İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: “Gün: 17 Şubat 2019

Zâlimlere Azap Var

Cumartesi   Allah, bir zâlime, başka bir zâlimi musallat ederek ceza verir. Bu ilahî bir sünnettir (âdettir). Zalimlerin tepesine gökteki bulutların arasından kocaman bir yumruk gelip de onlara sille vurmaz. Bundan otuz yıl kadar önce İsmet Paşa CHP’nin genel başkanı idi. Koltuğunun altını oydular ve ihtiyar kurdu tepetaklak ettilerdi. Sâbık Millî Şef o zamanlar çok kızmış, öfkelenmiş, “Bana karşı eşkıya metodlarıyla hareket ediyorlar” demişti. Men dakka dukka (Etme bulma dünyası……

Müslümanım, İslâmcı Değilim

Pazartesi   Benim dinim İslâm’dır, Müslümanım, fakat İslâmcı değilim. Bundan otuz beş yıl önceleri İslâmcı denildiği zaman koyu Müslüman, şuurlu Müslüman anlaşılıyordu, şimdi ise İslâmcılık bir ideoloji haline gelmiştir. Böyle bir şeye ihtiyacım yok. İslâm ve Müslümanlık bana yetiyor. Türküm, lâkin Türkçü değilim. Aynen İslâmcı olmadığım gibi. Mensubu bulunduğun kavmin saadetini, selametini, hayrını isterim, bunun için bir ideolojiye, sonu …çi ile biten bir kelime ve kavrama ihtiyacım yok. Kendime aydın,…

İlk Müslümanlar ve Biz

Perşembe İlk Müslümanlar on yıl, yirmi beş yıl gibi küçük zaman dilimleri içinde büyük zaferler kazanmışlar, büyük fütuhata nail olmuşlar, büyük destanlar yazmışlar, tarihe altın sayfalar eklemişlerdi. İran’daki Sasanî imparatorluğunu yıkan Müslümanlar ilim, fen, askerlik, strateji, teşkilât bakımından üstün oldukları için mi başarılı oldular? Hayır, onlar medeniyet bakımından hasımlarından ve karşıtlarından üstün değildi. Onların tek üstünlüğü İslâm’dan, imanlarından, Allah’ın dinine, Hazret-i Peygamber’in dâvâsına hizmet etmekten aldıkları güçtü. İslâm dinine göre…

Sabataycılardan Bahsetmek Irkçılık Değildir

Salı   Sabataycılar ve yakınları, iki dinli ve iki kimlikli cemaat hakkında yapılan yayınlardan, açık oturumlardan, ortaya atılan fikirlerden son derece rahatsız olmuşa benziyor. Bu rahatsızlığı ve tedirginliği tabiî karşılamak gerekir. Çünkü onlar gizli kalmayı, gündemde olmamayı isterler. Güçlerini, hakimiyetlerini, teşkilatlarını gizliliğe borçludurlar. Sabataycılar ve yakınları, bu konuda yayın, araştırma yapan, sorular soranları ırkçılık, antisemitizm yapmakla suçluyor. Tabiî ki, bu ucuz, kolay ve peşin bir suçlamadır. Ülkemizin en üçlü, en…

AB’ye Girmek veya Girmemek

Çarşamba   Türkiye Avrupa Birliği’ne girerse, başta din, inanç ve inandığı gibi yaşamak hürriyeti olmak üzere birçok hürriyet ve serbestlik gelecektir. Hem Avrupa Birliği üyesi olacaksın, hem de temel hak ve hürriyetleri kısıtlayacaksın. Böyle bir şey mümkün değildir. Ancak şu husus da bir an için olsun hatırdan çıkartılmamalıdır ki, AB’ye girmenin birtakım maslahatı (faydalı, iyi tarafları) olduğu gibi mefsedetleri de (kötü, fesatlı tarafları) vardır. Bunun hesabını iyi yapmak gerekir. Şu…

Beyinler Dumura Uğramış

    Şu gündem başlıklarına bakınız: Derviş ne yapacak?.. Cem ve Özkan nasıl bir parti kuruyor?.. Bahçeli ne dedi?.. Rahşan ne düşünüyor?.. Ecevit istifa edecek mi?.. Çiller başbakan olmak istiyor… Mutlaka sorulması, cevabının araştırılması gereken hususlar var ki, onlar hiç sorulmuyor. -Türkiye bu hale nasıl geldi?.. Ne gibi yanlışlıklar, hainlikler yapıldı?.. Krizden kurtulmak, selamete çıkmak için neler yapılmalıdır?.. Krizin neticeleri ortada, sebepleri nelerdir?.. Haydi halk yığınları şaşırdı diyelim, peki aydın…

Rant, Gösteriş…

Pazar   Hayal ya, şöyle bir şey yapılsa: Filan camide beş vakit namazı imamın arkasında hiç aksatmayarak kılacak kimselere ayda üç yüz milyon lira maaş verilecektir; bir vakit bile aksatsa, bu gelirden mahrum kalacaktır.. O cami nasıl dolar biliyor musunuz? Sıkışık saflar halinde millet birbirinin sırtına secde ederek namaz kılarlar. Hastalanmış, ateşi otuz sekize çıkmış, adam yine camide. Çünkü kaçırırsa aylık gidecek… Ayda üç yüz milyon liralık bir namaz rantı…

Amerika, İsrail ve …….

