaatler” konusunda ilmî bir araştırma yapsa ne iyi olur. Siyasî partileri tanıyoruz ama baskı gruplarını ve güçlü lobileri tanımıyoruz. Bir buçuk yıl önce halk yığınları ve okur yazarların büyük kısmı Sabataycıları, Sabataycılığı tanımıyordu. Konu şu anda gündeme girmiş vaziyette, lâkin henüz işin A’sında bile değiliz, daha yapılması gereken ne kadar çok iş var.

Lobiler, baskı grupları konusunda lehte ve aleyhte konuşulmamalı, sadece tanımaya, bilmeye çalışılmalıdır.

Türkiye’de bir Musevî lobisi var. Sayıları ne kadardır, güçleri ne kadardır, gayeleri nedir Türkiye Yahudilerinin?

Bazıları bir Çerkes lobisinden bahsediyor. MİT’te, birtakım temel müesseselerde güçlüymüşler. Bu lobi hakkında tarafsız, objektif, sadece bilgilendirmeye yönelik araştırma yapılsa fena mı olur?

Bir “Rumeli-Bektaşi-Arnavut” lobisinin varlığından bahsediliyor. Bence bunlar, Sabataycılarla birlikte ülkemizin en güçlü gizli ve sırlı topluluğudur. Tanzimat hareketi’nde, Birinci Meşrutiyet’te, İkinci Meşrutiyet’te, Osmanlı devletinin yıkılmasında, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat hareketlerinde bu lobinin rolü ne olmuştur? Memleketemizde bir crypto-Ermeni unsuru bulunduğunu bilen kaç kişi çıkar?

Pontus ile ilgili çok şeyler söyleniyor. Bir Pontus lobisi var mıdır? Gaye ve emelleri nedir?

Kürt hareketini herkes biliyor ama Kürdistan Yahudilerini bilen var mı? Kimler Yahudi Kürttür, şimdiye kadar neler yapmışlardır? Şu anda ne yapıyorlar? Geleceğe ait planları nedir?

Adına “BoğaziçiAşireti” denilen lobi kaç aileden, kaç kişiden ibarettir? Güçleri nedir? Belli başlı isimleri kimlerdir?Şimdiye kadar neler yapmışlardır?

Sadece tanımak, bilmek amacıyla bizdeki Şiî-Caferî cemaati ve lobisi niçin araştırılmıyor?

Kaç büyük ve güçlü mafya var? Bunlar nasıl çalışıyor? Uyuşturucu, silâh kaçakçılığı, hortumlama mafyalarının içyüzünü bilsek iyi olmaz mı? Bunların siyasetle, büyük bürokrasiyle, temel müesseselerle ilişkileri var mıdır?

Ülkemiz bir rantlar ülkesi haline gelmiştir. Belli başlı rant konuları nelerdir? Din ve mukaddesat rantı yiyen sömürücüler ve baronlar nasıl çalışıyor? İsim verilmese, hüviyet belirtilmese bile bu konuda araştırma yapılması gerekmez mi?

Demokratik ülkelerde dördüncü kuvvet olan medya bizde birinci kuvvet olmuştur. Medya azmanlaşmış, kartelleşmiştir. Medya hem savcı, hem hâkim, hem cellat olmuştur. Medya sahasında büyük dolaplar dönmektedir. Büyük Türk medyası bu hale nasıl gelmiştir? Bu konuda niçin ciddî ve objektif bir kitap yazılmamıştır?

Türkiye’nin resmî din kuruluşu olan Diyanet’te neler olmaktadır? Derin devlet Diyanet’i nasıl kontrol etmektedir? Diyanet’in güçlü adamı emekli subay kimdir?

Birtakım güçlü İslâmî cemaatler veya benim tâbirimle “özel diyanetler” hangileridir? Bunlardan birinin Yahudilerle, Amerikalılarla, Papalıkla, derin devletle anlaştığı iddia ediliyor. Bu konularda niçin araştırma yapılmamaktadır?

Başını birtakım ilâhiyatçıların çektiği dinde reform hareketini kim idare etmektedir? Gayeleri nedir? Nasıl bir plan ve strateji uyguluyorlar?

Hem islâmî kesimde, hem de lâik ve çağdaş kesimde bazı kodaman ve ünlü adamlar doların milyarıyla zengin olmuşlardır. Bu efsanevî servetler helâl, tayyib, temiz midir? Yoksa kara, necis, pis, şâibeli, haram, hırsızlama, hortumlama, dolandırma paraları mıdır? Araştırıcılar için bunlar ne cazip konulardır.

Birtakım güçler islâmî hareketi dejenere etmek için sinsice çalışıyor. İslâmî kesim ve hareket içinde koyun sürüsü kadar casus, ajan, provokatör, manipülatör, yönlendirici bulunmaktadır. Bu konu da incelenmeli değil mi?

İslâm düşmanlığı ve çağdaşlık konusunda en önde koşan bir gazetenin kurucusunun Karay Yahudisi olduğu söyleniyor, bu iddia doğru mudur?

Türkiye’de Masonluğun gücü ne kadardır? Ülkemizde kaç Mason teşkilatı bulunmaktadır? Masonlar birlik halinde midir, yoksa aralarında ihtilaflar ve düşmanlık var mıdır?

Türkiye Bahaî cemaati ve lobisi hakkında tek ciddî, ilmî, objektif araştırma bulunmuyor. Sessiz sedasız harıl harıl çalışan bu cemaati tanımak, bilmek gerekmez mi?

Ülkemizde Hıristiyanlığı kabul etmiş birtakım mürted ve dönme Türkler bulunduğu söyleniyor. Onlar kimlerdir? Misyonerlerle işbirliği yapıyorlar mı? Amaçları nedir?

İslâmcılık hareketlerinin, siyasal İslâm’ın mahiyeti nedir? Bu konuda da, ciddî ve ilmî araştırmalar yapılmamıştır.

Son otuz kırk yıl içinde ülkemize dışarıdan bir takım İslâmî doktrinler ithal edilmiştir. Selefîlik, Vehhabîlik, İhvancılık, Mevdudîcilik, Humeynîcilik, Reşad Halifecilik, mezhepsizlik, telfik-i mezahip gibi. Bunlar da incelenmemiştir.

Bizde çok güçlü, astığı astık, kestiği kestik bir İslâm karşıtı lobi var. Bu lobinin içyüzü nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Ne yapmak istiyor? Plan ve programı, stratejisi nedir?

Lobilerin, baskı gruplarının listesini uzatmayayım, saydıklarım şimdilik yeter. Bu memlekette bu konularda niçin ilmî, objektif, ciddî, tarafsız araştırma yapılmıyor; aydınlar, gençlik, kamuoyu bu konularda aydınlatılmıyor? Aleyhte bulunulmasın, değer hükmü verilmesin; sadece tanımak, anlamak için araştırılsın; ortaya sahih bilgiler, vesikalar konulsun. Bilmek, anlamak suç mudur?

Herkes derin devlet derin devlet deyip duruyor ama derin devletin ne olduğunu bilen yok. Nedir derin devlet? Bu konuda bir üniversite profesörü veya üniversite dışındaki bir araştırıcı tedkikat yapsa suç mu işlemiş olur? Başına bir trafik kazası mı gelir. 30 Ocak 2002

Yorumlar kapatıldı.