Pazartesi   Dünya üzerinde Yahudilerin güçlü ve tesirli olduğu ülke sayısı hayli kalabalıktır ama bilhassa üç ülke ve devlette Yahudi gücü ve tesiri son derece büyüktür. Bunların liste birincisi ABD’dir. Dünyanın süper gücü olan bu ülkede altı milyon Yahudi yaşamaktadır, yâni İsrail’den bir milyon daha fazla. Başkan Bush’un Filistin ihtilâfı ve Arafat ile ilgisi son beyanları, ABD’nin İsrail’den de aşırı bir Yahudi devleti olduğunu ortaya koymuştur.Şu anda İsrail’de, bu devletin…

Atalarımızın Yaşayış Tarzı

Cumartesi   Sanat tarihi, restorasyon, mimarî fotoğraf gibi konularda uzman olan Profesör Reha Günay. “Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri” adlı gerçekten değerli büyük boy kitabında (Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, 1998 İst. 366 S.) Safranbolu’da eski yaşayış hakkında şu bilgileri veriyor: Gelenek, görenek ve din: Gelenek, görenek ve din, azla yetinen bir yaşama felsefesi getirmiştir. Tutumludur. Lükse düşkünlük görülmez. Herşeyde yalınlık vardır.Yere oturur, yerde çalışır, yer yatağında yatar, yerde yemek yer.…

Dini Âlet Ederek Zengin Olmak

Pazar   Eminönü’nde Mısır Çarşısı’nın yanındaki Tahmis sokağındaki Merkez Ciğercisi dükkânının sahibi Fuat Akkaya bey dostlarımdandır. Kendisi dinî hayır işlerini sever, Yeni Camii mütevelli heyeti başkanıdır. Bu zatın dükkanında şöyle bir levha asılıdır: “İnsanların en aşağısı, din kisvesi altında dünya menfaati sağlayandır.” (Abdullah bin Mübarek -R.A.-) O dükkâna uğrayan herkes bu levhaya dikkat edip okur mu bilmem ama ben her gittiğimde okurum, ibret alırım; böyle bir yazıyı duvarına astığı için…

Tuzaklar

Salı   İçine düştüğümüz derin ve çıkışı çok zor tuzaklar bir değil, iki değil. Tuzak tuzak içinde… Sayayım: 1. Herkesin içinde kendi şeytanı vardır, bunun tuzağına düşmüşüz. Mâneviyat kahramanı ve pehlivanı olacaksın ki, bu şeytanı yenesin. Değilsen, mâneviyat ve ruhaniyet âlemlerinin kahramanlarına ve pehlivanlarına biat edeceksin, itaat edeceksin ki, onlar sana akıl versinler, yol göstersinler. Bizim biatımız yok, yularımızı şeytana vermişiz, bizi o istediği yöne sevkediyor. 2. Para, mal, menfaat…

Kültürsüzlük, Sanatsızlık

Perşembe Beş büyük cilt, üç bin sayfadan fazla, konunun en büyük uzmanları tarafından hazırlanmış bir tarih şaheseri, içinde binlerce belge, resim, harita yer alıyor. Böyle bir kitabın misli (benzeri) dünyanın hiçbir ülkesinde yok. İsmi Filistin ve Kudüs Tarihi. Bu bölge, bu kutsal şehir 400 yıl Osmanlı devletinin bir parçası olmuştur. İçinde akıllara hayret veren bilgiler ve belgeler yer alıyor. Birinci Dünya Savaşı’nın son yıllarında ünlü bir paşamız gizlice İngiliz General…

Kitap Tirajları

Perşembe   Halkımızı okur yazar cahil sürüler haline getirmek için uzun yıllardan beri sinsice çalışan kültürkıyımcıların gözleri aydın olsun, bilmem nerelerine kına yaksınlar. Şu altmış beş milyonluk ülkede kitap tirajları nihayet beş yüz adede kadar düştü. Yayıncılığa bundan kırk sene önce başlamıştım. 1960’larda popüler kitapları on bin adet basıyorduk ve satıyorduk. 70’lerin sonuna doğru bu rakam beşbine düştü. Daha sonra üç bin oldu, iki bin oldu, bin beşyüz oldu. Şu…

Neler Oluyor?

Pazartesi (1) Oyunun büyük aktörleri içinde Sabataycıların çoğunlukta olması keskin bakışlıların dikkatini çekiyor. (2) Politika arenasındaki savaş AB’ye girmek taraftarları ile girmemek isteyen kesim arasındadır. (3) Bu savaş bir “paralı askerler” savaşıdır. (4) Kriz âniden patlak vermemiştir. Aylardan beri çok gizli kulisler yürütülüyordu. (5) Dış güçler içinde Amerika, krizi patlatmak için bütün gücünü dolaylı şekilde ortaya koymuştur. (6) Milyarlarca dolarlık bir servete sahip büyük medya babalarından biri AB yanlılarını desteklemektedir.…

Hakikî ve Samimî Dindar,

Cumartesi   bu ülke ve devlet için en büyük nimettir… Hakikî ve samimî dindar önce neler yapmaz, onların bazısını sayayım: 1. Ülkeyi, halkı, devleti, soymaz, 2. Saçı bitmedik yetimlerin, gözü yaşlı dulların, fakirlerin, ezilenlerin, işsizlerin, aşsızların haklarını yemez, zimmetine geçirmez, 3. Devlet ve belediye ihalelerinden peşinen yüzde on komisyon almaz, 4. Devletin, âmmenin, belediyenin bire yapılacak işini ikiye yaptırmaz, 5. Samimî ve gerçek dindar para ticareti yapmaz, böyle ticaretten, en…